Coronaviruspandemin och en allt större osäkerhet i samhället har inte påverkat Ömsens planer på mångmiljonsatsningen i centrum. Försäkringsbolaget jobbar fortsättningsvis i konstruktuv dialog med Mariehamns stad för att lösa planfrågan.
– Nog måste vi tro så mycket på Åland och Mariehamns stad och att det finns behov av ett levande centrum, säger vd Dan-Erik Woivalin.

Oenigheten på styrelsemötena är inte ett så stort problem som personalen vill göra det till.
Det anser ÅMHM:s styrelseordförande Marcus Måtar (Ob).

Personalen vid ÅMHM känner sig motarbetad av styrelsen, och beskriver hela situationen som ohållbar.
– Det finns utrymme för förbättring gällande samarbetet i styrelsen, säger myndighetschef Susanne Perander.

Viking Line ställer in julmarknadskryssningarna som skulle gått mellan Helsingfors, Tallinn och Mariehamn. 
– De är inställda, beslutet togs i dag, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör.

Åland har fått ett 36:e coronafall
Det hör dock samman med en tidigare smittkedja och endast en person är satt i karantän.
Det handlar inte om samhällssmitta, kommenterar Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS

Covid-19 och hållbar återhämtning var temat för det toppmöte med FN:s generalsekreterare António Guterres och nordiska statsministrar och parlamentariker som anordnades i tisdags i samband med Nordiska rådets sessionsvecka.
– Jag lyfte upp mina önskemål om att gränserna inte ska förstärkas varken i Norden eller Europa, utan att man i stället ska satsa på gränsöverskridande samarbete, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C) som deltog i mötet.

I vår är Rebecka Sjöblom klar med sina närvårdarstudier och har sedan planer på att jobba ett år innan hon studerar vidare.
– Jag har alltid tänkt att jag skulle jobba inom vården. Jag tycker om att ta hand om människor, säger hon.

Förbundsstyrelsen för kommunernas socialtjänst pressar ner budgetförslaget för 2020 med ytterligare en halv miljon efter kraven från kommunerna. Det innebär att förbundet nästa år ska bedriva den verksamhet kommunerna och omsorgsförbundet haft för en halv miljon mindre än 2020.
– Det kommer bli strama tyglar, säger styrelseordförande Runar Karlsson (C).

ÅMHM:s myndighetschef Susanne Perander blev på nytt nedröstad vid det senaste styrelsemötet. Ordförande Marcus Måtar (Ob) ställde ett motförslag som vann i omröstning, något som ledde till konflikt under mötet.

”Man väljer återigen att vid sittande bord ställa mitt arbete på ända”, skriver Susanne Perander i sin avvikande åsikt.

Åsikterna skilde sig vitt när delgeneralplanen för centrum togs upp i stadsfullmäktige under tisdagskvällen.
– Det kan finnas skäl till att inte hålla på med skrämselpropaganda, sade Katrin Sjögren (Lib) i ett replikskifte.
Debatten slutade med att ärendet bordlades till nästa fullmäktigemöte.

Det 35:e coronafall som under tisdagkvällen rapporteras på ÅHS webbsida är inte nytt. Det meddelar Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen i ett pressmeddelande. Det rör sig om det fall som upptäcktes i söndags. ÅHS hemsida uppdateras med fördröjning. Det fall som rapporterades om på söndagen som beskrevs som det 34:e var det alltså det 35:e fallet.

Vice lantrådet Harry Jansson (C), med ansvar för självstyrelsepolitiska frågor, är skarpt kritisk till att Gränsbevakningen haft personal som inte kunnat svenska stationerad i hamnarna.
– Jag hoppas att Arne Selander gör en formell anmälan, säger han.

Forskningen i hjärt- och kärlsjukdomar vid det nybildade Anders Wiklöf-institutet i Uppsala har nu varit i gång i sex månader. Men redan visar man resultat, också av det mer oväntade slaget när det gäller hjärtmediciners påverkan på covid-19.

I vår tar Natalie Fagerlund studenten. Sedan fortsätter studierna till barnmorska antingen i Finland eller Sverige.
– Jag känner mig motiverad att fortsätta studierna direkt. Men det beror förstås på om jag kommer in till utbildningen, säger hon.

Fler nyheter