Klockan 14.30 gick myndigheterna ut med en sammanfattning av läget efter stormen. Läs hela sammanfattningen nedan.

”Kort sammanfattning av läget:

Räddningsmyndigheterna har konstaterat att situationen har stabiliserats och att man bedömer att läget fortsatt är utmanande gällande tillgången på el men inte längre är akut gällande räddningsväsendets ansvarsområden . Den gemensamma räddningsledning som gjorts i form av en gemensam stab avslutas därför idag måndag 07.01.2019 kl 12:00. Samtliga myndigheter fortsätter noggrant att följa läget och har beredskap att stärka ledningsfunktionerna om behovet skulle uppstå. I och med detta kommer respektive aktörer att i fortsättningen sköta sin egen information. Detta är därmed den sista gemensamma information som ges för tillfället.

Ålands Elandelslag fortsätter att jobba med ca 70 montörer och många frivilliga, särskilt från de frivilliga brandkårerna, ute på fältet för att ge flera hushåll elen tillbaka. Under natten till tisdagen kommer ytterligare resurser att tillkomma utifrån .Arbete pågår runt om på hela fasta Åland. Många är fortfarande utan el. De prioriteringar och prognoser som givits tidigare är de som fortsättningsvis gäller.

Det fasta telefonnätet är nu igång på hela Åland fram till telefoncentralerna. Enskilda abonnenter kan fortsättningsvis sakna fast telefoni då avbrott kan finnas mellan central och abonnent.

Flera bredbandscentraler ligger fortsättningsvis nere vilket begränsar tillgången på internet. Telefonbolagen prioriterar nu att arbeta med att driftsätta fler centraler.

Mobiltelefonin når ännu inte upp i normal täckning gällande alla tjänster. Vid problem att ringa 112 gå till en högt belägen plats utomhus.

Ålands Vattens ledningsnät fungerar nu normalt. Mindre vattenbolag och enskilda hushåll kan sakna vatten. Dessa uppmanas ta kontakt med sin kommun.

Kommunernas krisorganisationer jobbar vidare med att lösa lokala problem. Dessa ger också lokal information efter behov.

Viktiga uppmaningar:

Ålands Elandelslag uppmanar alla de som kopplat in generatorer i den egna fastighetens elsystem att ovillkorligen tillse att man kopplat bort fastigheten från det allmänna el-nätet!

Myndigheterna är glada och tacksamma över alla som nu frivilligt hjälper till att lindra effekterna av stormen. Vi uppmanar dock till att alltid tänka på den personliga säkerheten så att inga onödiga olyckor uppstår! Undvik att jobba ensam och i mörker!

Det råder vinterväglag ute varför myndigheterna manar till att köra lugnt, försiktigt och med förnuft! OBS! Det rör sig många på vägarna som jobbar med röjningsarbete idag och flertalet dagar framöver. Var uppmärksam på dem och tänk på att det kan ta längre än normalt att ta sig fram på vägarna! Tillfälliga hastighetsbegränsningar kan förekomma.

Myndigheterna uppmanar föräldrar att följa sina barn till skolskjutsen/skolan den närmsta tiden då det fortfarande finns nedfallna elledningar och träd som kan förorsaka fara.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR!

Upplys barnen om faran att leka vid nedfallna träd och rotvältor!

Myndigheterna vill rikta sitt stora tack till alla de som nu gör enorma insatser ute i verkligheten! Era insatser gör skillnad! Stort tack även till allmänheten för det stöd och den vänlighet som man visar alla de som jobbar ute i fält! Åland visar sig från sin goda sida i detta sammanhang, vilket vi alla har anledning att vara stolta över!

Till sist får vi konstatera att vi har den största förståelsen för alla er som fortfarande saknar ström. Det enda vi kan säga är att ha tålamod, arbetet med att ge er strömmen tillbaka pågår kontinuerligt!

Mariehamn den 7 januari 2019

Johan Ehn,

tf alarmmästare”

 

Landskapsregeringen har slagit fast principerna för hur stödet för skördeskador efter sommarens torka ska utbetalas.

Efter lanseringen för lite drygt ett halvår sedan börjar räddningsappen IRO nu hitta sin plats. Appen har redan laddats ner 3.000 gånger och till våren inleder man ett samarbete med den svenska organisationen Frick.
– Det kommer göra att användarantalet exploderar, säger Dan Nylund som varit med och tagit fram appen.

Stadens planer på ett stärkt skydd för de 13 centrumfastigheterna delar dess ägare. Majoriteten är ändå negativ till beskurna förfogandemöjligheter.
– Men jag är öppen till och med för en k-märkning, säger Fastighets Ab GE:s ordförande Gun Erikson-Hjerling om Ålandsvägen 55.

Nytt resurscenter utreds: Vi vill samla resurserna
Landskapsregeringen vill skapa ett resurscenter och samla alla skolpsykologer under ett tak. Redan till hösten ska ett underlag vara klart.
– Men vi ska inte bygga någon ny KST-koloss, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

I morgon träffar näringsminister Camilla Gunell (S) den finländske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) för att rapportera om skadorna efter stormen och sommarens torka.
Samtidigt öppnar finansminister Mats Perämaa (Lib) för att landskapet kan ansöka om ett särskilt bidrag från staten.

John Corabi, sångare i Mötley Crüe under fyra år på 90-talet, uppträder på Pub Ettan i morgon.

Ett skogskonto skulle uppmuntra till en aktiv skogsvård. Det skriver riksdagsledamot Mats Löfström till regeringen i Finland.

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) tycker att landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildar sig i Sverige är så smidiga de kan bli.
– Det är fel att säga ett de inte är behöriga, utan de är inte behöriga för de tjänster vi har på Åland just nu, säger han.

Personalsituationen inom stadens äldreomsorg blir snabbt allt sämre – och om stadsledningen fortsätter implementera treskiftsarbete lär verksamheten snart vara bortom räddning.
Det säger nio oroliga anställda till Ålandstidningen.

19 åländska yrkesfiskare får dela på drygt 67.000 euro i ersättning för de skador som säl och skarv orsakade dem under 2017.
– Summan är inte i närheten av de verkliga kostnaderna, säger Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg.

Glada Laxens gästhamn, Kastelholms gästhamn, Käringsunds gästhamn och MSF gästhamn har beviljats ”pilotstatus” inom programmet Blue Flag.
Det är ett första steg mot att de ska bli hållbarhetscertifierade.

Branden i en radhuslänga i Godby totalförstörde fyra av lägenheterna. Eftersläckningen är färdig och räddningsmyndigheterna har lämnat platsen.

– Vi har avslutat arbetet men haft bevakning på plats över natten, säger räddningsledare Karl Nordlund.

Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus, plockade ner ett 30-tal nazistiska klistermärken vid Övernäs skola och Ålands lyceum i helgen.
– Jag blev förvånad när jag såg så många på samma ställe.

Fler nyheter