Infrastrukturavdelningens biträdande chef Niklas Karlman säger att det kan dröja hela den här veckan innan problemen med transporterna av gods till och från Sverige är löst.
Här under finns Ålandstidningens direktrapportering från måndagens presskonferens.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) hälsar välkomna till den nya lokalen som finns i Museet. Anledningen till flytten är att den tidigare lokalen blev för liten.

– Att fler länder går in för nya restriktioner. I kampen mot corona finns inget facit. Vi följer de riktlinjer som Finlands regering tar fram.

– Vi får en rapport varje morgon, säger lantrådet. – I morse fanns inget speciellt att rapporter, vi har läget under kontroll.

– I dag ser vi ett klart ökat behov på vår informationstelefonen. Den kommer fortsättningsvis vara igång 8-20.

– Vi är nu i en sådan situation där allas insats räknas. Varenda en. Det är samma budskap som Stefan Löfven och Sanna Marin givit.

Nu utbildningsminister Annika Hambrudd.

Hon förklarar att alla barn får gå i skolan i åk 1-3, men rekommendationen är att om man kan så ska man hålla barnen hemma.

Då tar förvaltningschef Dan E Eriksson över.

– Alla våra myndigheter anpassar sina verksamheter till det rådande läget. Vi vill ha fysiskt avstånd från kunderna. Vi ser gärna att det som kan skötas digitalt ska skötas digitalt.

– Det har varit en viss förvirring kring anvisningarna. Grunden är att vi har undantagstillstånd i landet, och de beslut som den finska regeringen tar gäller också på Åland.

Lantrådet igen: Transporten har skapat en viss huvudvärk. Det är en riksbehörighet. Få saker vi har arbetat så mycket med som den frågan.

Biträdande avdelningschef Niklas Karlman, infrastrukturavdelningen:

– Under dagen har det jobbats intensivt för att lösa problemen med gostransport från och till Sverige. Som lantrådet sa är ansvaret på rikshåll och vi har pressat på.

– I dag efterfrågades hur många bilmeter vi behöver i vardera riktningen, på dagsbasis och avgångsbasis. den informationen har de fått. Syftet är utreda om de kan tillägna tillräckligt många lastmeter på färjorna för det åländska behovet. Om allt inte rymt behöver man se på annan förstärkning.

– Däremot fick jag information att det kan ta den här veckan innan de har lösning på plats.

Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen:

– I Finland finns nu 626 bekräftade fall, men antagligen många fler. Siffran kan vara större, och jag skulle gissa att den är större. Siffran motsvarar inte läget.

– I morse var siffran på Åland, vi har testat 100. Några svar har vi ännu inte fått så läget kan vara annorlunda i morgon.

– Helsingfors och Nyland har största antalet. Vi bör på Åland tänka att vi kan inte undvika det som är på kommande, läget är detsamma som i väster och öster. Vi måste göra allt för att minska det slag som kommer mot hälsovården.

– Det är allvarligt, men vi måste ha olycksberedskap, förlossningar. Vi har ett och annat att göra annat också. Vi måste nu värna ÅHS.

– Vi måste försöka förhindra smittan i samhället, det är det viktigaste. ÅHS har också vidtagit åtgärder för att ge sitt stöd också utanför ÅHS, att ge hygienombudstjänsten till kommunerna.

– Angående vad som händer på coronamottagningen har vi planen färdig. Vi kan ha 10 intensivvårdsplatser, vilket borde vara tillräckligt för värsta scenariet.

– Läget är sådant att vi kan spåra varje fall. Det kan hämma spridningen. Helsingfors kör mycket noggrant med smittspårningen fast de har 400 fall.

Lantrådet:

– Vårt gemensamma ansvar att så få som möjligt behöver komma till ÅHS.

Chefläkaren berättar att kommunerna har många frågor kring hygien och åtgärder för att förhindra smittan inom exempelvis äldreomsorgen. Han säger att ÅHS har kunskapen, eftersom ÅHS huvudsakliga uppdrag är att hindra smittspridning.

Fråga om respons från näringslivet om den kommande tilläggsbudgeten.

Lantrådet svarar att responsen finns eftersom LR har arbetat nära näringslivet. ”Responsen är god”.

– Det samlade lagtinget anser att Paf-pengarna gör bäst nytta ute i samhället, säger lantrådet.

– Det här är en första hjälpåtgärd som gör för att motverka dippen i samhället. Att folk ska klara av att betala sin hyra och lån. Det är en brygga mot framtiden.

Stöd till kulturarbetare?

– Jag har inga detaljer, men jag vet att det finns skrivningar i budgeten.

Fråga om resurser till skolorna/kommunerna.

– Förra veckan träffade vi skoldirektörerna och vi ska följa upp varje vecka, säger utbildningsministern.

– I den här budgeten finns inte kommunerna med, det kommer senare, säger lantrådet.

– Jag har fått höra att det fungerar väldigt bra i skolorna, säger Annika Hambrudd.

– Vi förstår allihop att det här är ganska krångligt för skolorna, att bedriva undervisning i skolan och på distans. Men varför gör vi det här, jo för att landet är i beredskapsläge. Det finns inget som är förberett för något sådant här. Vi kommer att stå inför fler utmaningar.

Inget besked om passagerarhamnar har kommit. Ett nytt beslut (att flytta passagerarhamn från Mariehamn till Långnäs) måste tas av statsrådet.

– Men det fungerar i praktiken eftersom varje fartyg som kommer från Stockholm kan begära undantag, säger lantrådet.

Om riket beslutar att stänga restauranger, följer Åland efter?

– Jag kan svårligen tänka mig att om man stänger alla restauranger i Finland skulle hålla våra öppna. Hur skulle det se ut?

Har LR funderat på när åtgärderna blir samhällsekonomiskt för dyra?

– Jag uppfattar inte att det finns något val, säger lantrådet.

– Finansministern har träffat alla partierna i lagtinget om tilläggsbudgeten och i morgon ska vi i LR klubba den.

– Det finns en samsyn och ett gott samarbete. Det vi gör gör vi så fort som möjligt, säger lantrådet om budgeten.

Därmed var dagens pressinfo slut. Nästa pressträff hålls klockan 16.00 i morgon. Ålandstidningen såväl sänder som rapporterar, förstås, direkt också från den. Nu tackar vi för visat intresse!

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Fler nyheter