Finström är den enda kommun Getaborna kan tänka sig att gå samman med. Alternativet är att vara självständig kommun.
Det står klart efter att invånarna fått tycka till om kommunens framtid.

Kommentarer

Sanningen är den att Geta

Sanningen är den att Geta helst vill kvarstå som egen kommun. Alternativ 2 är att gå samman med Finström. Artikelns rubrik är alltså felvisande, men så skall det väl vara om man som Ålandstidningen skall vara politiskt korrekt och hålla med landskapsregeringen! Eller hur? Hur blev det förresten med talet om undersökande journalistik? Kommer den att bli lika missvisande som ovanstående rubrik?

Innebörden av

Innebörden av Landskapsregeringens (LR) smått påvliga försök att ”fellman-modifiera” allas vår åländska kommunstruktur – den går från klarhet till klarhet, den! Ett enda bifall – ett tillfälligt bifall, märk väl – en dylik ”folkvilja” fick sig LR till livs från Sunds kommun. Sundsborna besinnade sig dock, och kom därmed till en officiell insikt om verkligheten. Enligt ett sedan länge uttjatat LR:s ”argument” för sin grötmyndigt kommunala bestyrsamhet, det består av att den åländska folkviljan skulle vara liksom kvävd av kommunernas folkvalda företrädare och tjänstemän! Nu med ytterligare ett facit till hands, invånarenkäten i Geta – kan månne nämnda LR:s ”argument” uppfattas som nån’ting annat än rent barnsligt patetiskt? Förövrigt, angående Ingrid Johanssons (Lib) insändare (8 november) under rubriken ”Kommunreform för de äldres skull” – där poängterar hon att, citat: ”demens eller annan kognitiv svikt” inte ingår i KST. Just därför rekommenderas härmed Ingrid Johansson, och hennes gelikar, bekanta sig med SVT:s ’Uppdrag granskning’ igår kväll. (Forts följer)

(Fortsättning) I nämnda

(Fortsättning) I nämnda ’Uppdrag granskning’, angående uppdrag ”Sanne”, där framgick utomordentligt tydligt hur ”behändigt” en totalt värnlös människa – med politiskt bistånd – tillsynes skamlöst tillåts bli bollad myndigheter emellan – 14 gånger per 12 dygn – bara därför att bägge myndigheter anser den andra ha ansvaret. Märk väl, den ”välfärden” har definitivt ingenting med kommunstruktur att göra!

En gemensam kommunal räddningsmyndighet tog ett stort steg mot förverkligande i går. På ett stormöte reddes de allra flesta frågetecknen ut.
– Jag skulle våga säga att vi till 99 procent har ett avtal, säger Harry Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Jomala.

Det kan inte uteslutas att polisen – genom att på olämpliga sätt förhöra stressade vittnen med narkotikaproblem – producerade en fullständigt vilseledande förundersökning.
Det säger den rånåtalade mannens ombud Trond Hornseth i Åbo hovrätt.

För att uppmärksamma internationella barndagen ordnade daghemmet Gullvivan under tisdagen en barnparad. Hela dagiset gick till butiken i samlad tropp med plakat och flaggor .
– Barnen är det allra viktigaste vi har, säger branträdgårdsläraren Rosita Westerberg-Grönroos.

Kaj Grundström tar över som ordförande för Mariehamns Pensionärsförening, MPF, efter Kaj-Gustav Sandholm.

Initiativtagaren Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United tilldelas årets Rädda barnen-pris för att i flera år ha arrangerat fotbollsskolan Annica Sjölund Summer Camp för tjejer.

I kväll får infrastrukturnämnden flera svar om den första etappen av Ålandsvägens ombyggnad.

Kantstenarna och tjärasfalten hör till det som tas upp i tjänstemännens beredning.

Vad betyder effektivisering mer än nedläggning av lokal service? Och hamnar fullmäktige i finkan om Eckerö motsätter sig reformen?

Det var två av frågorna som oroade Eckeröbor under måndagskvällen ställde till utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson.

Staden måste placera ut stora mängder sprängsten på platsen för den planerade friidrottsarenan i Ytternäs. Annars riskerar den nya anläggningen att sätta sig.
Åtgärden betyder att invigningen försenas till sommaren 2020 – och att friidrotten därmed står utan löparbanor den våren.

Efter tre dagars debatt antog lagtinget lagen om ny kommunindelning.
Men talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) ville skjuta på beslutet – och lade ned sin röst.
– Det gick inte att göra på annat sätt, säger hon.

Då alla 41 församlingar som håller val har räknat sina röster är det preliminära valdeltagandet i Borgå stift 16 procent. I valet 2014 var deltagandet 15,7 procent, enligt Kyrklig Tidningstjänst.

Ålands natur och miljö vidhåller i ett genmäle till landskapsregeringen sina synpunkter på kortruttens första vägplan som man tidigare framfört i ett besvär. Samtidigt uppmanar man landskapsregeringen att invänta avgörande av besväret innan kortrutten förverkligas.

Högsta förvaltningsdomstolen har riktat en begäran om förklaring till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med anledning av den tjänst som ombildades tidigare i år. 

Bakom besväret mot beslutet om ombildningen står 14 anställda vid ÅMHM.

Det går att bevara kulturmiljön och samtidigt utveckla Kastelholmsområdet. Det menar Landskapets fastighetsverk.
– Jag upplever att många tycker att det finns jättemycket potential i det här området men att det har hänt alltför lite, säger vd Stefan Rumander.

Fler nyheter