Förhandsfavoriter inför kvällens centerstämma är Britt Lundberg och Veronica Thörnroos. Med Runar Karlsson som potentiell uppstickare.

Men enligt uppgifter till Ålandstidningen kommer centerns valberedning att föreslå Veronica Thörnroos som ny partiledare.

POLITIK Centerns valberedning har enats om att föra fram ett förslag till partiledare. Ingen i valberedningen vill gå ut med vem det är innan stämman, men enligt uppgifter till Ålandstidningen är det Veronica Thörnroos.

Hon tycks också ha ett starkt stöd i partiledningen. Tre av de ordinarie ledamöterna i centerns centralstyrelse lyfter fram Veronica Thörnroos som favorit, därtill kommer stöd från två övriga medlemmar, en i Finström och en i Geta.

Fyra ledamöter säger att de förmodligen kommer att stödja valberedningens förslag.

Två ledamöter stödjer Britt Lundberg, men ingen av dem skulle vara beredd att gå emot valberedningens förslag om huvudkandidaten nu är Veronica Thörnroos.

Fyra av de övriga vill inte säga vilken kandidat de vill se som partiledare, det återstår att se om några motdrag kommer ifrån dem.

Lundberg inte utan anhängare

Mariehamn är den kommun som tydligast uttrycker sitt stöd för Britt Lundberg. Det berättar Böge Holmberg som är ersättare i centralstyrelsen.

- Min och mariehamnarnas favorit till partiledarposten är Britt Lundberg. Men om valberedningen för fram Veronica Thörnroos som ensam kandidat kommer vi inte att lyfta Britt Lundberg som ett motförslag.

Orsaken till det är att partiet eftersträvar enighet i så avgörande val. Han säger att det som talat emot Veronica Thörnroos är att hon är färsk inom politiken.

- Men hon kommer att få tid att lära sig, så det blir säkert bra.

Mari-Anne Jansson som är centralstyrelseledamot för Föglö kommer inte heller hon gå emot valberedningens förslag.

- Men personligen ställer jag mig bakom Britt Lundberg. Hon har bra åsikter och hon slutför det hon påbörjar. Därmed inte sagt att jag inte tror att Veronica Thörnroos klarar uppdraget bra.

Landsbygdens representant

Valkommittén har haft i uppdrag att få fram det förslag som har starkast stöd bland medlemmarna. Det är Veronica Thörnroos, enligt Jan Salmén i Saltvik.

- Veronika Thörnroos är min favorit. Jag tror att hon har stort stöd på Åland.

Han får medhåll av Loffe Johns i Finström.

- Jag håller på Veronica Thörnroos, hon är väldigt rak och tydlig och det behöver man vara. Jag tror att hon är en kandidat med stort stöd, dessutom är det dags att en kvinna tar över. Jag tror att Veronica Thörnroos kan komma med välbehövliga nya uppslag för partiet.

Att Veronicas make Jan-Tore Thörnroos som sitter i centralstyrelsen för Brändö stödjer sin hustru är det ingen som betvivlar. Enhälligt stöd tycks hon också ha i Geta.

Det beskriver Camilla Andersson.

- Jag röstar för Veronica Thörnroos. Det gör också de som jag har pratat med i Geta. Hon är en sprudlande personlighet som får folk att hänga med och hon jobbar för partiets bästa. Det finns säkert många som tycker att Britt Lundberg är en mer kompetent partiledare men jag är inte säker på att det blir en omröstning.

"Britt får för mycket arbete"

Enligt flera personer är det som talar emot Britt Lundberg att hon har för lite tid. Det håller Camilla Andersson med om.

- Jag är inte säker på att hon hinner med att leda partiet samtidigt som hon sitter i landskapsregeringen. Men Veronica Thörnroos får en två-årig inkörningsperiod innan hon blir minister. Dessutom är det dags med en partiledare från landsbygden. Ännu bättre är det för att Veronica också representerar skärgården.

Camilla Anderssons ersättare i centralstyrelsen Alfons Henriksson har också Veronica Thörnroos som förstahandsval.

- Hon är väldigt driftig, ska jag sätta någon i första rummet så blir det henne.

Hur som helst talar allt för att det blir en kvinna som leder centern i framtiden och att Britt Lundberg är den enda som kan ha chans att utmana Veronica Thörnroos på stämman. Nästan allt i alla fall.

- Personligen kommer jag inte att göra det. Men jag skulle inte bli förvånad om någon från Saltvik presenterar Runar Karlsson som motförslag, säger Jan Salmén.

Det är med andra ord bäddat för en spännande afton.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter