Finström är den enda kommun Getaborna kan tänka sig att gå samman med. Alternativet är att vara självständig kommun.
Det står klart efter att invånarna fått tycka till om kommunens framtid.

Kommentarer

Sanningen är den att Geta

Sanningen är den att Geta helst vill kvarstå som egen kommun. Alternativ 2 är att gå samman med Finström. Artikelns rubrik är alltså felvisande, men så skall det väl vara om man som Ålandstidningen skall vara politiskt korrekt och hålla med landskapsregeringen! Eller hur? Hur blev det förresten med talet om undersökande journalistik? Kommer den att bli lika missvisande som ovanstående rubrik?

Innebörden av

Innebörden av Landskapsregeringens (LR) smått påvliga försök att ”fellman-modifiera” allas vår åländska kommunstruktur – den går från klarhet till klarhet, den! Ett enda bifall – ett tillfälligt bifall, märk väl – en dylik ”folkvilja” fick sig LR till livs från Sunds kommun. Sundsborna besinnade sig dock, och kom därmed till en officiell insikt om verkligheten. Enligt ett sedan länge uttjatat LR:s ”argument” för sin grötmyndigt kommunala bestyrsamhet, det består av att den åländska folkviljan skulle vara liksom kvävd av kommunernas folkvalda företrädare och tjänstemän! Nu med ytterligare ett facit till hands, invånarenkäten i Geta – kan månne nämnda LR:s ”argument” uppfattas som nån’ting annat än rent barnsligt patetiskt? Förövrigt, angående Ingrid Johanssons (Lib) insändare (8 november) under rubriken ”Kommunreform för de äldres skull” – där poängterar hon att, citat: ”demens eller annan kognitiv svikt” inte ingår i KST. Just därför rekommenderas härmed Ingrid Johansson, och hennes gelikar, bekanta sig med SVT:s ’Uppdrag granskning’ igår kväll. (Forts följer)

(Fortsättning) I nämnda

(Fortsättning) I nämnda ’Uppdrag granskning’, angående uppdrag ”Sanne”, där framgick utomordentligt tydligt hur ”behändigt” en totalt värnlös människa – med politiskt bistånd – tillsynes skamlöst tillåts bli bollad myndigheter emellan – 14 gånger per 12 dygn – bara därför att bägge myndigheter anser den andra ha ansvaret. Märk väl, den ”välfärden” har definitivt ingenting med kommunstruktur att göra!

Kvart över sex på måndagskvällen blev Slemmern isfri, det säkraste vårtecknet som finns i Mariehamn.

Mariehamns stad ska genomföra ett antal grävarbeten som gör att framkomligheten i trafiken försvåras. Det gäller Köpmansgatan, Havsgatan och Neptunigatan.

Ålands framtids Axel Jonsson vill att Ålands kommuner slopar den kommunala delen av bolagsskatten. Det skulle sänka skatten med sex procentenheter.

– Vi skulle kunna göra det mycket attraktivt för företag att flytta till Åland genom att sänka bolagsskatten till 14 procent, säger Jonsson.

Pectus permitterar sju tjänster när en av bolagets större kunder flyttar och avslutar samarbetet. Samtidigt planerar man att skaffa sig fler ben att stå på – bland annat genom lagerhotellverksamhet och gemensamma faciliteter för småföretag.

– Vi måste hitta nya saker att göra och vi tror på framtiden, säger partner Anders Winkelmann.

Visit Åland och Folkhälsan på Åland är de i särklass största mottagarna av verksamhetsstöd i form av Paf-medel sedan 2015.
Det visar Ålandstidningens granskning av de senast fördelade 100 miljonerna.

Magnus Thörnroos var befälhavare när ms Isabella grundstötte vid Staholm utanför Långnäs 2001. Han kan dra flera paralleller till det som hans åländska kollega Bengt-Owe Gustafsson och ms Viking Sky var med om i helgen.
– En mycket pressande situation, konstaterar Magnus Thörnroos.

Carolina Sandell har valts in i OP Gruppens förvaltningsråd. Hon har sedan 2010 suttit i styrelsen för Andelsbanken för Åland.

Stadsstyrelsen har beslutat att följa upp hur sammanslagningen av Mariehamns elnät och Mariehamns energi genomfördes.

Upprinnelsen till ärendet är en mycket kritisk skrivelse från personalen vid det ena bolaget.

De åländska elbolagen Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Elnät har alla stora investeringsbehov, men de har de senaste åren även gjort vinster i miljonklassen. Genom stora överavskrivningar undgår de dessutom att betala skatt på vinsterna de gör.

Hammarlänningen Bengt-Owe Gustafsson är befälhavare på kryssningsfartyget Viking Sky som fick motorhaveri i Norge i lördags.
– Det är klart att det har varit oroliga timmar när man inte visste utgången, säger hans mamma Maj-Gun Gustafsson.
Norska regeringen ger besättningen beröm för hur man hanterade situationen.

Stadsstyrelsen vill inte minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige.

Stormen Alfrida kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Även papperslösa bör ha rätt till socialvård.
Det anser Emmaus Åland i sitt utlåtande över det nya lagförslaget om socialvård.

Fler nyheter