Foto:

Bild

Disciplinärt förfarande avgörs i plenum

Lantrådet Viveka Eriksson väljer att inte själv fatta beslut i ett ärende som rör disciplinärt förfarande inom landskapsregeringen.
POLITIK Varken förvaltningschef Arne Selander eller lantråd Viveka Eriksson (lib) vill gå in på detaljerna i ett ärende som rör ett disciplinärt förfarande.
Ärendet behandlades på enskild föredragning på tisdagen. Lantrådet valde dock att inte fatta något beslut själv, utan för ärendet vidare till plenum.
-Ärendet är under beredning. Först när ärendet är avgjort i plenum kan jag säga vad det handlar om, säger Selander.
Hittat fel i texten? Skriv till oss