Trafikljuset i korsningen Ålandsvägen–Nygatan flyttas.
Det får oroliga föräldrar att undra hur säkerheten för deras barn blir när barnen går från Övernäs och gymnasieskolorna till centrum.
– Jag skulle vilja veta om Mariehamns stad tycker det här blir en säker korsning, säger Charlotta Wallén.

Kommentarer

" Dels vill vi öka säkerheten

" Dels vill vi öka säkerheten för den lätta trafiken. Dels vill vi skapa en liten ringled med Storagatan, Ålandsvägen, Styrmansgatan och Östra utfarten. Då kan vi till exempel styra bilister till Miramargaraget, men också till gatorna just runt centrum, för att minska trafiken i stadens absoluta centrum, säger Kai Söderlund.". Precis så säger han. Men trafikljusen finns inte bara fö "trafikflödet" men också för dem som till fots skall korsa gatan. Men de finns inte i Söderlunds föreställningsvärld. "Stadens infrastrukturdirektör, Kai Söderlund, har inte tagit del av åsikterna i sociala medier,"Han kunde gärna läsa vad mariehmnarna tycker, men det är han för fin för, han vet bäst själv.. Protesterna på tidningens hemsida vet han förmodligen inte om att existerar. Ledsamt att vår stad har fått ett direktörsvälde.Varför tillåter våra folkvalda detta? Tack, Lotta Wallén!

Tack, Lotta Wallén, för bra

Tack, Lotta Wallén, för bra åsikter! Och Kai Söderlund kunde gärna läsa vad mariehamnarna tycker om det han ställer till med, men det är han för fin för. Det finns faktiskt fotgängare, inte bara ringleder med bilister i. Ålandsvägen blir också för bilisterna nu nu som ett sabelhugg som skiljer västerstan från österstan. Varför tiger politikerna? Pampväde!

Om vi utgår från att Kai

Om vi utgår från att Kai Söderlund har 100 % har rätt. Det finns bättre sätt att öka trafiksäkerheten än trafikljus. Varför informeras inte allmänheten? Kan det vara så svårt att erbjuda tidningarna ett reportage som klargör ideerna och samtidigt informerar Mariehamnarna vad som är på gång? Varför blir inte trafikljusen kvar, men i kombination med upphöjda övergångsställen? Den frågan bör Kaj besvara.

För vilket politiskt parti

För vilket politiskt parti skriver du Findus ? Sannfinländarna eller antiåländska falangen inom Socialdemokratin ?Kommentatorsfälten är ej gjorda för att politiska partier skall nyttja dem som propaganda . ÅT borde stänga av dig och det parti du representerar från dessa sidor !

Boende i ett flerfamiljshus på Kyrkvägen i Godby, Finström larmade vid 18.30-tiden på lördagskvällen om en brand i en sopcontainer i anslutning till huset. Enligt polisen är det andra kvällen i rad som man fått in anmälningar om anlagda bränder i kommunen.

 

Hammarlands kommun utreder möjligheten att bygga ut Harmmargården med 15 nya platser. Samtidigt ges förslaget att planera för nya pensionärslägenheter i anslutning till Hammargården.

Erik Rustner Tandläkare Ab är inte målsägande i penningstvättsåtalet mot Paf, det har Åbo hovrätt slagit fast.
– Jag tycker hela historien är märklig, säger Erik Rustner till Ålandstidningen.

För fjärde gången sedan början av september drabbades Åland av överbelastningsattacker under fredagskvällen.
– Det var den värsta störningen vi haft hittills, säger Ålcoms vd Daniel Dahlén.

Polisen hade en förhållandevis lugn fredagsnatt, där uppdragen varierade mellan brinnande postlådor och störande kroggäster.

Nu utreds åter möjligheterna till en kanal som förbinder Saltviksfjärden i söder med Inre Verkviken i norr. Vattenvägen rakt genom Saltvik skulle sammanlänka Lumparn med Norrhavet.
– En kanal medför stora fördelar för turismen, och jag tror också att friskt vatten norrifrån kan förbättra vattenkvaliteten i Lumparn, säger Runa-Lisa Jansson (Ob), ordförande i referensgruppen som arbetar med framtidens översiktsplan.

Bildningsnämnden i Mariehamn ska nästa onsdag besluta om 2018 års verksamhetsplan. I den ingår ett förslag om reviderade skoltider för elever i årskurs sju till nio som innebär att eleverna inte börjar tidigare än klockan 9.

Eat Mariehamn har ansökt om upphävande av den tredskodom som utfärdades i september i år.

Johan Rothberg, som så sent som förra våren var tillförordnad vd för Paf, blir vikarierande kommunsekreterare i Kökars kommun.
– Han börjar jobba på måndag, säger Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande i kommunstyrelsen.

Christoffer Virtanens foto utanför Bergö, Vårdö, fångade med stor sannolikhet vraket efter galeasen Naima, slopad 1932. Det säger antikvarie Marcus Lindholm vid landskapsregeringens kulturbyrå.

Flera sönderslitna säckar med sopor ligger utspridda på marken intill Badhuspaviljongen i Mariehamn.
– Det är bra att folk hör av sig till oss när de ser nedskräpade platser, säger markenhetens arbetsledare Henrik Sjöblom.

Fler än 50 föräldrar har hittills skrivit under uppropet för lättmjölkens återkomst i Jomalas daghem och skolor.
– Alla som jag har talat med hittills vill att barnen själva ska få välja mellan fettfri mjölk och lättmjölk. Jag hoppas att vi får närmare 100 underskrifter, säger initiativtagaren Annica Brink som lämnar uppropet till kommunstyrelsen nästa vecka.

Foto: Polismyndigheten i Sverige

Den åländska polismyndigheten drog flera nyttiga lärdomar och knöt viktiga kontakter vid onsdagens internationella terrorövning på ms Rosella.
Det säger överkonstapel Tommy Thörnroos, som närvarade ombord som observatör.

Fler nyheter