I mer än 20 år har den levt, idén om en fast förbindelse till Föglö. Utredning efter utredning har gjorts, vilket har kostat nästan en halv miljon euro sedan 2007.
Men nu kan det vara slut med tunnelplanerna. Med en prislapp på 225 miljoner euro avfärdas projektet som olönsamt.

I början av mars offentliggjordes förstudien om en kortrutt i skärgården. Det kan mycket väl vara det dokument som sätter punkt för årtionden av diskussioner om en fast förbindelse till Föglö.

Förstudien visar att vissa förändringar av trafiksystemet sänker driftskostnaderna så mycket att investeringarna lönar sig efter cirka tolv år. Men en tunnel till Föglö hör till de investeringar som inte återbetalar sig genom lägre driftskostnader.

En 10,5 kilometer lång tunnel mellan Degerö och Svinö beräknas kosta cirka 225 miljoner euro, enligt utredningen.

–Den kostnaden är beräknad med 20–25 procent osäkerhet, säger projektledaren Ian Bergström vid trafikavdelningen.

Tunneln blir därmed dyrare än vad trafiken kostar i dag.

–Den går inte att motivera med ren ekonomi. Om man vill ha den måste man ha andra motiv. Vad man ska göra och hur pengarna ska satsas är ju politiska beslut.

Förstudien är ett faktamaterial som visar politikerna var insatserna ska göras om man långsiktigt vill minska driftskostnaderna, enligt Ian Bergström.

–Om man går vidare och tittar på samhällseffekterna kanske man till slut kan hitta ekonomiska effekter som gör att en tunnel fungerar. Men så långt har vi inte gått, säger han.

En halv miljon euro

Exakt hur mycket alla tunnelutredningar har kostat är svårt att bedöma. Den nya förstudien, som gäller mycket mer än bara Föglötunneln, har kostat 800.000 euro.

Åren 2007–2012 användes drygt 509.000 euro för Föglötunneln. Men 46.000 euro av den summan erhölls i form av EU-bidrag. Nettokostnaden var alltså drygt 463.000 euro, enligt finansavdelningen.

På ett annat konto från 2005 finns en kostnad på drygt 49.000 euro upptagen för en Föglökortrutt.

Men det finns bra orsaker till utredningarna, anser Ian Bergström.

–Om vi ska göra sådana här ingrepp i naturen måste vi först och främst visa att det finns ett syfte med dem som är bra för hela samhället. Projektet påverkar både markägare och andra. Därför är det mycket viktigt att göra övergripande studier innan man fattar beslut. Det finns ett demokratiskt syfte med det.

Tror du att förstudien tar kål på idén om en Föglötunnel?

–Ska man lyfta idén igen måste man i alla fall ha andra motiv än bara pengar. Vi har visat att en tunnel inte är ekonomiskt försvarbar på ett ställe, och inte miljömässigt försvarbar på ett annat ställe. Därför borde man nog kunna lägga det här åt sidan och jobba vidare på andra håll, säger Ian Bergström.

Två lag från Finland fick dela på segern i tävlingen ”Smooth Sailing”, som gick ut på att förbättra skärgårdstrafikens bokning.
– Det är fräscht att få utomstående perspektiv på ett problem som är så väl förankrat i det åländska samhället, säger Victoria Sundberg, ordförande för Digitaliseringskommissionen.

Kommunstyrelsen ber på nytt Lemlands ungdomsförening redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, och som kommer att vidtas, för att få ungdomslokalen Valborg i skick.
Styrelsen gick därmed emot kommundirektörens förslag om att avsluta ärendet.

Lyyski Fastigheter gjorde upp det köpeavtal för Bartsgårda gård som landskapsregeringen underkände. Nu menar Inger Lyyski att det egentligen handlar om att köparna ångrat sig och vill häva köpet.
– Köparna har enligt vår mening utövat påtryckning på LR på grund av att de har ångrat sig, säger hon.

I en stor intervju med Ålandstidningen berättar de ledande inom Ålands omsorgsförbund hur de senaste årens turbulens påverkat verksamheten och personalen.
– Vi har haft mycket stressrelaterade sjukskrivningar, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Havsvidden Ab förlorar en tvist mot den tidigare hotelldirektören Katarina Stylander.
Bolaget ska nu betala drygt 24.400 euro till henne i semesterersättning, lön för väntedagar, ersättning för JP-dagar samt för rättegångskostnaderna i målet.

Två grannar till Ålandskomposten i Sund besvärar sig genom det juridiska ombudet Bertil Zetter mot ett nytt beslut som kommunens byggnadstekniska nämnd fattat om anläggningen.
Man kräver även ett verkställighetsförbud.

Landskapsregeringen ger avslag på jordförvärvsansökan för Bartsgårda gård.  Motiveringen är att det finns saker som talar för att det gjorts ett försök att kringgå begränsningar i jordförvärvslagen. – Jag får göra om och göra rätt, säger säljaren och lagtingsledamoten Viveka Eriksson (Lib).

Styrelsen för Ålands omsorgsförbund har beslutat beställa en internrevision för att utreda hur förbundet kunnat hamna i en likviditetskris. Dessutom har budgeten för 2018 överskridits med 360.000 euro.
– Vi insåg först i november hur stor krisen var, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Tora Bäckström, överläkare i kirurgi vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har utsetts till årets cancerläkare. Cancerstiftelsen i Finland gjorde valet med bland annat följande motivering: Tora Bäckström är den sammanhållande kraften inom cancervård på Åland.

92,7 procent av åländska barn födda år 2015 har tagit MPR-vaccinet som skyddar mot mässling påssjuka och röda hund. Det är lägre än snittet i Finland och under de 95 procent som krävs för att mässlingen ska hållas borta.
– Det kunde vara lite bättre, säger chefläkare Olli-Pekka Lehtonen.

Andreas Remmer, som i november lämnade jobbet som ekonomidirektör och vice vd i Viking Line, har valts till ny styrelseordförande i Ömsen för 2019. 

En granskning av landskapets pensionsfond visar att det varit ett tufft år för många av placeringarna, inte minst för fondens innehav i skandalomsusade Danske Bank som rasat i värde.
– Aktierna har redan fallit så mycket att våra förvaltare behåller dem för att vänta och se vad som händer, säger Johan Budd, fondansvarig på finansavdelningen.

Pålsböle daghem har drabbats av bakteriell tillväxt och delar av daghemmet har stängts av. Nu utreds vad som ligger bakom bakterietillväxten.
– Personalen har upplevt besvär som har varit svårt att sätta fingret på, säger Aron Lundström, planerings- och utvecklingschef på Finströms kommun.

Fler nyheter