Det råder enighet i lagtinget om att man på något sätt ska markera sitt missnöje med att lagtinget fått klimatavtalet till behandling först efter att Finland både godkänt och ratificerat det.
Gun-Mari Lindholm (MSÅ) föreslår att talmannen åker till Helsingfors och klagar över hanteringen.

Kommentarer

Minister Wille Valve (MSÅ),

Minister Wille Valve (MSÅ), citat: ”Vi har ingen internationell goodwill att hämta i att vi skämmer ut Finland”. Hans partisyster Gun-Mari Lindholm ger sitt bifall till ”åtgärden” – faktiskt. Men hon tillägger, att: ” ... hon är kritisk till att Finland frågar Åland först efter att man själv godkänt avtalet”! Just därför – tydligen – föreslår hon: ” ... att lagtinget godkänner klimatavtalet, att talman Johan Ehn åker med det till Helsingfors och samtidigt som han överräcker Ålands ”ja” meddelar att lagtinget inte godkänner att självstyrelsen blir överkörd”. Och centern som sådan (utan hänvisning till person) nickar sitt bifall – till vad egentligen? En väsentlig fråga i sammanhanget torde vara; hur många av våra landskapspolitiker är de som egentligen understöder att lagtingets talman – på allas våra vägnar, och i egenskap av självstyrelsens högste företrädare – beger sig till Finlands motsvarighet och i praktiken agerar som en bedragen surtant? Numera känns det förfarandet tyvärr ganska så välbekant. (Forts följer)

(Fortsättning:) Som en

(Fortsättning:) Som en sammanslagen politisk ansträngning betraktad påminner det just nu aktuella förslaget onekligen om Norges dilemma med Kina i samband med att man förärade Dalai Lama Nobels fredspris. En väsentlig skillnad är dock att Finland, i motsats till Kina, åtminstone utger sig för att vara en demokratisk stat. Dessvärre tycks Finlands officiella statsskick vara helt och hållet obekant för vissa av våra landskapspolitiker. Förövrigt torde bara den som har anledning därtill behöva skämmas ... i demokratisk ordning, vill säg. Och därav följdfrågan; vad är viktigare för en landskapspolitiker, självstyrelsen – eller att Finland aldrig ska behöva skämmas för sin statliga inställning till den?

Det är ändå ingen som tar Ehn

Det är ändå ingen som tar Ehn på allvar , varken i Finland eller kanske ej heller på Åland längre.Att " skämma ut " Finland är väl det som behövs ! Åland blir ju överkörda precis hela tiden. Motåtgärderna måste vara kraftfulla och uppseendeväckande, annars har Åland ingen chans att hävda sig mot finska regeringen som tydligen vill utplåna Ålands självstyrelse. Har Åland någonsin haft sån kraftlös regering ?

Kommunerna har olika rutiner för mottagandet av flyktingar, och det är inte optimalt.
Det säger landskapets integrationssamordnare Johanna Fogelström. Hon efterlyser en samlad enhet för integrationsfrågor.
– Man kanske har underskattat det stöd som behövs.

Ålands delegation till Nordiska rådet, med regeringsblockets Mikael Staffas (Lib) och Tony Wikström (S), sa redan i maj nej till finskan som officiellt språk.  Ett utlåtande man fortfarande står bakom.
– Jag har ingen anledning att i dag gå in för att ändra utlåtandet som gavs i maj. Det är delegationens gällande utlåtande, säger Mikael Staffas.

Ulf Grüssner föreslår via ett medborgarinitiativ att staden låter anlägga en kombinerad gäddfarm och fosforfälla i ytteränden av utloppsdiket vid Nabben. 

I enlighet med landskapsregeringens budget för 2017 överförs ÅHS fastigheter till landskapets fastighetsverk.

Ett antal ÅHS-anställda får byta arbetsgivare och ÅHS budgetram minskar med 1,5 miljoner euro.


Projektet Åland sailing robots deltog för två veckor sedan i World Robotic Sailing Championship i Horten, Norge. I går firade man segern i navigationsskolan.
– Jätteroligt. Veckan innan tävlingen trodde jag aldrig att vi skulle ha chans, säger Åland Sailing Robots projektledare Anna Friebe.

 

Här kan du se Ålandstidningens fotograf Theresa Axéns bilder från Skördefesten under lördagen.

Under lördagen fick Åland besök av finska marinens fartyg PGG Hanko. 

– Det rör sig om ett föranmält inspektionsbesök som varar till på söndag, säger talman Johan Ehn.

Nu finns det kommunalt vatten på ÅSS gästhamn Rödhamn. I torsdags fick verksamhetschef Brage Jansson för första gången dricka färskt vatten direkt från kranen ute på bryggan.

Polisen ber alla skördefestbesökare att köra försiktigt och ta hänsyn till de olika provisoriska trafiklösningar som gäller under helgen. Under fredagen fick man in rapporter om att en del trafikanter inte gjorde det. 

Det kan bli trångt på en del ställen, men om alla kör långsamt och hänsynsfullt ska det nog gå bra. 

Johan Ehn (MSÅ) står till förfogande för att fortsätta som talman när lagtingsåret inleds igen. Men enligt en överenskommelse ska Gun-Mari Lindholm (MSÅ) överta klubban. – För mig är det väldigt viktigt att det här fungerar och att överenskommelsen hålls, säger Gun-Mari Lindholm.

Britt Lundberg beskriver sin röst i presidiet på kompromissförslaget som en medveten taktikröst. Under den beslutande sessionen 2 november tänker hon rösta på det finska och isländska förslaget.

– Det förslaget skrev jag ju under på från början.

Skördefesten, för många en av årets höjdpunkter, har inletts. 

Invigningen sker under fredagskvällen på Mattas gårdsmejeri i Finby, Sund, där  Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson står för värdskapet.

Lagtingsledamot Fredrik Fredlund (Ob) åtalas för misshandel. Det skriver landskapsåklagare Peter Rikberg i ett pressmeddelande.

Fler nyheter