Rättsläget är beklämmande för poliserna på Åland, anser Ålands polisförening.
Nu vänder man sig till Justitikanslerämbetet med kritik mot landskapsregeringen.
– Måttet är rågat, säger polisföreningens ordförande Magnus Gustafsson.

Kommentarer

Bra, poliser! Vi stöder er

Bra, poliser! Vi stöder er till 100%. Samtidigt bör man ta upp det ynkliga förslaget att försämra ett redan övarenskommet anställningsvtalsvillkor retroaktivt; jag menar förstås pensionsåldern. Inte vill vi ha, och betala för, en poliskår där snart kanske 25% bara orkar med kansliarbete. Våra nuvarande yrkespolitiker är mycket långt från verkligheten, både då det gäller att ge sig själva förmåner och att ta förmåner från andra. Inte heller beaktar de sakkunnigas åsikter; politikerna vet numera allt äst själva. Vi saknar tiden då politik var en bisyssla för riktiga människor. Och"Enter" bör få svar på sin fråga.

Dina åsikter, Veteranen, de

Dina åsikter, Veteranen, de har uppenbarligen ett utomordentligt stort berättigande. Dels angående vissa folkvaldas framstående förmåga att värdesätta sig själva och det de ”åstadkommer”, dels – och framför allt – angående det knark-helvete som nu uppenbarligen är i full färd med att formligen översvämma Åland! Och där slår också signaturen Pensionär, ovan, huvudet på spiken. Det vill säga, frågan är om Landskapsregeringens (LR:s) kommunbestyr och ”kortrutt” ... frågan är om dessa ”politiska angelägenheter” rent av redan överträffar betydelsen av Indiens heliga kor och dito tempel-råttor. Att i dagsläget formligen snöpa vår poliskår – det om något torde belysa vad majoriteten i allas vår lagstiftande församling, Lagtinget, går för. Förvånar här gör verkligen sossen Göte Winés ställningstagande!

Katastrof! Inte nog med att

Katastrof! Inte nog med att de gör våran poliskår på sikt oförmögen att utföra sitt arbete. Nu kommer det fram att både polisens och vårat rättskydd är eftersatt då lagstiftningen är eftersatt. N.Fellman har lite att förklara här, gärna på ett sätt som inte är arrogant.

Har inte polisen tillgång

Har inte polisen tillgång till internet? En aktuell uppdaterad version av Ålands lagsamling finns ju på nätet så det är inga svårigheter att ta reda på vad som gäller enligt åländsk lagstiftning. Och skall man klaga på någon vad gäller det otydliga rättsläget så är det Finlands riksdag och regering som inte vill ge oss mer självstyrelse utan i stället vill ha den oklara uppdelning som råder idag.

Efter att ha varit ordförande i 20 år lämnar Torsten Sundblom kommunstyrelsen i Föglö. Ny ordförande blir Gun-Britt Gullbrandsson.

En utdragen avtalskonflikt kan leda till att beredskapen för Sjöfartsverkets helikopterbesättningar förlängs från 15 till 45 minuter från och med nästa månad.
– Det är klart att det inte är positivt om det blir så, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör vid Viking Line. 

Hela 80 personer dök upp när det på torsdagen hölls ett informationsmöte om Kökarbutikens framtid. 
– När vi frågade om det fanns intresse att teckna aktier i ett aktiebolag räckte alla upp handen, säger tf kommundirektör Johan Rothberg. 

Staden har spolat en uteskridskobana söder om Islandia. Och dragit upp skidspår på löparbanorna på WHA. 
– Det är bara för folk att komma och prova. Men man får ta det för vad det är, säger arbetsledare Jonny Sederström.

Ålandsbördiga Peter och Maria Nikula har sålt delar av Alukin till den svenska båttillverkaren Nimbus. 

– Vi har kommit till en punkt där vi behöver hjälp om vi vill fortsätta expandera, säger vd Maria Nikula.

Fem bilar som stått övergivna i Mariehamn förflyttades i onsdags till en avställningsplats av Mise. En av dem en finskregistrerad bil som enligt uppgifter till Ålandstidningen stått på långtidsparkeringen vid hamnterminalen i flera år.

Med röstsiffrorna 17 mot 13 röstade lagtinget i dag på förmiddagen ned oppositionens misstroendeyrkande. Landskapsregeringen sitter därmed kvar.

Juristen Marcus Måtar dömdes den 29 augusti 2017 till 50 dagsböter för ocker. Åbo hovrätt beslutade i september att på grund av domen ge honom ett tillfälligt uppträdandeförbud. Nu har ett nytt beslut fattats. 
– En sten har fallit från mitt hjärta, säger Marcus Måtar.

 

Den rikssvenska SINK-skatten för utomlands bosatta höjdes vid årsskiftet. Pensionären Knut Karlsson från Jomala är en som berörs.  
– Varför har man inte informerat om det här på förhand, frågar han. 

Fjorton personer har sökt tjänsten som kommundirektör i Lumparland. Om knappt två veckor kan tjänsten vara tillsatt. 

Kan personer yngre än 18 år köpa tobak, trots att lagen inte tillåter det?

Det ska ÅMHM, Fältarna och ett antal samarbetspartners testa under året.

Mariehamns stad och Karlssons schakt och transport Ab undertecknade i går entreprenadavtalet för etapp två av ombyggnaden av Ålandsvägen.

Arbetet omfattar Köpmansgatan–Ålandsplan och Algots gränd, och det drar i gång på onsdag.

Enligt finansminister Mats Perämaa (Lib) får lagtinget ett lagförslag som löser de uppmärksammade problemen med fastighetsskatten på sitt bord i början av mars.

– Tanken är att ge kommunerna en skyldighet att bevilja befrielse till de fastighetsägare som drabbas, sade finansministern under lagtingets frågestund.

Fler nyheter