Vårjakt borde bli tillåten även på andra arter än guding. Det anser jägaren Daniel Eriksson. Han föreslår att även hanar av småskrake och svärta ska bli jaktbara på våren.
– Det skulle minska katastrofen om vi mister jakten på ejder.

Kommentarer

Vilka individer inom Eu är

Vilka individer inom Eu är det som motsätter sig jakt? Hur har Ålands representanter försökt lobba? Nämn för allt i värden inte att det är den ökade havsörnsstammen som är en större bidragande orsak till ejderns tillbakagång än jakten eftersom havsörnen är fridlyst. Eu kommer bara att se det som ytterligare ett argument för att stoppa vårjakten. Jag tror inte heller på argumentet att vårjakten är en del av ålänningarnas identitet. Att valfångst bland etuier är en del av deras sätt att leva kan Eu acceptera men inte att vårjakten, för en exempelvis en sjökapten bosatt i skärgården, är starkt förknippad med dennes identitet. Personligen tror jag att ända gångbara argumenten är naturvård, att jägarna försöker begränsa skadorna från mårdhunds- och minkstammen. Om man inte ser till de positiva ringeffekterna så ses, av den icke insatta Eu parlamentarikern, naturligtvis all jakt på Åland som en onödig lyxjakt. För det andra så är argumentet att det är löjligt att stoppa 1000 åländska jägare som Lampi framför inte gångbart. Vi på Åland anser att vi bidrar då vi tar emot 10 flyktingfamiljer, många bäckar små. Hur tror ni personerna som vill stoppa vårjakten tänker, många bäckar små.

”Personligen tror jag att

”Personligen tror jag att ända gångbara argumenten är naturvård, att jägarna försöker begränsa skadorna från mårdhunds- och minkstammen”. Se där, den här gången visar det sig faktiskt att nån'ting har blivit uppsnappat från företeelser i verkligheten. Mest anmärkningsvärt är ändå att ”ända” vägen till bättre och mera service i glesbygden helt och hållet verkar ha gått bort sig den här gången. Kanske den rent av inte är så rysligt intressant längre då – den ”modifierade” kommunindelning i grötmyndighetens tecken?

Håller med om jakttiderna med

Håller med om jakttiderna med klimatförändringar mm kunde jakten redan när ejdern blev kvoterad ha börjat redan i mitten av april. Vi hade ju fem dagar i april förut och utdelningen var bättre då än sista veckan i maj. Men jakten kunde ha slutat iandra veckan i maj. Men nu är det försent att vakna tidigt och vi får nog tyvärr bita i det sura äpplet.och ha paus och jaga Kråkor och Trut för där är dom näst största bovarna efter örnen till ejderns nedgång.Det att jakten på mårdhund och mink skulle rädda ejdern är fantasier.nej jaktvårdare ut med kråkfällor och bössor i sommar när kråkorna blir lovliga. Absolut kunde vi ju försöka börja jaga svärta och ev nån art till som ej är jaktbar på hösten i stället för ejdern är inte emot det men så lite ejder somjag såg i eckerö i fjol har jag aldrig sett.så ejderjakten måste ha paus.

16.516,97 euro. Så mycket pengar samlades in under loppet Togehter 4 Life som arrangerades i juni. 

Landskapsregeringen har i ett meddelande till lagtinget lagt fram ett förslag till nytt skogsprogram för Åland. 

– Vi ser stora möjligheter inom bioekonomi, säger Mikael Sandvik, chef vid skogsbruksbyrån.

Flera källor är samstämmiga: Landskapsregeringen planerar att ändra sitt förslag till indelning i kommunreformen.
Hammarland och Eckerö slås samman med Jomala, Lemland och Lumparland i stället för de norråländska kommunerna.
Men ansvarig minister vill inget säga – ännu.

Fler än 5.000 fritidsbåtar finns i dag registrerade i landskapets vattenfarkostregister – som den 1 juni 2019 töms på de båtar som ägarna inte har meddelat att ska förbli registrerade.
– Jag tror att de flesta väljer att stanna kvar i registret. Det kostar ingenting och spårbarheten upplevs som en fördel, säger trafikinspektör Bengt Karlsson vid motorfordonsbyrån.

Det tekniska felet på Gudingen har reparerats och färjan avgick från Långnäs klockan 19.30. 

Skärgårdsfärjan ms Gudingen har fått problem med kopplingen. Felet har reparerats temporärt.

På grund av tekniska problem med kopplingen ligger ms Gudingen ankrad utanför Överö. 

Byggnaderna på Dennis & Macke Ab:s två fastigheter på Kaptensgatan är viktiga för stads- och gatubilden och att riva dem skulle skada platsens miljövärden och kulturhistoriska sammanhang.
Den bedömningen gör landskapets enhet för kulturarvsförvaltning.

På torsdag kväll avgörs den nya nordiska mattävlingen Embla. Sju åländska mathantverkar är nominerade i tävlingen där sju nordiska länder och självstyrda regioner gör upp i lika många kategorier.

De nordiska länderna har en del goda matvanor som kan spridas till Chile. Bland annat skolluncherna.
Det är tanken bakom ett åtta avsnitt långt chilenskt rese- och matprogram som spelas in i flera nordiska länder.
I går var man på Åland.

Flera OS-klara lag och före detta OS-medaljörer kommer till Åland i oktober för att göra upp i Women´s curling tour. 

Bland annat kommer Anette Norbergs nya lag, Team Westman, med Anette Norbergs dotter som skipper.

I öst en Vladimir Putin som för krig i Ukraina och undergräver val genom cyberkrig. I väst en Donald Trump som går från den ena skandalen till den andra. Hur är det egentligen ställt med läget i världen? Vi satte oss ned med Sveriges generalkonsul, Olof Ehrenkrona, som har en massiv erfarenhet av utrikespolitik på högsta nivå. Det blev ett samtal om auktoritära hot mot demokratin, om oligarker som köper sig makt och om Ålands roll i säkerhetspolitiken.

Efter stadsstyrelsens beslut i fredags att Mariehamn ska införa ett byggnads- och åtgärdsförbud har debatten gått varm.

I stormens öga – stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

– Vi har gjort precis som lagen säger.

Fler nyheter