Röda korsgården kan behöva säljas

Foto:

Bild

Jonna Granberg är sedan en månad tillbaka ny verksamhetsledare för Röda korsgården. Hon har under den här månaden försökt sätta sig in i arbetet så mycket hon bara kunnat.
– Ekonomin är den största utmaningen, vi går back drygt 50.000 euro per år, utan nödvändigt underhåll av fastigheten.