I dag klockan 13.00 presenterar de tre kommunutredarna sina slutrapporter om hur kommunreformen ska genomföras. De säger att reformen är genomförbar, men också att det finns stora utmaningar.
– Vi ser de här rapporterna som manualer till den fortsatta processen, säger utredaren Marcus Henricson.

Kommentarer

Den här regeringen som har

Den här regeringen som har haft som sin huvudmålsättning att nedmontera den åländska landsbygden tvärt emot vad de flesta invånare har motsatt sej,är nog den regering som går till historien som den mest oansvariga o opålitliga regering som suttit under överskådlig tid. Minister Fellman S som inte har heller har haft någon kunskap om politik har fått den äran av LR att försätta kommunerna i en rävsax.Flitigt applåderad av sina kumpaner i LR, M,L. Förhoppningen står till valet i höst för så här tyranniskt som invånare i kommunerna har blivit nedtryckta o förlöjligade av den s.k.makten kan inte ett demokratiskt samhälle fungera. Lägg därtill det kaos som råder, allt ligger i luften, LR stiftar lagar som ej heller dom i enligt med rättssystemet och kommer tillbaka icke godkända.Hoppas att rättvisan och förnuftet småningom skall vinna över makthysterin som vi fått uppleva i fyra år snart.

Att först och främst Nina

Att först och främst Nina Fellmans livsuppgift och framtidsdrömmar gick raka vägen mot nån'ting som skulle visa sig bli något av kronan på verket för ett hela landskapsregeringens fiasko ... det har nog rätt länge stått klart för ålänningen i gemen, det.

Liselott Willéns senaste roman ”Det finns inga monster” är Ålands kandidat till Nordiska rådets litteraturpris 2019.
En språkligt virtuos roman, skriver den nominerande åländska litteraturnämnden.

Ordföranden i kommunstyrelsen i Hammarland, Tomas Blomberg (Lib), döms av Ålands tingsrätt för brottet fornminnesförseelse.
Tingsrätten bestämmer straffet till 30 dagsböter om totalt 1.260 euro.

Tillämpningen av landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildat sig i Sverige skjuts fram eftersom man ännu inte har ett färdigt lämplighetsprov att erbjuda.

– Vi har inte den teoretiska biten klar och därför skjuter vi på när reglerna träder i kraft, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

Ålands Framtid meddelar i ett pressmeddelande att man stöder ett återval av Mats Löfström i riksdagsvalet den 14 april.

Finströms kommun pejlar intresset bland privata företag att bygga ett seniorboende i centrala Godby. På samma gång planeras en liknande privat satsning drygt en kilometer bort vid Grelsby gamla sjukhus
– Vi hoppas inte det blir en konkurrenssituation utan att de olika aktörerna kan komplettera varandra, säger Roger Höglund (C), kommunstyrelsens ordförande.

De två unga männen klättrade, kort före ms Baltic Princess ankomst till Långnäs, över relingen samtidigt som deras vänner filmade det livsfarliga upptåget.
– Att den här sortens utmaningar delas på sociala medier är en nyhet, säger Tallink Siljas kommunikationsdirektör Marika Nöjd.

Riksdagen godkände under onsdagseftermiddagens andra behandling de föreslagna ändringarna i självstyrelselagens ekonomiska system.
Saken lämnas nu vilande till nästa riksdag, som väntas fatta det sista nödvändiga beslutet med två tredjedelars majoritet.

Som första land i Europa ingår Finland i en gränsöverskridande tjänst för utbyten av recept tillsammans med Estland. Nästa år ska även Sverige ansluta sig till samarbetet.

– Det här är jättebra, särskilt med tanke på att systemet i framtiden även ska innefatta patientjournaler, säger Ulla-Liisa Latvala, specialsakkunnig vid social- och miljöavdelningen.

De åländska hushållens bostadslånestock har nästan fördubblats de senaste tolv åren. Varje hushåll hade 2017 lån på i medeltal 124.000 euro. Skuldsättningen har sedan 2002 ökat från 51 till 105 procent.

En dumper hamnade på sida under schackningsarbete vid Knutsbodabrinken i Lemland. En brand uppkom i samband med det men när räddningstjänsten var på plats var branden släckt. 

Åtta och ett halvt år efter kommunstyrelsen i Jomalas beslut att förtäta Kalmarnäs stundar i vår ett samråd kring en rejält uppdaterad delgeneralplan.

Sedan årsskiftet har arbetstagare rätt att ta del av sina inkomstuppgifter i realtid på nätet – men fler än 800 landskapsanställda väntar ännu på uppdateringar i det nya inkomstregistret.
– Vi kan bara beklaga förseningen, säger landskapsregeringens finanschef Conny Nyholm.

Eckerö kommun yrkar på rättelse gällande socialvårdsplanen då man anser att landskapsregeringen inte har tagit något separat beslut gällande basbelopp eller kommunernas kostnadsbaserade landskapsandelar. Dessutom har besluten kommit till i fel ordning.

Fler nyheter