Kl 16 inleddes pressinformationen om coronaläget. Bland annat frågan om transporter till Sverige – som näringslivet vädjar om – står på agendan. Landshövdingen Peter Lindbäck säger att Långnäs hamn förordas öppnas upp för såväl passagerar- som godstrafik. För att se videon, klicka på ”Se den här videon på Youtube”.

Landskapsregeringens presskonferens med anledning om de senaste händelserna kring coronavirusets åtgärder inleds om fem minuter. Liverapporteringen inleds likaledes.

Landshövding Peter Lindbäck och lantråd Veronica Thörnroos inleder.
Veronica Thörnroos hälsar välkoman och presenterar dagens deltagare.

– LR möts klockan 20.30 för en genomgång och försöker sköta situationen som man hamnat i.

– Peter Lindbäck:
– I samrådsdelegationens möte i morse diskuterades uteslutande frågan om transporternas lösning.

– Rederiernas behov av stöd diskuterades även, redrierna är behov av statligt stöd och det gäller även de åländska rederierna.

– Fårgan om var passageerare kan stiga på och av diskuteras. Viking Line kommer trafikera Åbo-Stockholm men går in endast till Långnäs, säger Peter Lindbäck.

– Vi är väldigt nära att förmå inrikesministeriet att öppna upp långnäs för godstransporter, Berghamn kan endast användas för godstrafik.

– Passagerare kontrolleras så de har rätt att stiga i land i Finland/Åland. Det möjliggör för åländska studeranden att ta sig till Åland, men det blir i Långnäs.

–LR för diskussioner om transport av sopor och avfall till Sverige, säger Peter Lindbäck.

– I dagsläget är det så att samtliga hamnar är bemannade av tullen, men man kan endast hantera en hamn på Åland när det gäller passagerare.

Veronica Thörnroos:
– Vi befinner oss i en tid av ständigt ändrande information, man bör uppdatera sig ett par gånger per dag om den senaste infon.

– Vi jobbar hela tiden i realtid, det är därför viktigt att följa med den senaste informationen om man ska ta emot en resande.

– regeringen.ax har öppnat en flik som heter Covid19, där finns alla rekommendationer och den senaste inforamtionen. Men coronalinjen vid ÅHS gäller för frågor kring sjukvård.

– Man tar emot 100-150 samtal per dag, vi har bestämt behålla linjen öppen mellan 8-20 veckan runt, även under helgen. Personal finns på plats kontinuerligt.

– Gällande trafiken har man inte kunnat leverera ett svar under dagen, därför kan vi heller ej ge ett svar på hur transporter i västerled ska lösas ännu.

– Akuta situationer i Helsingfors gör att vi inte kunnat kommunicera fullt ut gällande godstrafiken.

Niklas Karlman:
– En kort genomgång om transporten, flyget trafikerar ännu varannan dag. AirLeap upprätthåller ordinarie turlista både på Åbo Och Arlanda.

– vad gäller skärgårdstrafiken upprätthåller vi normal trafik, dock med mindre caféverksamhet. Gods transporteras av Fjärdbvägen från Finland, vi jobbar hårt med en linje mot Sverige.

– Med hjälp av näringslivet har nya alternativ presenterats och hoppas att man tar till vara de idéerna.

Peter Lindbäck säger att allt händer väldigt fort nu, 15.45 kom nyheten att man löser Långnäs som hamn för passagerare. Vi ändrar och anpassar oss vartefter saker och information kommer.

Får man även resa ut från Långnäs?
– Ja, det får man, säger landshövdingen.

Lantrådet vill inte desto mer utveckla resonemanget men påminner om att hålla sig uppdaterad om informationsflödet.

– Helsingfors söker en optimal lösning för hela landet, man kan därför inte ännu presentera en särlösning för Åland ännu.

– Näringslivets transportbehov uppskattas ganska väl men behovet minskar varefter gränser stängs.

– Det finns även mindre transportörer som kan hjälpa till, det har med soptransport, medicinsk utrustning att göra med mera. Det är ett pussel som måste läggas, säger lantrådet.
Hon imponeras dock av tålamodet ålänningarna visat upp så långt.

Landskapsläkare Knut Lönnroth säger att inget förändrats sedan i går, inga bekräftade fall och man fortsätter samordna och håller möten om beredskap. Provtagningarna löper på väldigt bra, säger han.

– Vi har fortsatt beredskap för att det sannolikt förr eller senare kommer bekräftade fall som behöver vård och intensivvård. Vii bereder oss för att ta emot så många som krävs.

– samtidigt är det viktigt med det preventiva arbetet, vi bör minimera antalet personer som behöver vård. Det är vårt gemensamma ansvar, säger landskapsläkaren.

– Vi har en snabb utveckling från timme till timme, det ger juridiska gråzoner. I slutändan är det väldigt viktigt att följa rekommendationer och att alla hjälper varandra, oavsett om det är juridiskt bindande eller ej.

Jeanette Pajunen, ÅHS:
– Till glädje för kommunerna får man kontakta oss för att fråga om basala hygienrutiner, vi uppfattar att man känner sig osäker och har beslutat bilda arbetspar, redan i morgon kontaktar vi kommuner och våra mobila team ska kunna åka ut för att hjälpa på ort och ställe, säger hon.

Man ska även se till att det material som behövs ska finnas vid äldreboenden ii kommunerna.
–– Det ska också finnas personer som snabbt kan ge svar på frågor från kommunerna, vi tror att det kan hjälpa ÅHS i slutändan.

Fårgestund inleds:

Det rapporteras om ökningar i Sverige och Finland, hur troligt är det att det finns fall på Åland?
– Jag ger ingen siffra, men det är troligt att det finns, säger Knut Lönnroth.

– det är spekulativt men det finns tydliga tecken på att det rör sig om en samhällssmitta.

Hur ska man veta om det är pollenallergi eller nåt allvarligare?
– Ring alltid coronalinjen om du är tveksam, mer detaljerat är det svårt att säga. Ring en gång för mycket än en gång för lite, poängterar landskapsläkaren.

Jeanette Pajunen från ÅHS säger att man utvidgar personal och utrymmen för att kunna ta emot fler samtal och patienter vid behov.

Vad är onödig vistelse på allmän plats?
– Det viktigaste är handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma om man känner sig minsta sjuk. Jag vet inte var gränsen går för allmän plats, men det kan bli striktare lagar om folk inte använder sitt sunda förnuft och följer rekommendationerna, säger Knut Lönnroth.

Borde man isolera riskgrupperna?
– Det pågår intensiva diskussioner bland experter, vi har inga tydliga svar på det. Vi ska fokusera på det som i nuläget är bestämt och följa det. Vi llär oss säkert mer för varje dag och blir kolokare för framtida situationer.

På ÅHS kartlägger man var man har personal som har kunnande inom intensivvård eller akutvård, man har förvarnat personal att semestrar kan komma att dras tillbaka.

Förs det diskussioner om att förstatliga privatsjukhus?
– Vi har inga sådana uppgifter ännu, det är en gråzon men att ta personal från privatvården är oklart i dag, däremot kan samarbete förekomma, säger Veronica Thörnroos.

Jeanette Pajunen säger apropå stängda gränser att man undersöker huruvida personal som pendlar behöver intyg att man jobbar vid ÅHS för att kunna resa över gränserna.

Hon kan inte säga hur många som jobbar på coronaavdelningen just nu.
– Det kan variera dag till dag men vi har en flexibilitet.

Angående slopandet av dagisavgifter säger Veronica Thörnroos att man har diskuterat saken och att det kommer åtgärdsförslag och ett moment som möjliggör för LR att fatta dylika beslut varefter de blir aktuella.

– Vi för dialog med lagtinget och i morgon träffas lagtinget och finansministern, vår målsättning är att presentera en budget för lagtinget i början av nästa vecka.

Hur många lagtingsledamöter och regeringsmedlemmar sitter i karantän?
– För tillfället jobbar två ministrar på distans via länk och finns med vid alla möten och överläggningar. Gällande lagtingsledamöter sitter Jörgen Pettersson i självkarantän, i övrigt är jag osäker, säger Veronica Thörnroos.

AMS-chefen lyfter kritik kring dubblerad dagpenning, vad säger du om det?
– Vi tar det ad-nota och förslag kommer presenteras i budgeten.

Lantrådet menar att det inte finns handlingsutrymme att kritisera beredskapsläget.
– Det finns en orsak och vi förhåller oss till det och gör val som är så bra som möjligt för Åland.

Utanför ämnet talar man nu om avräkningsgrunden för Åland och kommer med mer information i morgon.
– Vi är tacksamma över att regeringen i Helsingfors har överlämnat propositionen även om tajmingen inte är optimal, säger lantrådet.

Därmed avslutar man presskonferensen, redan i morgon kallar man till ny presskonferens klockan 16.
Tack för denna gång. Följ händelserna i Ålandstidningen.

Att få in träning i vardagen är inte alltid lätt, speciellt inte som förälder. Fanny-Sonntag Lambert drar aktiva barnvagnspromenader som alla är välkomna på.
– Det är en win win, barnen får komma ut och föräldrarna får träning samtidigt som man pratar, säger hon.

Vandringsstigarna på Åland är nu mer tillgängliga än någonsin. Flera har nya informationsskyltar och markeringsstolpar, och alla syns nu på en digital karta.

En stormvägg av vind och regn drog igår in över Eckerö och fällde två träd invid en stuga.

Efter bara tre år säljer Ålands Utvecklings Ab sitt innehav i socialtjänstföretaget Björkkö Ab.
– Det gick snabbare än förväntat. De har kommit i gång väldigt bra, säger vd Marika Fagerlund.

Den sannolika likvideringen av Birka Cruises innebär en förlustaffär för ägaren Rederi Ab Eckerö.
Själva fartyget är man beredda att behålla tills rätt köpare träder fram.

I höst inleds en forskningsstudie om antikroppar mot covid-19 på Åland i samarbete mellan ÅHS, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och högskolan på Åland.

Chipsters Food Oy inleder samarbetsförhandlingar. En konsekvens kan bli att verksamheten flyttar från Åland.

I dag håller landskapsregeringen presskonferens om coronaläget på Åland. Vi direktsänder pressträffen direkt med start klockan 16.00.

Johanna Björkvall och Pauliina Körkkö, grundarna av vårdföretaget Björkkö, köper Ålands utvecklings Ab:s (ÅUAB) andel i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

En design som lyfter in banan i den omkringliggande naturen, närheten till vattnet och kvaliteten ska göra Ålands golfklubbs nya Slottsbana till en av de bästa i Europa. Ålandstidningen har provspelat banan.

Ett besvär över ändringen av detaljplanen för Klinten har lämnats in till förvaltningsdomstolen.

Skärgårdskommunerna har gjort en sammanställning över skicket på landskapets hamnar och skickar nu en uppmaning till landskapsregeringen (LR) att vidta åtgärder. De ber också LR att behandla hamnarna lika – något som inte görs i dagsläget, enligt sammanställningen.

Ett oväntat och oerhört tungt besked. Det säger paret Jennie Hellström och Conny Welin om att Birka Cruises nu läggs ned. Paret har jobbat på Birka Stockholm sedan trafikstarten 2004.
– Det är en stor båtfamilj som splittras.

Fler nyheter