Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer i Finland vill trygga arbetsplatserna på sjön under coronaepidemins undantagstillstånd. 
– Finland är helt beroende av sjöfarten och avsikten är att vår försörjningsberedskap ska hållas uppe, säger Robert Nyman, verksamhetsledare för Finlands maskinbefälsförbund.

Nästan 90 procent av Finlands utrikeshandel av frakttransporter bedrivs till sjöss. Det skriver sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer i Finland som vill trygga kontinuiteten i sjötransporterna under det undantagstillstånd som gäller i samband med coronakrisen. 

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer rekommenderar rederierna att komma överens om anpassade kostnadsnivåer i sina samarbetsförhandlingar för att anpassa sig till den stagnerade marknaden och säkerställa arbetsplatserna på fartygen. 

– Coronaviruset är ett hårt slag mot den finländska sjöfarten. Passagerartrafiken ser en stor förlust nu i och med att folk inte har möjlighet eller vill åka på kryssning. Finland är helt beroende av sjöfarten för att få tillgång till mediciner och livsmedel och avsikten är att vår försörjningsberedskap ska hållas uppe, säger Robert Nyman, verksamhetsledare för Finlands maskinbefälsförbund.

Lån med statsgaranti

Organisationerna ber också statsmakten att trygga rederiernas tillgång till lånefinansiering med statsgaranti och att sjötrafiken upprätthålls genom Försörjningsberedskapscentralens arrangemang. 

”Fartygens farleds- och hamnavgifter bör återbetalas och avvecklas. Dessutom bör myndigheterna omedelbart förlänga ansöknings- och giltighetstider för sjöfararnas yrkesbehörigheter”, skriver man i pressmeddelandet. 

Hurdan beredskap har man för att hantera en sådan här diskussion?

– Jag kan inte säga hurdan beredskap rederierna har, men de flesta har förstås tagits på sängen med det här, både i Finland och runtom i världen. Det är knappast någon som har beredskap för att hantera den här situationen. Inom de flesta näringar kommer både företag och löntagare att drabbas ekonomiskt.

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Fler nyheter