Klockan 14.30 gick myndigheterna ut med en sammanfattning av läget efter stormen. Läs hela sammanfattningen nedan.

”Kort sammanfattning av läget:

Räddningsmyndigheterna har konstaterat att situationen har stabiliserats och att man bedömer att läget fortsatt är utmanande gällande tillgången på el men inte längre är akut gällande räddningsväsendets ansvarsområden . Den gemensamma räddningsledning som gjorts i form av en gemensam stab avslutas därför idag måndag 07.01.2019 kl 12:00. Samtliga myndigheter fortsätter noggrant att följa läget och har beredskap att stärka ledningsfunktionerna om behovet skulle uppstå. I och med detta kommer respektive aktörer att i fortsättningen sköta sin egen information. Detta är därmed den sista gemensamma information som ges för tillfället.

Ålands Elandelslag fortsätter att jobba med ca 70 montörer och många frivilliga, särskilt från de frivilliga brandkårerna, ute på fältet för att ge flera hushåll elen tillbaka. Under natten till tisdagen kommer ytterligare resurser att tillkomma utifrån .Arbete pågår runt om på hela fasta Åland. Många är fortfarande utan el. De prioriteringar och prognoser som givits tidigare är de som fortsättningsvis gäller.

Det fasta telefonnätet är nu igång på hela Åland fram till telefoncentralerna. Enskilda abonnenter kan fortsättningsvis sakna fast telefoni då avbrott kan finnas mellan central och abonnent.

Flera bredbandscentraler ligger fortsättningsvis nere vilket begränsar tillgången på internet. Telefonbolagen prioriterar nu att arbeta med att driftsätta fler centraler.

Mobiltelefonin når ännu inte upp i normal täckning gällande alla tjänster. Vid problem att ringa 112 gå till en högt belägen plats utomhus.

Ålands Vattens ledningsnät fungerar nu normalt. Mindre vattenbolag och enskilda hushåll kan sakna vatten. Dessa uppmanas ta kontakt med sin kommun.

Kommunernas krisorganisationer jobbar vidare med att lösa lokala problem. Dessa ger också lokal information efter behov.

Viktiga uppmaningar:

Ålands Elandelslag uppmanar alla de som kopplat in generatorer i den egna fastighetens elsystem att ovillkorligen tillse att man kopplat bort fastigheten från det allmänna el-nätet!

Myndigheterna är glada och tacksamma över alla som nu frivilligt hjälper till att lindra effekterna av stormen. Vi uppmanar dock till att alltid tänka på den personliga säkerheten så att inga onödiga olyckor uppstår! Undvik att jobba ensam och i mörker!

Det råder vinterväglag ute varför myndigheterna manar till att köra lugnt, försiktigt och med förnuft! OBS! Det rör sig många på vägarna som jobbar med röjningsarbete idag och flertalet dagar framöver. Var uppmärksam på dem och tänk på att det kan ta längre än normalt att ta sig fram på vägarna! Tillfälliga hastighetsbegränsningar kan förekomma.

Myndigheterna uppmanar föräldrar att följa sina barn till skolskjutsen/skolan den närmsta tiden då det fortfarande finns nedfallna elledningar och träd som kan förorsaka fara.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR!

Upplys barnen om faran att leka vid nedfallna träd och rotvältor!

Myndigheterna vill rikta sitt stora tack till alla de som nu gör enorma insatser ute i verkligheten! Era insatser gör skillnad! Stort tack även till allmänheten för det stöd och den vänlighet som man visar alla de som jobbar ute i fält! Åland visar sig från sin goda sida i detta sammanhang, vilket vi alla har anledning att vara stolta över!

Till sist får vi konstatera att vi har den största förståelsen för alla er som fortfarande saknar ström. Det enda vi kan säga är att ha tålamod, arbetet med att ge er strömmen tillbaka pågår kontinuerligt!

Mariehamn den 7 januari 2019

Johan Ehn,

tf alarmmästare”

 

Finländarnas och EU-medborgarnas tillit till de gemensamma institutionerna var en av frågorna som riksdagsledamot Mats Löfström diskuterade vid årets Gullrandasamtal.

Kommunreformen kan inte genomföras utan en lagändring som justerar landskapsandelssystemet.
Därför skickar nu landskapsregeringen ut ett förslag på ändringar till kommunerna.
– Det är ett politiskt löfte vi gett, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Både i riket och på Åland råder en fortlöpande brist på läkemedel och läget ser inte ut att förbättras.
– Finland är en lågt prioriterad marknad för de multinationella läkemedelsföretagen, säger apotekare Johan Ek.

Hållbarhetsrörelsen Hållbart initiativ blir ett politiskt parti, med Simon Holmström och Annette Bergbo som partiets första talespersoner.

Världsnaturfonden (WWF) har utsett Tage och Ulla Eriksson på Hammarudda gård till Östersjöns miljövänligaste jordbrukare i Finland.
Priset överräcktes i eftermiddags.

Ålands Bostadsrättsförening har gett Johan Ehn uppdraget att leda styrelsen efter ett åsiktsivrigt årsmöte den 5 juni. Han hoppas kunna hjälpa till att medla bland de olika åsikter som finns i föreningen.
– Det handlar om att hitta sätt att utveckla föreningen som medlemmarna vill.

Komplettera dagens skärgårdstrafik med eldrivna passagerarfärjor. Förslaget kommer från Centern.

Vaktstyrkans agerande efter slutsignalen i cupfinalen rör nu upp känslor. Händelserna får stort mediautrymme i Finland och Ilves supportrar är besvikna. Delar av supportrarna hotar nu med repressalier om IFK:s fans kommer till Tammerfors.
– Vi har ju inget med det här att göra, säger en IFK-supporter.

Det är en ovanligt livad söndagskväll på torget i Mariehamn, där de 102 Alandia Cuplagen har samlats för att marschera mot invigningen på WHA.
Här är fullt av elvaåriga fotbollsspelare med visselpipor, flaggor vimplar och en hel arsenal av hejaramsor.

En kvinna står åtalad för tolv brott mellan mars och april i år. I tingsrättens mellandom framkommer att åklagaren vill att kvinnan ska sinnesundersöks, vilket hon själv också samtycker till. 

Finalen i Finlands Cup ledde till mycket hård arbetsbelastning för polisen.
15 personer avlägsnades och närmare tio personer har gripits. En är misstänkt för misshandel.

Ilves nollade hemmalaget IFK Mariehamn inför 3.250 personer på WHA. IFK gjorde allt i sin makt i den andra halvleken men något mål presterade man inte.

Hemmalaget IFK Mariehamn skapade ett antal superchanser i den första halvan av matchen, men det var Ilves som gjorde målen. Därmed leder gästerna med två mål i paus.

Fler nyheter