Det har nu gått åtta dagar sedan det senaste fallet av covid-19 konstaterades på Åland, meddelar landskapsläkare Knut Lönnroth.
Följ direktrapporteringen från dagens presskonferens nedan:

 

Lantrådet Veronica Thörnroos inleder med att meddela att myndigheterna inte har något att rapportera. Däremot har LR tekniska problem med utsändningen.

Det var tydligen problem med Ålands radios uppkoppling till sändningen.

Nu kommer landskapsläkare Knut Lönnroth.

– Klockan 16 varje dag utom söndagar kommer en bild över antalet prover som tagit och antalet positiva fall finnas på ÅHS hemsida.

– Inga positiva fall har kommit in sedan senast.

– På bilden är de blåa staplarna antalet provsvar som kommit varje dag. Från och med 17.3 har det legat mellan 10 och 20 provsvar per dag.

– De röda staplarna visar positiva provsvar.

– Den gråa kurvan visar det kumulativa antalet tester. Till och med i går 250 prover.

– Under de senaste pressträffarna har jag sagt att det är för tidigt att dra några slutsatser, och vi ska vara fortsatt försiktiga. De siffror vi ser är personer som uppfyller kriterierna.

– De senaste åtta dagarna har vi inga fall. Jag tycker vi kan säga att vi inte ser en ökning.

– Efter informationen den 25.3, då vi sa att vi har en samhällssmitta, sa vi att det kunde bli en tydligt uppåtgående kurva. Nu har vi inte det.

– Varför inte? Det har gått ut väldigt tydliga rekommendationer. Sedan kom undantagstillståndet, besöksförbud på äldreboenden och nu restaurangstängningen.

– Jag skulle kunna dryfta mig till att säga att alla åtgärderna, som många fått lida för, men det verkar som att detta har haft en effekt.

– Men det faktum att vi inte har några registrerade fall är inte ett bevis för att det inte finns smittspridning i samhället. Det är inte dags att slappna av.

– Vi måste se tiden an och se hur det utvecklar sig.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen nu:

– Lite blandade karameller. Främst om samarbete mellan ÅHS och kommunerna, men också med gränsbevakningen.

– Med kommunerna, alla hygienbesök vi har lovat utföra är genomförda.

– ÅHS har nu en koordinator för kommunärenden.

– Det gäller inte bara kommunerna utan också andra. Vi har haft kontakter från många andra ställen. Var inte rädda för att kontakta.

– Man ska inte alls tveka för att ta kontakt, fundera inte på om frågan är rätt. Hon tar emot och utreder vidare.

– till exempel användning av skyddsutrustning kan man vända sig till henne med frågor om.

Sjukvårdsdirektören informerar om hur kommuner kan få skyddsutrustning. Personal som kommer i kontakt med riskgrupper pririteras.

– Det är som är nytt är att ÅHS erbjuder digitala träffar för de som kommer i kontakt med riskgrupper.

– Mötet hålls varje onsdag mellan 10 och 11.

– Det har blivit otydligt med hur skyddsutrustning ska användas då THL haft en rekommendation och ministeriet en.

– Direktiven ska skickas ut till kommunerna.

– Utgångspunkten är att en frisk patient inte smittar. Man ska följa basala hygienrutiner.

– Vid abrete med klienter med luftvägsinfektioner ska man skydda sig mot kontakt- eller droppsmitta.

– Samarbete med gränsbevakningen.

– 11 ankomster till Åland per dygn. På finska sidan har man en tid använt en informationsblankett, den kommer att delas ut till alla resenärer på färjor och flyg.

– Sedan sker en gränskontroll som är gränsbevakningens område. Men sedan kommer ÅHS in i följande steg där vi samlar in blanketterna.

– Det viktigaste är att konstatera att är man på väg till Åland behöver man fundera på var man ska vistas i 14 dagars karantän.

Gränsbevakningen nu:

– Patrullerar havsområdet mellan Åland och Sverige.

– Det pågår diskussioner kring strängare gränsregler, men inget besked.

– Trafiken fortlöper enligt samma regler som hittills. Alla finska medborgare och andra fast bosatta är välkomna. Också de med samhällskritiska jobb.

– Det har rört sig mellan 15 och 40 passagerare per dygn. 50-60 procent har att göra med arbete.

– Jordbruket kommer att vara i stort behov av säsongsarbetare, och har nu klassats som en samhällskritisk bransch. Det innebär att säsongsarbetare är välkomna, men ska då ha intyg från arbetsgivare och vara beredd på karantän.

– Resor på påsken, om man bara är på kommande för påskhelgen, då ska man inte komma till Åland. man ska vara beredd att sätta sig i 14-dagarskarantän om man kommer hit.

– Många båtar som vinterförvaras transporteras. Det är ingen funktion som räknas som samhällskritisk. Man får inte föra båtar in och ur landet.

– Vi får väldigt många frågor om gränsbevakningen, så vi har grundat en telfonlinje: 02941041

också mejl: info.lsmv@raja.fi

– Vi förväntar oss beslut om gränstrafiken de närmaste dagarna.

Fråga: En familj med mamma som är finsk medborgare medan resten är svenska. Får de komma hit för en längre vistelse?

– Personer i samma hudhåll bör vara tillåtna, men jag är inte säker.

Fråga: Hur är det om man för hem en studerande som ska vara i karantän. Ska då hela familjen vara i karantän?

– Nej, säger Knut Lönnroth. Inte om det gäller ”karantänliknande” förhållande.

Hur går det med arbetet att genomföra testerna själva på Åland.

– Det kommer nog att ta ett par veckor ännu. Det är hård konkurrens om testkitten.

ÅHS söker personal, är det beroende på corona?

– Helt klart. Vi har inte brist på personal i dag, men vi vill vara ute i god tid.

– Kravet är att man har en sjukvårdsutbildning.

Fråga: Om man märker att någon som borde sitta i karantän inte gör det, vem ska man kontakta?

– Om vi talar om de som rest till Åland, får man väl vända sig till den personen. Men pratar vi om den strikta karantänen om smittskyddsläkaren beordrar det. Då är det i första hand smittskyddsläkaren.

Lantrådet: På måndag kommer utvecklingsminister Alfons Röblom och Erika Boman vid Högskolan, och presenterar snabbutbildningen för sjukvårdspersonal.

Fråga: De personer som skriver på blanketterna, följs det upp?

– ÅHS samlar upp blanketterna, som landskapsläkaren sa har vi inget lagstöd när det gäller karantänliknande förhållande. Det är en rekommendation.

Nu näringsminister Fredrik Karlström:

– Jag har märkt i sociala medier att det har funnits frågor och otydligheter vad som gäller.

– I måndags godkände lagtinget lagen som gör det möjligt för Ams att betala uut det förhöjda stödet.

– Något som är positivt är att i går lämnades en lag om utkomstskydd till riksdagen. den går ut på att arbetsmarkandsstöd ska kunna betalas till person som varit sysselsatt i eget företag. Det är mycket positivt och helt nytt. Man har då rätt till 1.300 euro per månad.

– tidigare har en företagare varit tvungen att avveckla sitt företag, så är det inte nu.

– Man har också möjlighet att fortsätta arbeta i sitt företag till en viss gräns. Det här är något jag uppmuntrar företagare att göra om man blivit drabbade av pandemin.

– Varje arbetsplats är viktig för LR.

– lagen om temporärt tilläggsstöd underlättar för anställda, för entreprenörer som tvingas permittera. Men också för kommunernas kanslier eftersom man inte behöver gå dit och ansöka om utkomststöd.

– Stödet i landskapet motsvarar stödet som finska staten ger egenföretagare.

– Så till likviditetslånen. Grundprincipen är att det finns två vägar att få stödet, båda bygger på lån. Det ena är ett avtal med banken, LR och Finnvera. Det lånet kommer givetvis bli dyrare än om man har egen säkerhet man kan stoppa in. Finnvera meddelar nu att man sänker garantiprovisionen.

– Den andra vägen är att man går till banken och lånar, med en säkerhet. Det gör att lånet betydligt billigare i ränta, och berättigar till stödet.

– LR har diskuterat restaurangerna, de ska kompenseras på samma sätt som restauranger i Finland.

– Kriser går över. LR ser det ur två perspektiv, två scenarior. Antingen är det över 15 maj, då behövs en kickstart. V

– Blir det längre är det andra åtgärder vi får göra.

– Det är har tagits 15-20 beslut, det flesta ganska små men också några större. Paketet är ett akut likviditetspaket. Nu fortsätter arbetet.

Fråga: vad sgäer du till småföretagare som varit kritiska till paketet?

– Det som är speciellt på Åland är att vi har 2.600 företag, 95 procent har under 4 anställda.

– Ålands Näringsliv och företagarna har varit med och tagit fram det här. Att ge direkta stöd är svårt, att få det rättvist.

– Nu kan en småföretagare få 1.300 euro i månaden, samtidigt som hen fortsätter med sin verkamhet.

– Det finns de företag som går bra, de ska inte låna de här pengarna. Det är för dem som har akut kris.

– Det gäller att alla kavlar upp ärmarna och ser det positiva i vår småskalighet.

Fråga: Om man är två delaägare, får båda ersättningen?

– Det finns system för hur det fungerar.

– Det är flexibelt. Det handlar om att alla myndigheter behöver hellre fria än fälla.

Lantrådet igen:

– Vi vet att den information vi har från myndigheterna säger att det är lugnt i vårt samhälle.

– Det är ditt ansvar som ålänning att sätta dig i karantän om du kommer hem.

Lantrådet säger att vi måste ha tålamod kring frågan om passagerartrafiken västerut.

– Vi kommer alla att få försaka något.

– Det känns som att vi kan gå in mot en helg som kan bli lung.

Det blir ingen presskonferens i helgen om inget akut inträffar. Nästa pressinfo blir på måndag klockan 16.00 och Ålandstidningen kommer förstås att direktsända och direktreferera även den. I och med detta tackar vi för uppmärksamheten för i dag och önskar alla en trevlig helg.

I morgon klockan 16.00 öppnar Apotekarfarleden för trafik igen. Vattendjupet är nu säkerställt till 8,5 meter.

På måndag utkommer Karin Erlandsson med en adventsbok i 24 kapitel. ”Nattexpressen” skiljer sig på flera sätt från traditionella adventsböcker, till exempel lyser jultomten med sin frånvaro.
– Jag tänkte att alla såna böcker om nedräkningen till julen redan har gjorts, säger hon. 

Antalet personer som smittas av covid-19 i Finland ökar. Störst är spridningen i åldersgruppen 15-30 år.
Det framkom på Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s gemensamma presskonferens alldeles nyss.

John Holmberg (Lib) understödd av partikollegan Simon Påvals tog tilläggsbudgetens lånefullmakt på 60 miljoner euro till omröstning i lagtinget på onsdagen. 
– Jag är mycket förvånad över att majoriteten inte ser det problematiska med lånefullmakten, sade han.

Coronakrisen skakar om vår tillvaro, samtidigt ger den en unik chans att öka takten mot ett hållbart samhälle.
Utvecklings- och hållbarhetsrådets fjärde statusrapport lyfter vikten av att prioritera frågan högt – och uppmanar till modiga val inom näringslivet.
– Vill man ha ett lönsamt näringsliv är hållbarhetsfrågan avgörande för att nå morgondagens kunder, säger Niklas Lampi, en av rapportens författare.

En galleria kan inom kort öppna i Åland Posts terminal i Sviby. Enligt planerna ska även lunchrestaurangen öppna för besökare utifrån.
– Vi har fått väldigt mycket förfrågningar från personer som vill komma och äta i restaurangen, säger Åland Posts vd Henrik Lundberg.

På gränsen till banalt.
Så beskriver lantrådet Veronica Thörnroos (C) riksregeringens beslut om landsomfattande restriktioner.

På grund av coronakrisen är den traditionella självständighetsmottagningen på Presidentens slott inställd. I år firar Finland självständighetsdagen på tv den 6 december.

Den 25 september stängde VindAx teckningsperioden för emission inför Långnabbaprojektet – det vill säga vindkraftparken. Då hade man fått in över 18 miljoner euro.

Lagtingets finans- och näringsutskott föreslår att landskapets fjärde tilläggsbudget ska antas, men kommer med en rad påpekanden om behovet av reformer och bättre ekonomisk uppföljning.
Man ställer sig även bakom förslaget att ta upp lån på högst 60 miljoner euro, men efterlyser kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det långsiktiga underskottet.

Genom att berätta och paketera historier från bland annat Åland hoppas teamet bakom den nya resesajten YOYVOY lyfta närturismen i Östersjöregionen.
– En heltäckande funktion som lyfter hela regionen har länge saknats och vi tror att det finns väldigt stor potential, säger Janis Pavuls som är en av fyra initiativtagare.

Ännu är det inte klarlagt om klippfyndet i Apotekarfaret förorsakade Amorellas grundstötning, eller om grundstötningen lösgjorde klippan. Det säger sjökaptenen Bengt Malmberg som ingår i gruppen som utreder olyckan.
– Men det finns ett korn av sanning i påståendet om den öppna luckan, säger han.

Naturvetenskaplig, humanistisk-samhällsvetenskaplig, estetisk samt hälsa och idrott. Det är inriktningarna som studerande vid Ålands lyceum har kunnat välja.
Men från och med höstterminen 2021 tas inriktningarna bort.
– Valet blir friare, säger specialsakkunnig Bodil Regårdh om förändringen.

Fler nyheter