Klockan 14.30 gick myndigheterna ut med en sammanfattning av läget efter stormen. Läs hela sammanfattningen nedan.

”Kort sammanfattning av läget:

Räddningsmyndigheterna har konstaterat att situationen har stabiliserats och att man bedömer att läget fortsatt är utmanande gällande tillgången på el men inte längre är akut gällande räddningsväsendets ansvarsområden . Den gemensamma räddningsledning som gjorts i form av en gemensam stab avslutas därför idag måndag 07.01.2019 kl 12:00. Samtliga myndigheter fortsätter noggrant att följa läget och har beredskap att stärka ledningsfunktionerna om behovet skulle uppstå. I och med detta kommer respektive aktörer att i fortsättningen sköta sin egen information. Detta är därmed den sista gemensamma information som ges för tillfället.

Ålands Elandelslag fortsätter att jobba med ca 70 montörer och många frivilliga, särskilt från de frivilliga brandkårerna, ute på fältet för att ge flera hushåll elen tillbaka. Under natten till tisdagen kommer ytterligare resurser att tillkomma utifrån .Arbete pågår runt om på hela fasta Åland. Många är fortfarande utan el. De prioriteringar och prognoser som givits tidigare är de som fortsättningsvis gäller.

Det fasta telefonnätet är nu igång på hela Åland fram till telefoncentralerna. Enskilda abonnenter kan fortsättningsvis sakna fast telefoni då avbrott kan finnas mellan central och abonnent.

Flera bredbandscentraler ligger fortsättningsvis nere vilket begränsar tillgången på internet. Telefonbolagen prioriterar nu att arbeta med att driftsätta fler centraler.

Mobiltelefonin når ännu inte upp i normal täckning gällande alla tjänster. Vid problem att ringa 112 gå till en högt belägen plats utomhus.

Ålands Vattens ledningsnät fungerar nu normalt. Mindre vattenbolag och enskilda hushåll kan sakna vatten. Dessa uppmanas ta kontakt med sin kommun.

Kommunernas krisorganisationer jobbar vidare med att lösa lokala problem. Dessa ger också lokal information efter behov.

Viktiga uppmaningar:

Ålands Elandelslag uppmanar alla de som kopplat in generatorer i den egna fastighetens elsystem att ovillkorligen tillse att man kopplat bort fastigheten från det allmänna el-nätet!

Myndigheterna är glada och tacksamma över alla som nu frivilligt hjälper till att lindra effekterna av stormen. Vi uppmanar dock till att alltid tänka på den personliga säkerheten så att inga onödiga olyckor uppstår! Undvik att jobba ensam och i mörker!

Det råder vinterväglag ute varför myndigheterna manar till att köra lugnt, försiktigt och med förnuft! OBS! Det rör sig många på vägarna som jobbar med röjningsarbete idag och flertalet dagar framöver. Var uppmärksam på dem och tänk på att det kan ta längre än normalt att ta sig fram på vägarna! Tillfälliga hastighetsbegränsningar kan förekomma.

Myndigheterna uppmanar föräldrar att följa sina barn till skolskjutsen/skolan den närmsta tiden då det fortfarande finns nedfallna elledningar och träd som kan förorsaka fara.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR!

Upplys barnen om faran att leka vid nedfallna träd och rotvältor!

Myndigheterna vill rikta sitt stora tack till alla de som nu gör enorma insatser ute i verkligheten! Era insatser gör skillnad! Stort tack även till allmänheten för det stöd och den vänlighet som man visar alla de som jobbar ute i fält! Åland visar sig från sin goda sida i detta sammanhang, vilket vi alla har anledning att vara stolta över!

Till sist får vi konstatera att vi har den största förståelsen för alla er som fortfarande saknar ström. Det enda vi kan säga är att ha tålamod, arbetet med att ge er strömmen tillbaka pågår kontinuerligt!

Mariehamn den 7 januari 2019

Johan Ehn,

tf alarmmästare”

 

En radhuslänga började brinna på söndagseftermiddagen på Lövvägen i Godby. Flera kårer kämpade med branden och vid sjutiden på kvällen var branden under kontroll.

Tre person greps under lördagsnatten på basen av polislagen efter att ha betett sig stökigt på ett utskänkningsställe i Mariehamn.

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Jägare från Finström och Geta sköt på lördagsförmiddagen en vildsvinsgalt i Höckböle, Geta. Bara kilometer från den plats man för några veckor sedan sköt ett annat vildsvin.

En person kritiserar Ålands polismyndighet för oskäligt dröjsmål i ett klagomål till justitiekanslerämbetet.
Landskapsregeringen svarar att personens ärende hos polisen har avancerat, trots sjukskrivningar.

Linfärjan i Ängösund var under fredagsmorgonen bara 15 meter från att kollidera med ett brittiskt styckegodsfartyg på väg mot Gävle. Incidenten inträffade när föraren på Ängösundsfärjan lade ut från Norrboda utan att uppmärksamma fartyget som var på väg genom farleden.
– Den mänskliga faktorn är orsaken, säger Jan-Erik Lindman, drift- och personalansvarig på J&L Shipping.

En man som åtalas för 25 olika brott medger vissa av dem och bestrider andra. Händelserna ägde rum under drygt tio veckor i höstas.
Åklagaren yrkar att mannens tidigare brottslighet ska leda till skärpt straff.

Åsa Ceder, tidigare vd för Pensions-Alandia, lämnar försäkringsbolaget.
– Beslutet är Alandias, men jag ser fram emot nya utmaningar, säger Åsa Ceder.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Fler nyheter