– Ett flertal personer har testats på Åland men ingen har testat positivt, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på landskapsregeringens presskonferens om coronaviruset.

Landskapsregeringen höll i dag presskonferens för att uppdatera om coronaläget. På plats finns bland andra lantråd Veronica Thörnroos, landskapsläkare Knut Lönnroth, social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och förvaltningschef Dan E. Eriksson. 

– Enligt min bedömning är vi väl informerade. Och i den utsträckning man kan ha kontroll så har vi det, säger lantråd Veronica Thörnroos (C) inledningsvis. Hon lämnar därefter över till Knut Lönnroth, landskapsläkare, som nu går igenom läget på Åland och i Finland. 

– Situationen har ändrats ganska snabbt. Det har i Finland skett samma förändring som i Sverige, säger han.

Han meddelar också att flera personer har testats på Åland men att ingen har testat positivt. 

Därefter berättar han vad som sades på den presskonferens som hölls av Finlands regering på torsdagseftermiddagen. 

Man går nu över till fas 2, där risken är stor att fall av coronavirus kommer att inträffa på Åland. 

Tre uppmaningar gäller från finsk sida. Det första är att man nu i Finland säger att stora evenemang ska ställas in. Detta görs inte med tvång, utan ska i första hand ske frivilligt. 

Det andra är en rekommendation att man inte ska resa. Resorna gäller överallt. Även här är det en uppmaning. Knut Lönnroth säger att man nu måste titta närmare på var gränserna ska dras, exempelvis vad gäller resor från Åland till Finland.

Det tredje är att om man har rest utomlands bör man nu komma överens med sin arbetsgivare att om det är möjligt jobba hemifrån. Nu är det en rekommendation oavsett var man varit. Det är inget tvång, framhåller Knut Lönnroth. 

Ytterligare en viktig punkt är att vara försiktig med kontakt med riskgrupper. Är man sjuk ska man inte ha kontakt med dessa personer. Är man helt frisk är det svårare gränsdragning, och här gäller mycket sunt förnuft, säger Knut Lönnroth. 

Breda åtgärder gällande exempelvis skolstängningar är något som man får diskutera vidare. 

Knut Lönnroth uppmanar också till att inte skaka hand, hålla avstånd, tvätta händer och nysa och hosta i armvecket. Han säger också att känner man sig dålig så ska man stanna hemma från arbetet. 

Jeanette Pajunen säger att man på ÅHS har bildat en styrgrupp. De ska sammanträda på fredag och på basen av den nya information man fått i dag kommer man eventuellt gå ut med nya direktiv. Detta görs på fredagen.

Det man ska göra är om man har symptom ska man kontakta ÅHS. Man ska inte gå dit utan ringa. Hon säger också att man ska tänka sig för innan man reser. 

Knut Lönnroth säger att oavsett var man har varit och har symptom så ska man ringa till ÅHS. Det spelar alltså ingen roll var man har varit längre, det räcker med att man har varit i Stockholm. Om det här får man mer information av THL under morgondagen. 

Veronica Thörnroos säger att det blir en presskonferens klockan 15 på fredagen. 

Veronica Thörnroos berättar också att man på torsdagsmorgonen höll ett möte med alla stora företagsledare med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronaviruset. 

Direktiven från statsrådet är väldigt tydligt. Kommunala fritidsanläggningar ska vara stängda. Det säger idrottsminister Annika Hambrudd (C) med anledning av att åländska kommuner tolkat direktiven på olika sätt.

– Det är ett problem om inte alla följer statsrådets direktiv.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Fler nyheter