Klockan 14.30 gick myndigheterna ut med en sammanfattning av läget efter stormen. Läs hela sammanfattningen nedan.

”Kort sammanfattning av läget:

Räddningsmyndigheterna har konstaterat att situationen har stabiliserats och att man bedömer att läget fortsatt är utmanande gällande tillgången på el men inte längre är akut gällande räddningsväsendets ansvarsområden . Den gemensamma räddningsledning som gjorts i form av en gemensam stab avslutas därför idag måndag 07.01.2019 kl 12:00. Samtliga myndigheter fortsätter noggrant att följa läget och har beredskap att stärka ledningsfunktionerna om behovet skulle uppstå. I och med detta kommer respektive aktörer att i fortsättningen sköta sin egen information. Detta är därmed den sista gemensamma information som ges för tillfället.

Ålands Elandelslag fortsätter att jobba med ca 70 montörer och många frivilliga, särskilt från de frivilliga brandkårerna, ute på fältet för att ge flera hushåll elen tillbaka. Under natten till tisdagen kommer ytterligare resurser att tillkomma utifrån .Arbete pågår runt om på hela fasta Åland. Många är fortfarande utan el. De prioriteringar och prognoser som givits tidigare är de som fortsättningsvis gäller.

Det fasta telefonnätet är nu igång på hela Åland fram till telefoncentralerna. Enskilda abonnenter kan fortsättningsvis sakna fast telefoni då avbrott kan finnas mellan central och abonnent.

Flera bredbandscentraler ligger fortsättningsvis nere vilket begränsar tillgången på internet. Telefonbolagen prioriterar nu att arbeta med att driftsätta fler centraler.

Mobiltelefonin når ännu inte upp i normal täckning gällande alla tjänster. Vid problem att ringa 112 gå till en högt belägen plats utomhus.

Ålands Vattens ledningsnät fungerar nu normalt. Mindre vattenbolag och enskilda hushåll kan sakna vatten. Dessa uppmanas ta kontakt med sin kommun.

Kommunernas krisorganisationer jobbar vidare med att lösa lokala problem. Dessa ger också lokal information efter behov.

Viktiga uppmaningar:

Ålands Elandelslag uppmanar alla de som kopplat in generatorer i den egna fastighetens elsystem att ovillkorligen tillse att man kopplat bort fastigheten från det allmänna el-nätet!

Myndigheterna är glada och tacksamma över alla som nu frivilligt hjälper till att lindra effekterna av stormen. Vi uppmanar dock till att alltid tänka på den personliga säkerheten så att inga onödiga olyckor uppstår! Undvik att jobba ensam och i mörker!

Det råder vinterväglag ute varför myndigheterna manar till att köra lugnt, försiktigt och med förnuft! OBS! Det rör sig många på vägarna som jobbar med röjningsarbete idag och flertalet dagar framöver. Var uppmärksam på dem och tänk på att det kan ta längre än normalt att ta sig fram på vägarna! Tillfälliga hastighetsbegränsningar kan förekomma.

Myndigheterna uppmanar föräldrar att följa sina barn till skolskjutsen/skolan den närmsta tiden då det fortfarande finns nedfallna elledningar och träd som kan förorsaka fara.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR!

Upplys barnen om faran att leka vid nedfallna träd och rotvältor!

Myndigheterna vill rikta sitt stora tack till alla de som nu gör enorma insatser ute i verkligheten! Era insatser gör skillnad! Stort tack även till allmänheten för det stöd och den vänlighet som man visar alla de som jobbar ute i fält! Åland visar sig från sin goda sida i detta sammanhang, vilket vi alla har anledning att vara stolta över!

Till sist får vi konstatera att vi har den största förståelsen för alla er som fortfarande saknar ström. Det enda vi kan säga är att ha tålamod, arbetet med att ge er strömmen tillbaka pågår kontinuerligt!

Mariehamn den 7 januari 2019

Johan Ehn,

tf alarmmästare”

 

Stadsstyrelsen vill inte minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige.

Stormen Alfrida kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Även papperslösa bör ha rätt till socialvård.
Det anser Emmaus Åland i sitt utlåtande över det nya lagförslaget om socialvård.

Åland United spelade 1-1 i ligapremiären borta mot TiPS på lördagen.

Arkeologer har hittat cirka 5.000 år gamla spannmålskorn på två platser på Åland. Fynden innebär att historien får skrivas om.
– De visar att den gropkeramiska kulturen spred jordbruket till helt nya platser, säger Santeri Vanhanen vid Helsingfors universitet.

Paf bötfälls med 100.000 kronor av Spelinspektionen i Sverige för att kunder som stängt av sig själva via Spelpaus.se ändå kunnat spela på bolagets sajt.
– Vi hade testat vårt system och var säkra på att det fungerade, men ändå fanns det en bugg som gjorde det möjligt att spela, säger kommunikationschef Ludvig Winberg.

På måndag ska lagtinget debattera näringspolitiken. De gör det mot bakgrund av en åländsk ekonomi som stagnerat.
– Vi ligger verkligen efter här på Åland, säger Ålands näringslivs vd Anders Ekström, som en av tre utredare utsedda av landskapsregeringen för att utreda företagens konkurrenskraft.

Staden borde placera en skylt på Lotsberget som välkomnar resenärer. Det föreslogs i en motion till stadsfullmäktige förra året.
Nu för stadsstyrelsen frågan till kultur- och fritidsnämnden, som man anser kan överväga en installation i sin framtida planering.

I går kväll bjöd grupperna DunderSmå och DunderLiten på en fartfylld dansshow i Alandica. Deltog gjorde också några showgrupper och en hiphop-grupp.
Här är fotograf Daniel Erikssons bildspel från showen.

Spelinspektionen har delat ut böter till två spelbolag. Ett av dem är Paf. Orsaken är att kunder kunnat spela på Paf:s sajt trots att man stängt av sig själv.

Sverige har öppnat sin spelmarknad medan Finland överväger att införa ytterligare begränsningar. Det blir i så fall en kortsiktig lösning, tror Sverker Skogberg på Paf.
– Pressen ökar på Finland att gå in för licenser. Samhället vinner på att alla aktörer beskattas, säger han.

Nya regler kan göra förtullning över den åländska skattegränsen både arbetsam och dyr för företag och privatpersoner.
Riksdagsledamot Mats Löfström rasar över förändringarna och landskapsregeringen har givit ärendet hög prioritet.
– Det här är ingen bra sak för Åland, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Stadsstyrelsen har återremitterat ärendet om en delgeneralplan för centrum. Från politiskt håll har det nämligen tagits fram ett förslag som bland annat skulle möjliggöra Ömsens nybyggnadsplaner.
Förslaget innebär att åtta av de 13 byggnader som är aktuella inte skulle klassas som skyddsvärda.

Fler nyheter