Den estniska arbetskraften ombord på Viking Lines XPRS mobbas av fartygets ledning. Det skriver den estniska tidningen Delfi, som har tagit emot ett brev som uppges komma från fler än 50 anställda i fartygets restauranger.

Kommentarer

Hur vet VL s talesperson , så

Hur vet VL s talesperson , så tvärsäkert, att det ej förekommer mobbning ? Mobbning bör tagas på allvar , se bara på sajten Åland Ekonomi, en sajt som använder sig av mobbning där namnet Åland ingår trots att många som skriver verkar vara antiåländska. Och ingen ansvarig reagerar, precis som VL tydligen.

Finns tyvärr på många

Finns tyvärr på många arbetsplatser på Åland och de ålänska sidorna på facebook är ett sorgligt kapitel. Åland Nyhter är ett annat. Anonym person bakom sidan som skriver att hen inte tar ansvar för vad som läggs upp eller skrivs på hens sida. Åland Ekonomi har i alla fall klara regler och moderatorer som går ut med namn tydligt och klart. Sen fungerar det tyvärr inte i praktiken.

Håller fullständigt med

Håller fullständigt med Sapienta. Det är allvarligt när ledningen avfärdar allt, en större ödmjukhet skulle sitta bättre. Överallt där det finns människor blir automatiskt hackordningar. Det är inte bara på Viking det är så. Men det är känt att det finns kungar på vissa positioner och det gör arbetet till en mardröm för dem som bara vill göra rätt för sig , och ha en trivsam arbetsplats. Det borde ingå i ett kompetent ledarskap att kontinuerligt se till trivseln bland arbetstagarna. Har reagerat på att vissa är väldigt trumpna gentemot passagerare och detta kan mycket väl ha sin orsak i dåligt bemötande från ledarskapet. Inte bra för kundservicen. Till slut, ingen rök utan eld brukar man säga:).

Hur skapar man bäst de mest hållbara kommunerna för framtidens Åland? Det var knäckfrågan när lagtinget fortsatte att debattera kommunreformen, men också om lagförslaget alls är lagligt.

I september fattade landskapsregeringen ett nytt beslut om ett taxitillstånd i Mariehamn efter att det tidigare beslutet underkänts av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Mariehamns åkeriförening besvärat sig även mot de nya beslutet.

Mariehamn och Jomala presenterar den 20 november avtalsförslaget som ska ligga till grund för en mellan samtliga 16 kommuner gemensam räddningsmyndighet.
– Så här nära har vi aldrig varit tidigare, säger räddningschef Lennart Johansson.

Kommunutredare Marcus Henricson säger att anställningstryggheten inte påverkas om kommuner slås ihop på Åland.
– De övergår som gamla arbetstagare till den nya kommunen.

Landskapets fastighetsverk har köpt fastigheten Strandgatan 25 i Mariehamn av Ömsen för 250.000 euro.
- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Att även kvinnor i vikingarnas samhällen nådde status som fruktade krigare dramatiseras i den brittiska dokumentär som i dagarna spelas in i Saltvik.
– Här är det grått, regnsjukt och dystert – perfekt vikingaväder, säger regissören David Bartlett.

Sommarens torka och den efterföljande bristen på foder tvingar Storgårds Lantbruk Ab vänta med planerna på att bygga ett nytt hönshus.

Lagstadgade krav på forskning, mer utbildning på engelska, fler deltidsanställningar – och en rejält krympt styrelse.
Det är fyra av förslagen från utredarna Göran Djupsund och Henrik Wolff, som rapporterar om hur högskolan bäst bolagiseras.

Brändö kommun uttrycker skepsis mot landskapsregeringens planer för norra linjen.
– Det är tydligt att kommunreformen har påverkat planerna. Men vi är fortfarande en kommun, och prioriterar den interna trafiken, säger kommundirektör John Wrede.

Åland har fått stort utrymme i den svenska mångkulturella almanackan för 2019 som ges ut för 29:e året i rad. Men så ges även den traditionella kalendern ut i samarbete med Ålands landskapsregering.

Brändös befolkning fortsätter sjunka och är nu nere på den lägsta nivån på flera år. I september bodde 442 personer i kommunen.

När nu fyra omgångar är spelade av den lokala Pingisligan behåller Crosskey allt jämnt topplaceringen. Två nya segrar kom under lördagen mot tufft motstånd.

Trots höjda skatter blir 2019 ett tufft år för Geta. Enligt budgetförslaget landar resultatet på minus 277.100 euro.

Fler nyheter