I Finland ökar andelen allvarliga tandinfektioner som kräver intensivvård och på Åland ser tandläkaren Pia Homqvist patienter med liknande problem varje dag.
– Folk tänker inte på sina tänder på samma sätt som man tänker på resten av kroppen.  En tandinfektion kan få allvarliga konsekvenser om man inte tar hand om den.

Kommentarer

Tandhälsan är enormt viktig !

Tandhälsan är enormt viktig ! Inte endast för tänderna utan också för att bakterier från tänderna inte skall spridas vidare i kroppen. En gång per år bör man uppsöka tandläkare och kom ihåg att enklast är om man kan behålla sina egna tänder livet ut !Prioritera era tänder även om ni har dålig ekonomi !

Helt rätt Sapientia. "Alla"

Helt rätt Sapientia. "Alla" ålänningar skulle ju få gratis tandvård hette det inför förra valet. Det lovade (s) att genomföra. Det löftet svek man. Är (s) tid i maktposition snart ett minne blott ? Förmodligen. Ett av det största svek som de åstadkommit sina väljare är en omfattande tandvårdsreform på Åland. Det var löftet som de vann många röster på. Av denna tandreform blev det bara en liten del som genomfördes och föll sedan ned i löftenas stora svarta hål. En sådant svek gör man bara en gång. Väljarna glömmer ej och går inte att lura två gånger. Många är besvikna.

Det finns väl en ganska

Det finns väl en ganska solklar orsak till att folk prioriterar den övriga hälsan; För att samhället också särskiljer de två med privat fri marknad inom tandvård och subventionerad allmän hälsovård. Tandvård görs till en lyx för de rika. Man kan inte lägga skulden på medborgarna. Till skillnad från fastlandet har vi inget alternativ. Vuxna måste gå privat.

Märker att ni som skriver här

Märker att ni som skriver här vet ganska lite om hur det fungerar med tandvården på Åland för dem som faktiskt är utan pengar. Tyvärr så måste mat och hyra betalas först innan man kan gå till tandläkaren. Tandvården på Åland glömmer aldrig ifall du varit i betalningssvårigheter och fått utmätning på dina nödvändiga tandläkarbesök. Det är kört trots att läkaren kräver tandåtgärder. Endast kontant betalning gäller trots att det inte finns några pengar. Detta är Åland idag, inte ett dugg bättre är USA då det gäller tandvård.

Nu är det upp till bevis för

Nu är det upp till bevis för sossarna. Stort SVEK mot väljarna kommer att visa sig vid nästa val. Börja jobba med tandreformen nu lika ivrigt som att uppnå resultat med kommunreformen. Finna viljan så kan ni. Men frågan är om man alls kommer att arbeta vidare med gratis tandvård till folket.

Sidor

Polisen hade en förhållandevis lugn fredagsnatt, där uppdragen varierade mellan brinnande postlådor och störande kroggäster.

Nu utreds åter möjligheterna till en kanal som förbinder Saltviksfjärden i söder med Inre Verkviken i norr. Vattenvägen rakt genom Saltvik skulle sammanlänka Lumparn med Norrhavet.
– En kanal medför stora fördelar för turismen, och jag tror också att friskt vatten norrifrån kan förbättra vattenkvaliteten i Lumparn, säger Runa-Lisa Jansson (Ob), ordförande i referensgruppen som arbetar med framtidens översiktsplan.

Bildningsnämnden i Mariehamn ska nästa onsdag besluta om 2018 års verksamhetsplan. I den ingår ett förslag om reviderade skoltider för elever i årskurs sju till nio som innebär att eleverna inte börjar tidigare än klockan 9.

Eat Mariehamn har ansökt om upphävande av den tredskodom som utfärdades i september i år.

Johan Rothberg, som så sent som förra våren var tillförordnad vd för Paf, blir vikarierande kommunsekreterare i Kökars kommun.
– Han börjar jobba på måndag, säger Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande i kommunstyrelsen.

Christoffer Virtanens foto utanför Bergö, Vårdö, fångade med stor sannolikhet vraket efter galeasen Naima, slopad 1932. Det säger antikvarie Marcus Lindholm vid landskapsregeringens kulturbyrå.

Flera sönderslitna säckar med sopor ligger utspridda på marken intill Badhuspaviljongen i Mariehamn.
– Det är bra att folk hör av sig till oss när de ser nedskräpade platser, säger markenhetens arbetsledare Henrik Sjöblom.

Fler än 50 föräldrar har hittills skrivit under uppropet för lättmjölkens återkomst i Jomalas daghem och skolor.
– Alla som jag har talat med hittills vill att barnen själva ska få välja mellan fettfri mjölk och lättmjölk. Jag hoppas att vi får närmare 100 underskrifter, säger initiativtagaren Annica Brink som lämnar uppropet till kommunstyrelsen nästa vecka.

Foto: Polismyndigheten i Sverige

Den åländska polismyndigheten drog flera nyttiga lärdomar och knöt viktiga kontakter vid onsdagens internationella terrorövning på ms Rosella.
Det säger överkonstapel Tommy Thörnroos, som närvarade ombord som observatör.

En 32-årig man, som är flerfaldigt straffad sedan tidigare, döms till fyra månaders fängelse för bland annat inbrott och inbrottsförsök i Mariehamn.

Nästan 56 miljoner kronor har spärrats på två konton på Ålandsbanken. De två kontona är kopplade till före detta Allra-vd:n Alexander Ernstbergers företag S2 Invest Ab, rapporterar Expressen.

En åländsk polisman fungerade som observatör vid onsdagens internationella polisövning ”Storm”, där nio nationella insatsstyrkor övade bland annat ombord på ms Rosella.
– Vi tar vara på erfarenheter och knyter kontakter, säger polismästare Maria Hoikkala.

Under hela torsdagen är alla vindkraftverk på Åland tagna ur drift. Anledningen är ett fullasttest som Kraftnät Åland Ab utför på Finlandskabeln innan garantitiden löper ut.

Fler nyheter