Foto:

Bild

”Beslut får inte fattas om inte alla är överens”

Det hör till god vårdrutin att både sjukhuset och den mottagande parten är överens innan ett beslut om utskrivning fattas. Det menar Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri.

– Beslutet ska fattas av alla involverade parter, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss