Det råder enighet i lagtinget om att man på något sätt ska markera sitt missnöje med att lagtinget fått klimatavtalet till behandling först efter att Finland både godkänt och ratificerat det.
Gun-Mari Lindholm (MSÅ) föreslår att talmannen åker till Helsingfors och klagar över hanteringen.

Kommentarer

Minister Wille Valve (MSÅ),

Minister Wille Valve (MSÅ), citat: ”Vi har ingen internationell goodwill att hämta i att vi skämmer ut Finland”. Hans partisyster Gun-Mari Lindholm ger sitt bifall till ”åtgärden” – faktiskt. Men hon tillägger, att: ” ... hon är kritisk till att Finland frågar Åland först efter att man själv godkänt avtalet”! Just därför – tydligen – föreslår hon: ” ... att lagtinget godkänner klimatavtalet, att talman Johan Ehn åker med det till Helsingfors och samtidigt som han överräcker Ålands ”ja” meddelar att lagtinget inte godkänner att självstyrelsen blir överkörd”. Och centern som sådan (utan hänvisning till person) nickar sitt bifall – till vad egentligen? En väsentlig fråga i sammanhanget torde vara; hur många av våra landskapspolitiker är de som egentligen understöder att lagtingets talman – på allas våra vägnar, och i egenskap av självstyrelsens högste företrädare – beger sig till Finlands motsvarighet och i praktiken agerar som en bedragen surtant? Numera känns det förfarandet tyvärr ganska så välbekant. (Forts följer)

(Fortsättning:) Som en

(Fortsättning:) Som en sammanslagen politisk ansträngning betraktad påminner det just nu aktuella förslaget onekligen om Norges dilemma med Kina i samband med att man förärade Dalai Lama Nobels fredspris. En väsentlig skillnad är dock att Finland, i motsats till Kina, åtminstone utger sig för att vara en demokratisk stat. Dessvärre tycks Finlands officiella statsskick vara helt och hållet obekant för vissa av våra landskapspolitiker. Förövrigt torde bara den som har anledning därtill behöva skämmas ... i demokratisk ordning, vill säg. Och därav följdfrågan; vad är viktigare för en landskapspolitiker, självstyrelsen – eller att Finland aldrig ska behöva skämmas för sin statliga inställning till den?

Det är ändå ingen som tar Ehn

Det är ändå ingen som tar Ehn på allvar , varken i Finland eller kanske ej heller på Åland längre.Att " skämma ut " Finland är väl det som behövs ! Åland blir ju överkörda precis hela tiden. Motåtgärderna måste vara kraftfulla och uppseendeväckande, annars har Åland ingen chans att hävda sig mot finska regeringen som tydligen vill utplåna Ålands självstyrelse. Har Åland någonsin haft sån kraftlös regering ?

Klockan 06.45 på lördagsmorgonen såg Linda Henriksson i Byttböte en varg på cirka 80 meters avstånd. Hon hann även fotografera den med sin telefon.

– Den kom där helt lugnt travande, säger hon.

 

Många har varit intresserade, men vid närmare eftertanke har ingen velat ta över Tipsettan. 

– Vi har sista dagen öppet den sista mars. Det är den krassa verkligheten just nu, säger Åke Lindholm. 

Optinova ska bygga ut sin fabrik i Godby med 10–15 miljoner. Målet är att effektivera, robotifiera, digitalisera och samtidigt bli mer hållbara. 

– Vi är jättehoppfulla. Det här är en viktig satsning för oss och för Åland, säger Anders Wiklund, koncernchef för Optinova Group.

Nu finns ännu en iakttagelse av ett vargliknande djur. Den senaste är från Finström, Bjärström. Djuret sågs av flera personer i olika bilar. 

– Det kom emot mig på vägen och verkade vara stressat, säger Dan Mattsson. 

 

Paf överklagar domen om penningtvätt. Styrelsen fattade beslutet enhälligt tidigare i veckan.

Östersjön mår fortfarande dåligt men det finns ljuspunkter i en annars mörk tunnel. Det pratade Jan Ekebom, specialsakkunnig i havsmiljöfrågor på Finlands miljöministerium, om på Östersjöns dag i går.

– Det har tagit 30 år att förstöra Östersjön och det kommer att ta 30 år att återställa havsmiljön igen.

Under onsdagen gjordes iakttagelser av vad som kan vara en varg på vägen i Jomala, Södersunda.  Spåren har mätts och det handlar helt klart om ett större hundjur. 

– En hund ser inte ut på det sättet,  säger en av männen.

Antalet älgar på Åland har minskat med elva procent sedan 2012. Det visar siffrorna efter helgens älginventering på Åland.

– En förklaring kan vara att invandringen från Finland till den åländska skärgården minskat, säger landskapets jaktförvaltare Robin Juslin.

Optinova kommer under de närmsta åren att satsa stort på sin fabrik i Godby. 10-15 miljoner beräknas satsningen kosta säger företaget i ett pressmeddelande.

Ömsen har växt ur sina lokaler. Nu ska försäkringsbolaget bygga ut – och få totalt 2.000 kvadratmeter kontorsyta.

Gitte Holmström är Ålands yrkesgymnasiums nya rektor och tillträder sin tjänst den 1 augusti. Hon kommer senaste från ett jobb som koordinator på yrkeshögskolan Axxell.

På Ålands Lyceum får rektor Marcus Koskinen-Hagman fortsatt förtroende.

Trots att Rederi Ab Eckerös vinst efter skatt mer än halveras är vd Björn Blomqvist nöjd med fjolåret.

– Jämför vi med hur det går för Viking Line är det ganska lätt att vara nöjd. 

Finansminister Mats Perämaa (Lib) öppnar för en diskussion om återbetalning av pengarna som en bokförare förskingrade från åländska företag och spenderade på Pafspel.
– Det är skäligt att analysera det och skäligt att komma med ett besked, säger han.

 

Fler nyheter