Landskapsläkare Knut Lönnroth bekräftade Ålandstidningens uppgifter om att det nu finns fyra bekräftade fall av covid-19 på Åland vid dagens presskonferens.

Landskapsregeringens presskonferens inleds klockan 16.00. Då kommer bland annat information om LR:s tilläggsbudget med stöd till både individer och företag. Dessutom kommer ÅHS, enligt Ålandstidningens källor, meddela att antalet bekräftat smittade av coronaviruset på Åland nu är fyra.

Nu börjar presskonferensen och lantrådet Veronica Thörnroos inleder. Hon talar om att riksregeringen kan komma med nya riktlinjer vid sin presskonferens i kväll.

_ LR har i dag fattat beslut om att vi kan ta beslut på distans. Fyra ministrar kommer att arbeta utanför självstyrelsegården från i morgon.

– Många frågor om resor, vi säger att just nu finns inga begränsningar i hur du rör dig inom landet, men rekommendationer om att begränsa resor.

LR har nu också daglig kontakt med räddningsväsendet och polisen.

– Id ag samlades smarådsdelagationen för beredskapsärenden. Där enades vi om att skicak ett brev till kommunerna, där vi skriver att det kan finnas behov av att effektivisera kommunens organisation. Vi talar om för kommunerna att fundera på om ni har den snabbaste beslutgången eller om den kan snabbas upp.

Delegationen har också rekommenderat kommunerna att se över sina beredskapsplaner.

– Det är ett helt naturligt steg, att ligga steget före.

Nu kommisarie Tommy Thörnroos från polisen:

– Vi prioriterar de primära uppgifterna, att trygga rätts och samhällsordning och sörja för trygghet.

– Vårt beredskapsläge är på normal nivå.

– Polisen följer läget noggrant.

– Vi har färre människor som rör sig ute, det syns tydligt för patrullerna. Det ger att vi har färre uppdrag. Uppdragens art är lindriga.

– Samverkan och tålamod krävs, men läget är helt klart lugnt.

– Vi har normala öppettider, men tisdagar har vi reserverad tid för riskgrupper.

– Vi uppmuntrar starkt till e-tjänster eller telefon.

– Vi ber de som kommer till polisen att följa de anvisningar som ges, god hosthygien, handhygien, för att minimera smittspridningen.

– Är du kallad på förhör, ha en låg tröskel att meddela att du är sjuk. Det är helt okej.

– Uppmaning överlag är att agera enligt de riktlinjer som regeringen ger. En central bit för att vi ska kunna minimera smittsprdningen.

– Vi önskar också att påminna om att varje människa är en nyckelperson. Var och en behöver ta sitt ansvar.

– Hur vi agerar kommer att ha en inverkan på hur snabbt vi kommer tillbaka.

– Vi övervakar när det gäller sammankonster, jag vill hänvisa till vår hemsida om vad sammankomster är.

– Ambulanspersonalen lyfter fram att bara för att man bara för att man är i skyddskläder innebär det inte att det är fara.

– Tillsammans är vi trygga.

Fråga: har ni märkt ökning om otrygghet i hemmen?

– Det är en av de saker vi har beredskap för.

Fråga: Har polisen behövt avbryta någon sammankomst?

– Nej.

Då lämnas ordet till hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth:

Knut Lönnroth först:

– Jag vill meddela att från och med i dag ger vi uppdatering om coronaviruset två gånger i veckan, tisdagar och fredagar.

– Orsaken är att vi ska ha fokus på att allmänheten ska veta var vi är i epidemin.

– Information kommer att ske med en dags latens, för att alla läkare ska kunna hinna ge besked till alla som testats.

– Självklart om det händer något av relevans kommer vi att uppdatera oftare.

– 98 har provtagits, av dessa 85 svar. Vi har nu fyra positiva svar, fyra fall av bekräftad covid-19 sjukdom.

– Sammantaget vet vi att tre av dem är unga vuxna och alla har rest utanför Åland. de har ingen inbördes koppling till varandra. Den fjädre upptäcktes genom smittspråning, och har en nära kontakt till en av de andra.

– Ingen har svårare symptom, alla vårdas i hemmet.

– Den fjärde är i medelåldern.

– Egetnligen har inte så mycket ändrats sedan i lördags. Vi vet att viruset finns på ön.

– Vi antar att de tre som rest har blivit smittade utanför Åland, men vi kan inte veta det.

– de fyra fallen i sig är inte tecken på okontrollerad smittspridning på ön.

– Grundantaget är ändå att det finns dold smittspridning på Åland.

– De som har störst risk att bli riktigt sjuka och dö av sjukdomen är gamla och de med bakomliggande sjukdomar. Det innebär inte att det är riskfritt för unga.

– Det är viktigt att säga. Alla måste vara medvetna om att det finns en risk.

– Det handlar också om att den som ung blir smittad och behöver sjukvård, bra om man kan undvika det för att inte belasta sjukvården.

Nu Jeanette Pajunen:

– Som de flesta redan har märkt. Fast att vi sagt att vi informerar efterhand har det redan funnit i ett tidigare skede uppgifter om fyra positiva fall. Jag vädjar till pressen att inte sprida den här formen av oro. Det detta väcker är inget annat än oro, man kommer att få den här informationen in sinom tid.

– Vi kommer inte att varken bekräfta eller dementera informationen. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kan ge oss den arbetsro vi behöver.

– Vi får också en hel del andra samtal kring tester som ger en extra belastning. Om det sker förändringar på ÅHS som allmänheten behöver veta kommer jag att informera om det.

Fråga: Vi får veta at man inte ska slappna av, å andra sidan ska vi inte sprida oro. Hur ska vi hålla balansen i det här?

– Den oro som ska undvikas, eftersom det tas mycket prover, om det går rykten om positiva fall och det inte hunnits meddela de provtagna. Då sprids oro bland de som väntar.

– Vi vill att folk tar rekommendationerna på största allvar, säger Knut Lönnroth.

– Vi vill att viktiga delar av samhällslivet ska fortgå där det är möjligt. Samtidigt kanske det kommer nya direktiv i kväll.

– Förhoppningen är att de åtgärder som vidtagits vidtagits just i början av spridningen på Åland så att vi har planat ut kurvan redan från början.

Repporter: Två gånger i veckan är väldigt sällan när vi ser hur det sett ut i världen. Jag tror det skulle lugna fler om det var tätare information.

– En viktig sak i ett litet samhälle är att en förändring från en dag till en annan kan vara stor. Det är bättre att titta på ett antal dagar för att se en riktning.

Reporter: Varför har ÅHS informerat personalen om man inte vill sprida oro? Den spred sig snabbt.

– Jag vet inte vilket mejl du syftar till, säger Jeannette Pajunen.

– Det är inte tillåtet att ge ut sådana här uppgifter. Det kommer inte att ske i fortsättningen. Det är egentligen bara de som behöver veta som får veta.

Veronica Thörnroos bryter in.

– Pressen har varit oerhört bra i rapporteringen så jag föreslår en kompromiss att ÅHS informera måndag, onsdag och fredag.

Fråga: Jobbar någon smittad i vården?

– Det handlar inte om personal.

Fråga: Vad är rekommendationer till privata läkarmottagningar och tandläkare?

– Det är många rekommendationer. De allra flesta har vidtagit åtgärder, säger Knut Lönnroth.

Fråga: Det har pratats om att restauranger stänger in. I ÅHS finns stor personalservering. Har det vidtagits åtgärder där?

– Borden är flyttade från varandra, man kan inte sitta lika nära varandra. Vi har planer att ta det ett steg vidare.

Fråga: Nu har vi fyra fall, och smittspårningen är avslutad. En del människor sitter i krantän, kan ni säga om det handlar om 10 eller 100 personer?

Varken Pajunen eller Lönnroth har info om det.

Fråga: Hur går smittspårningen till?

– Man blir kontaktad.

Fråga: Vad är det som gäller för sjömän?

– Det är fortfarande en rekommendation med karantänliknande förhållande. Varje arbetsgivare måste hitta en lösning. Det kräver en viss flexibilitet för vissa arbetsgrupper.

Lantrådet igen:

– I Finland finns inte förbud att röra sig, men rekommendationer att begränsa rörligheten.

– Det finns ganska få ska-krav ännu.

– Ansvaret ligger nu mycket på respektive invånare. Det är alla vi som har ett ansvar.

– Det här bara början, vi behöver tålamod. Och vi behöver ha en framtidstro.

Lantrådet berömmer LR och lagtingets partier för snabbheten att ta fram en tilläggsbudget.

Finansminister Torbjörn Eliasson (C):

– Vi vill bygga framtidstro.

– Hälsan går först, sedan kommer ekonomin, men den är också väldigt viktig.

– Den här budgeten är bara en knapp timme gammal. Vi började att prata om åtta miljoner, nu är den uppe i mycket mer.

– Vi är mycket medvetna om situationens allvar.

– Lagtinget hade ett hörande i dag. Man hörde Åsub som berättade om ekonomiska utvecklingen så som man kan prognostisera den i dag. Sedan var näringslivet, bankerna och sjöfarten där.

– Vi har daglig kontakt med alla, och de understryker att det måste hända något.

– Vi känner att vi har hela lagtinget bakom oss.

– I morgon kommer det vara en remissdebatt, och det kommer att diskuteras och ni får en fullständig presentation av materialet.

– Det är inledande åtgärder som vi gör för att klara ut de akuta behoven.

– Budgeten är på 32.8 miljoner euro. Vi kommer finansiera den med pa

paf-medel. Men de är inte slut med det här, det fi nns fortfarande kvar.

– Det här är första steget. Vi har gjort den på en vecka. De som blir arbetslösa och permitterade ska få en hyfsad ersättning och den ska ge likviditetsförstärkning till våra företag.

– Nästa vecka ska kommer vi att börja på nästa tilläggsbudget. Den kommer presenteras i juni.

– Vi är beredda att göra precis allt. Totaleffekten är faktiskt nästan 100 miljoner euro.

– ÅHS förstärks med 7,3 miljoner. Förstärker, ams, bostadsbidragen, högskolepraktikanter.

– 10,6 miljoner till företagen. 10 miljoner i likviditetsstöd. 0,6 i företagsrådgivning och marknadsföring.

– Och 25 miljoner euro i garantier.

– Total stödeffekt om det nyttjas full ut så betyder det nästan 100 miljoner euro i kapital som kommer ut i samhället.

Nu näringsminister Fredrik Karlström:

– Den senaste veckan har varit extrem. Otaliga möten och diskussioner. Tack till aktionsgruppen. Det har varit oerhört funktionella diskussioner.

– Vi har nu gått in i ett beslutsskede. Det är en extrem tidtabell, rekordkort tid, högsta summan någonsin i tilläggsbudget.

– Det är skönt att kunna presentera den i dag.

– Ålands näringsliv har tagit på sig en stor roll, de började redan i går att processa företag till likviditetsstöd och lån.

– Runt 20 företag i går och lika många i dag har gått igenom detta, vilket gör att bankerna kan börja redan i morgon. Och nästa vecka kan vi börja betala ut medel.

– Många av de frågor som finns härrör sig kanske inte till LR, utan till finska statens kanske inte helt tydliga förslag.

– Jag vill säga till företag som är i behov av likviditet, använd den här chansen.

– Om man inte just nu behöver stödet, använd det inte just nu.

– Vi kommer att ha möjlighet att hjälpa också de som behöver hjälp framöver.

– LR:s huvudsakliga uppgift är att se till att inte ett enda livskraftigt företag ska gå i konkurs just nu.

– Vi är den enda region som har direkta likviditetsstöd rakt in i företagen.

– Huvudsakligen drar vi alla åt samma håll, regeringen, banker, näringsliv och partier.

Finansministern igen:

– I nästa budget kommer framför allt kommunerna och KST att finnas med. Vi kommer ha djupa diskussioner med kommunerna för där finns oro.

Fråga: Den dubblerade dagpenningen, som kritiserats, vad blir det av den?

– Den blir av, det blir 30 euro. Vi gör det för att hjälpa de som blir utan arbete.

Fråga: De som tillhör fack, får de extra?

– Det blir inte rättvist, men vi ville få ut ett stöd till alla.

Fråga: Så de som inte köpt sig en försäkring får mer än de som gått med i en kassa?

– Vi vill hjälpa de företag som har personal som de tvingas permittera. Det som är viktigt är att företagen sänker sin kostnadsmassa, radikalt och fort.

– Om du är i en kassa så ska du stanna för över ett år får du mer än du får över det här extra stödet under de tre månader det gäller.

kritik mot resonemanget från reporter.

Karlström: Det här är en akut situation. Om man ska övervintra den här krisen måste man ta de beslut som är nödvändiga.

– Om de siffror vi fått, det kan handla om två till fyra tusen personer, så lindrar det här.

Eliasson: Det är inte lätt att hitta ett system som funkar 100 procent. Det är ingen som får det sämre med det här, men många som får det bättre.

Lr har inte tagit fram siffror på hur fackanslutningen ser ut i de branscher som drabbats hårdast.

Fråga: Ni kunde ju ha ringt aktuella fackförbund?

– Hur ska de veta hur många som inte är med i kassa?, säger näringsministern.

Fråga: De tio miljonerna i företagsstöd, hur mycket är lån?

Karlström: Allt är stöd. Du får tjugo procent i stöd på det du lånar. Sedan finns ytterligare insatser där vi sänker avgifter.

Ingen uppgift om hur stor nästa tilläggsbudget kommer bli.

Fråga: Kommer man klara av alla krisåtgärder med Paf-medel eller kommer landskapet behöva ta lån?

Eliasson: Det finns det ingen som kan säga, för vi vet inte vad som kommer hända.

Fråga: Vad är det ÅHS behöver pengar till?

Finansministern: Vi har tagit höjd för sådant som kan inträdda, men vi vi vet inte vad som kommer hända. ÅHS tror att detta ska räcka.

Fråga: Är det direkta coronakostnader?

– Det finns en del som är justering av budget 2020, och en större del som är att ta höjd för vad som kan hända.

Fråga: Det finns ingen övre gräns?

– ÅHS kommer få de pengar de behöver.

Fråga: Hur myket pengar kan LR få fram?

– Även efter det här har vi en hyfsad likviditet kvar. Kom igen i morgon ska jag ha fler svar, säger finansministern.

Fråga: Kritiken från näringslivet om sammakopplingen mellan stöd och lån. Hur långt kan ni gå till mötes?

Karlström: Vad är alternativet? Vi behöver ha en motprestation från företagen, hur ska man annars fördela pengarna? Ska politiker gå in och bestämma vilka branscher som ska få stöd. Nu har alla företag som tror på sin verksamhet och har en livskraft möjlighet till lån och då få stöd på 20 procent.

– Det här är absolut långt ifrån perfekt, och vi kommer att komma tillbaka med mer.

Fråga: LR säger att det kan bli betydande störningar i verksamheten, vilka är de?

Lantrådet: Motorfordonsbyrån undrar om de ska fortsätta med besiktningar, samma vid Ålandstrafiken. Samtidigt som vi sagt att vi jobbar 50-50 med corona och resten.

– Vissa funktioner kanske behöver stänga ned, som museet. Det är sådana saker som kan komma i fråga.

Eliasson: När det gäller de två stora sakerna vi gör, det här är det bästa vi kan tänka oss just nu. Jag vet att näringslivet är nöjda med de här insatserna. Men de är inte 100 procentigt nöjda, och det är ingen som kan få fram det.

– Vi är nöjda med att få fram en budget som ger 100 miljoner euro in i samhället.

Fråga: Finns det längre fram krishjälp att få från till exempel EU?

– Det vet vi inte nu, men vi vet att EU öppnar och förändrar sina regler.

Fråga: Har LR funderat på att söka extra anslag?

Lantrådet: Nej, det är nog inte läge just nu när landet är i undantagstillstånd. Nu gäller det att hålla ihop landet.

Fråga: 4 miljoner till ickeidentifierade åtgärder i budgeten. Vad kan de användas till?

Eliasson: Det vet vi inte, men vi behöver medel om det inträffar något vi inte kan förutse.

De fyra miljonerna begärs i form av en fullmakt av lagtinget där parlamentet ger LR förtroendet att använda pengarna.

Fråga: Fyra ministar ska jobbar på distans. vilka?

– Bland andra vice lantrådet Harry Jansson.

Därmed avslutar lantrådet Veronica Thörnroos dagens presskonferens. Morgondagens presskonferens hålls preliminärt klockan 16.00, men kan skjutas om lagtingets debatt om tilläggsbudgeten drar ut på tiden. Vi tackar för uppmärksamheten och välkomnar er tillbaka i morgon eftermiddag då Ålandstidningen förstås både direktsänder och direktrapporterar från pressträffen.

Det blir ingen Röda korsmarknad den 1 augusti.

Den 10 juni ges domen mot den 45-åriga kvinna som stod åtalad för mordförsök efter en våldsam bilfärd i Mariehamn i höstas.
I dag behandlades sinnesundersökningen av kvinnan i tingsrätten.

Från och med i morgon går åter Tallink Siljas Baltic Princess och Galaxy in till Mariehamn.

Mariehamns hamn har öppnat för trafik och i och med det tar Rosella nu emot ett begränsat antal passagerare.
– Men det finns en stark rekommendation att undvika onödiga resor, säger Kim Westman som är stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Landskapsregeringen vill få makt över bestämmelserna om restriktioner under coronapandemin.
I en skrivelse till Finlands regering skriver man att regionala myndigheter bör få ansvaret i stället för allmänna riksomfattande beslut.
– Jag tror inte att vi hade satt samma stränga tidsgränser som man gjort nu för restaurangerna, säger socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Vargen är det största djur, förutom ett par sälar, som Erik Raitanen tagit sig an under sin karriär som konservator. Det var en av orsakerna till att han var ivrig att få uppdraget.
– Genast när jag hörde att vargen blivit fälld tänkte jag: ”Jag hoppas jag får stoppa upp den”!

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

Fler nyheter