Strategierna och modellerna för hur restriktioner ska lätta eller förstärkas kommer att ändras. Det är en svår balansgång att hitta rätt, säger landskapsläkare Knut Lönnroth som under dagens presskonferens presenterade tre modeller som THL har tagit fram. Man försöker nu hitta ett mellanläge där restriktionerna lättar så att vi får en viss smitta och kan uppnå immunitet, men inte för många smittade.

Veronica Thörnroos börjar pressinformationen med att ta upp finska regeringen exitplan.

I dag har det kommit ett principbeslut från Finland. Veronica Thörnroos säger att det inte innehåller några detaljer, det får vi vänta på till imorgon.

Det har kommit mycket frågor till corona-linjen.

Det svar hon kan ge är att varje medborgare har rätt att återkomma till sitt land, och också rätt att lämna sitt land.

Hon säger också att de nästan har ett löfte på att det kommer att bli möjligt att åka färja.

Knut Lönnroth, landskapsläkare är på plats.

Antalet prover fortsätter att öka. Det är lite lugnare nu än för en vecka sedan. Inga nya positiva svar har kommit in.

Det har gått två veckor sedan en i personalen på äldreboendet visade sig vara smittad. Tiden har gått och man kan nu med ganska stor säkerhet inte föreligger någon spridning på boendet.

Man kan inte vara helt säker, men det verkar ha gått bra.

Karantänhållningen har varit framgångsrik eftersom ingen annan har smittats.

Enligt THL:s prognos över antalet personer i behov av sjukhusvård skulle vi i dag ha ett par personer i sjukhusvård. Så är det inte. Kurvan på Åland är platt, ingen är i dag i behov av vård för covid-19.

RO-talet ligger nu på 0,8. Det betyder att mindre än en person smittas av varje smittad person.

Ligger det under 1 betyder det att epidemin minskar. Men det kräver att det inte kommer in nya smittade personer från andra ställen.

THL uppskattade att epidemin skulle vara i cirka fem månader, toppen skulle vara i slutet av maj och det maximala dagliga IVA-behover skulle bli färre än 300.

Nu ser man att antalet nya fall började plana ut redan i slutet av mars och antalet patienter i behov av IVA började sjunka i början av maj.

När som helst, om man öppnar på gärnserna, finns möjlighet att det kommer in eller fler som bär på smittan. Då kan det bli lika svårt eller svårare än den möjliga utveckling som man såg i början av året.

Om man fortsätter med exakt samma restriktioner som vi har i dag tror man att epidemin kommer vara i drygt 10 månader. Detta förutsatt att vi har samma restriktioner. Immuniteten kommer då vara låg och hotet om en större epidemi i en andra våg fortsatt vara stor.

Ytterligare en modell bygger på att vi inte har några restriktioner från och med nu. Då skulle epidemin få ny kraft, tror man. Och RO-talet skulle stiga till 2,4. Det maximala behovet av intensivvårdsplatser skulle överskrida kapaciteten.

I den tredje modellen, mellanläget som man nu försöker hitta, ska smittspridningen öka men inte för mycket så att man inte klarar av att ge vård.

Här skulle RO-talet vara 1,6 i drygt fem månader. Epidemin skulle då pågå i drygt ett år.

I den tredje modellen har THL tagit fram ett flertal scenarier, Knut Lönnroth presenterade ett.

Jeanette Pajunen, ÅHS, är också på plats.

Hon påminner om att alla ska ringa innan de kommer till akuten och hälsocentralen.

Fråga: Hur länge kommer äldre behöva sitta isolerade, utifrån de modeller du presenterade?

- Det är en mycket svår fråga. Vi vill inte socialt isolera någon, så det kan hända att man gradvis får släppa på de restriktioner som gäller.

- Kanske vi kan vara lite mer liberala, men kommer smittspridningen igång behöver vi kanske vara mer strikta.

- Jag kan inte se att det under den närmaste framtiden att konkreta åtgärder som besöksförbud kommer att släppas på.

Fråga: Hur troligt är det att man hittar rätt i den här balansgången?

- Det vi kan se är att man hittar inte rätt. Sannolikheten att vi nu hittar exakt rätt nivå är väldigt liten.

- Det handlar om att följa upp och justera.

- Folk vill inte ha osäkerheten. Men alla kommer fortsätta att vara på tårna.

Fråga: Vad ska vi ta med av de tre modellerna? När vet vi något mer vilka restriktioner som lättas?

- Modell två är uteslutet, modell ett är testad och den var för hård. Därför behövs det ett mellanläge och det här var ett exempel på hur man ska tänka.

Fråga: kommer man få bada i sommar?

- Jag har inte hört någon resonera att det skulle vara en smittorisk. Finns inga indikationer på att det skulle smitta via vatten. Bada på i sommar.

Fråga: De lättade restriktionerna kring arbetsresande, kan man säga något hur det påverkar de svenska läkarna för ÅHS?

Jeanette Pajunen: Vi väntar på mer detaljer.

Har ni varit i kontakt med läkarna?

Klinikcheferna är hela tiden i kontakt med dem.

Mer lösningar har vi också på kommande, säger Jeanette Pajunen.

Nu Annika Hambrudd, utbildningsminister.

Grundskolorna öppnar 14 maj.

Det viktiga nu är att man vidtar åtgärder för att minska smittorisken.

Ingen får komma till skolan om man är sjuk.

Det gäller personal och elever.

Städning och hygien är viktigt. Undvik fysisk kontakt.

Det behövs planering för att undvika trängsel. Bland annat gällande matsituationer och raster.

Tillhör man riskgrupperna ska läkarna göra en bedömning om det är lämpligt att gå till skolan.

Skolorna och daghemmen kommer att ha olika lösningar. Det planeras nu i alla kommuner.

Anvisningarna som i dag har gått ut till kommunerna kan komma att ändras.

För de äldre stadierna rekommenderas fortsatt distansundervisning.

Mer information kommer att komma imorgon.

Fråga till Veronica Thörnroos: har du varit i kontakt med Helsingfors sedan i går?

Veronica Thörnroos har pratat med Helsingfors och tagit upp bland annat vikten av att få svenska läkare till Åland.

Fråga: Går det att säga något om arbetstrafiken och den nödvändiga trafiken, vad det innebär?

- När vi går ut med information vill vi kunna garantera att den är exakt. Vi räknar med information imorgon.

Till fredagens presskonferens kommer gränsbevakningen som kommer att kunna svara på frågor.

Fråga: Går ni ut med information imorgon om ni får den?

- Om vi får den i sådant skede och den är paketerad så att vi kan gå ut med den så gör vi såklart det.

Blir det nyheter i god tid imorgon kallar de till en extra presskonferens. Annars blir det presskonferens som planerat på fredag klockan 16.

Därmed är dagens presskonferens avslutad.

Årets första halvår innebär en något lägre vinst än under samma period förra året.
Banken har behandlat nästan 700 ansökningar om amorteringsfrihet under perioden, vilket är flera gånger mer än normalt.

I våras tog Kim Grandell steget från Jussis Motor i Mariehamn till en egen butik i Uppsala. Coronakrisen gjorde starten både dyr och krånglig, men Kim Grandell håller humöret uppe.
–  Jag var väldigt orolig över vad som händer när många blir arbetslösa och tävlingar ställs in, men vi har haft tur. Motorcykelåkandet har inte blivit lidande, säger han.

Landskapsregeringen har inte delgivits något offentligt beslut vad gäller munskyddsrekommendationer, trots att finska regeringen och Institutet för hälsa och välfärd, THL, gick ut med rekommendationer under en presskonferens på torsdagen.
– Vi kan inte agera utifrån vad som sägs på presskonferenser, säger lantrådet Veronica Thörnroos som kritiserar finska regeringens bristande kommunikation med landskapsregeringen.

I ett pressmeddelande som skickades ut från statsrådets kansli i går saknas detaljerad information på svenska, och därför kan varken landskapsläkare Knut Lönnroth eller ÅHS smittskyddsläkare Tora Woivalin uttala sig om vilka specifika bestämmelser som gäller för munskyddsrekommendationer och karantänsbeslut.
– Än så länge är läget mycket oklart, säger Tora Woivalin.

Inför Ålandstidningens ankomst till Sottunga har flera personer tipsat om ett måste på ön: Raul Petrell och hans traktorer. Sagt och gjort, med Björn Rönnlöfs hjälp och guidning rullar Ålandstidningens bil in på Raul Petrells uppfart för att spana på coola traktorer.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar nu att munskydd används i situationer där ett säkert avstånd till andra inte kan hållas, exempelvis i kollektivtrafiken. Dock ska regionala hänsyn tas och regioner som inte har smittspridning kan bortse från den nationella rekommendationen.

Paf meddelat att man nu avslutat de samarbetsförhandlingar man inledde i början av juli. Resultatet är att 35 personer lämnar företaget.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius rekommenderar inte en försäljning av det gamla rådhuset och föreslår i stället att fortsatt egen verksamhet eller uthyrning till lämplig extern användning.

Slamtömningen på Åland ska från och med 2021 skötas av kommunerna. Under 2020 kommer därför Ålands Miljöservice (Mise) att upphandla slamtransporterna i sina medlemskommuner.
Men beslutet får nu kritik från flera håll.
– Åland har inte råd med en massa tungrotade samhällsorganisationer som enbart skapar byråkrati, säger Jomalas kommunfullmäktigeordförande Anders Eriksson (ÅF)

Den finländska regeringen varken kan eller kommer att fatta något politiskt beslut gällande obligatorisk karantän för resenärer. Det sade statsminister Sanna Marin efter regeringens sammanträde vid 20.30-tiden i kväll, skriver Svenska Yle.

När Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) efterlyste en kattmamma åt två övergivna kattungar ryckte Ann-Catherine Renfors in. Nu har hennes kattmamma Doris tagit hand om de föräldralösa kattungarna Sotis och Lillen.

”Liten och naggande god”. Så beskriver Peter Karlsson, kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling, Sottunga kyrka. Här har han arbetat sedan 2012.

Flygbolaget Finnar skär ner på flygningar i september. I september flyger Finnair till Åland fem gånger i veckan.

Fler nyheter