Rättsläget är beklämmande för poliserna på Åland, anser Ålands polisförening.
Nu vänder man sig till Justitikanslerämbetet med kritik mot landskapsregeringen.
– Måttet är rågat, säger polisföreningens ordförande Magnus Gustafsson.

Kommentarer

Bra, poliser! Vi stöder er

Bra, poliser! Vi stöder er till 100%. Samtidigt bör man ta upp det ynkliga förslaget att försämra ett redan övarenskommet anställningsvtalsvillkor retroaktivt; jag menar förstås pensionsåldern. Inte vill vi ha, och betala för, en poliskår där snart kanske 25% bara orkar med kansliarbete. Våra nuvarande yrkespolitiker är mycket långt från verkligheten, både då det gäller att ge sig själva förmåner och att ta förmåner från andra. Inte heller beaktar de sakkunnigas åsikter; politikerna vet numera allt äst själva. Vi saknar tiden då politik var en bisyssla för riktiga människor. Och"Enter" bör få svar på sin fråga.

Dina åsikter, Veteranen, de

Dina åsikter, Veteranen, de har uppenbarligen ett utomordentligt stort berättigande. Dels angående vissa folkvaldas framstående förmåga att värdesätta sig själva och det de ”åstadkommer”, dels – och framför allt – angående det knark-helvete som nu uppenbarligen är i full färd med att formligen översvämma Åland! Och där slår också signaturen Pensionär, ovan, huvudet på spiken. Det vill säga, frågan är om Landskapsregeringens (LR:s) kommunbestyr och ”kortrutt” ... frågan är om dessa ”politiska angelägenheter” rent av redan överträffar betydelsen av Indiens heliga kor och dito tempel-råttor. Att i dagsläget formligen snöpa vår poliskår – det om något torde belysa vad majoriteten i allas vår lagstiftande församling, Lagtinget, går för. Förvånar här gör verkligen sossen Göte Winés ställningstagande!

Katastrof! Inte nog med att

Katastrof! Inte nog med att de gör våran poliskår på sikt oförmögen att utföra sitt arbete. Nu kommer det fram att både polisens och vårat rättskydd är eftersatt då lagstiftningen är eftersatt. N.Fellman har lite att förklara här, gärna på ett sätt som inte är arrogant.

Har inte polisen tillgång

Har inte polisen tillgång till internet? En aktuell uppdaterad version av Ålands lagsamling finns ju på nätet så det är inga svårigheter att ta reda på vad som gäller enligt åländsk lagstiftning. Och skall man klaga på någon vad gäller det otydliga rättsläget så är det Finlands riksdag och regering som inte vill ge oss mer självstyrelse utan i stället vill ha den oklara uppdelning som råder idag.

I flera veckor har minst två vargar setts nära Anders Sundqvist gård i Bredbolstad, där hans 40 kor är mitt upp i kalvningen.
– Jag är livrädd varje morgon när jag kommer ut att korna ska vara borta eller att det ska ligga en död kalv på gården.

Saltviks kommun gjorde ett positivt resultat på drygt 637.000 euro 2017.
Det är klart bättre än förväntat. Kommunen hade budgeterat med ett minusresultat.

Trots att fastighetsverket besitter 155.000 kvadratmeter fastighetsyta och 400 byggnader hyr verket sina kontorslokaler i Sittkoff.
– Det kan verka paradoxalt, säger vd Stefan Rumander.

Utbyggnaden av kaj 3 är nästa stora projekt för Mariehamns hamn. Kostnaden beräknas till upp emot 20 miljoner euro.

Ålandsbanken rapporterar ett oförändrat rörelseresultat på 7,4 miljoner euro för årets första kvartal.
”Kvaliteten i resultatet är dock klart bättre detta år” skriver vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande på onsdagsförmiddagen.

Sedan ett år tillbaka arrenderar Eckerö båtförening Enskärs sjöbevakningsstation av Landskapets fastighetsverk. Men nu har en tvist uppstått mellan styrelsemedlemmarna.
– Vi skulle vilja ha in medlemmar som kan använda Enskär som en förening i stället för som det är nu, en sommarstuga. Men vi har blivit utröstade på den punkten, säger styrelseordförande Dan Sundström. 

Metoo-kampanjen, samgående med Jomala samt Järsö-Nåtöområdets införlivande med Mariehamn.
Det debatteras när stadsfullmäktige på tisdagskvällen ska ta ställning till kommunreformen.
Eller ska man ens ta ställning? frågar sig Bert Häggblom (Ob). Men förslaget vinner inget understöd.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och kansliministern Nina Fellman (S) argumenterade i dag för en åländsk EU-parlamentsplats efter Storbritanniens utgång ur EU.

Vårdfacket Tehy och landskapsregeringen har haft ett möte med anledning av avtalsförhandlingarna där de två parterna har stött på problem. 

– Vi har haft ett möte, men jag vet inte ännu hur det har gått, säger Tehys verksamhetsledare Erkki Santamala. 

Nyrekryteringar kan bli aktuella när försäkringsbolaget Ömsen utökar sitt utbud av försäkringar.
– Vi vill kunna erbjuda alla kunderna på Åland ett rejält och heltäckande åländskt trygghetsalternativ med en långsiktig och stabil lokal närvaro, säger vd Dan-Erik Woivalin.

Trots landskapsregeringens uppmaning fortsätter ålänningar att adoptera gathundar från Rumänien – som oftast inte är vaccinerade mot rabies, trots papper som påstår motsatsen.
– Situationen är allvarlig. Den som adopterar en gathund utsätter både andra hundar och människor för fara, säger landskapsveterinär Mohammed Jaber Alipour.

Ålands djurägare kräver ett aktivt ingripande av landskapsregeringen i frågan om de två påträffade vargarna i landskapet. Det kom fram i gårdagens öppna diskussionstillfälle. 

När lagtinget diskuterade landskapsregeringens tilläggsbudget handlade det till stor del om kommunreformen.
Hårda ord framfördes från båda håll – men Johan Ehn (MSÅ) öppnade för förhandlingar om alternativa lösningar.
– Jag ser att grunden finns för att man ska kunna ta in nya förslag i remissrundan.

Fler nyheter