För att förenkla för markägare och för administrationen inför landskapsregeringen ett förenklat anmälningsförfarande för virkesupplag vid vägar efter stormen Alfrida. Beslutet gäller till den 30 juni.

Enligt landskapslagen om allmänna vägar är det förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde lagra till exempel virke om det kan medföra fara för trafiken. För att förvara virke intill vägar krävs normalt alltså ett tillstånd från landskapsregeringen.

Nu avviker LR från detta och inför ett anmälningsförfarande gällande virkesupplag vid vägar. Orsaken är behovet av virkeslagring för de stora mängder träd som fälldes i samband med stormen Alfrida.

– Efter stormen förväntar vi oss en ordentlig ökning av virkeslagring vid vägar och därför inför vi ett anmälningsförfarande, säger Elin Lindfors, trafikingenjör på landskapsregeringen.

I beslutet skriver LR att man vill förenkla för markägare och administrationen. Avgift för anmälningsförfarandet kommer inte att tas ut och i beslutet finns också tydliga instruktioner för virkeslagring intill väg bifogat.

– Anmälan gör man via landskapsregeringens hemsida.

Upplag ska i första hand placeras så att lastning och lossning kan ske från mindre trafikerade vägar. Om sådan placering inte är genomförbar ska upplaget placeras så att trafiksäkerheten inte riskeras. Det betyder bland annat att lagring inte får ske inom korsningsområdens frisiktsområde eller i kurvor och backkrön. Vid hastighetsbegränsning på 50 km/h är det minsta rekommenderade avståndet från korsningar, backkrön och kurvor 80 meter. Vid 90 km/h ska avståndet vara 190 meter.

Minst tre meter

Enligt anvisningar får upplag inte heller placeras närmare än tre meter från väggren vid hastighetsbegränsning upp till 70 km/h och minst sju meter vid 90 km/h. Vägtrummor och diken ska hållas fria från virke och vältorna läggas upp trafiksäkert så att virke inte riskerar att ramla in på vägbanan.

Eftersom den nedre delen av en virkesvälta kan fungera som ett vägräcke ska vältan från marknivå och upp till en och en halv meter vara jämn mot vägen. Stockar som kan tränga in i en fordonskupé vid kollision får därför inte heller sticka ut.

Beslutet gäller till den 30 juni.

Irlands ambassadör i Finland Maeve Collins besökte Åland i tisdags för att träffa åländska politiker och besöka åländska företag.
– Åland är med sin unika historiska och nuvarande situation ett intressant exempel för autonomi, säger hon till Ålandstidningen.

Lagom till helgens uppmärksammande av Lövökongressen 300 år presenterar Ålands landskapsarkiv ett unikt fynd. Det handlar om en samtida karta som avslöjar tidigare okända detaljer om Lövökongressen.
– Jakten på kartan pågick i flera år och krävde diskussioner på ambassadnivå, säger landskapsarkivarie Åke Söderlund.

Sam ”Knatte” Palén petas som lagtingskandidat av Ålands framtid.
Det meddelar partiet i ett pressmeddelande. Anledningen är de antifeministiska åsikter Palén givit uttryck för i sociala medier och på sin blogg.

Under ungefär en timme i går kväll kunde man ge bud på byggnaderna på Kaptensgatan 13 och 15 på en försäljningssida på sociala medier. Annonserna togs dock bort på grund av sidans interna regler.

Under helgen utsattes Övernäs skola för skadegörelse och grov stöld.
Nu har polisen identifierat gärningsmannen, gripit denne och dessutom hittat stöldgodset, bland annat flera surfplattor. De flesta av dem var förstörda.

Endast två av 15 berörda kommuner har utsett representanter till styrgrupper i kommunreformfrågan. Flera kommuner bordlägger ärendet i väntan på en ny regering.
– Kommunerna har en lag att förhålla sig till och ställer bara till besvär för sig själva, säger kansliminister Nina Fellman (S).

Hur frispråkig kan en politiker vara och fortfarande ha partiet bakom sig? Den frågan ställer sig Ålands framtid nu då en lagtingskandidat gjort kontroversiella uttalanden på sin blogg.

Det krävs inbesparingar på det sociala området på Föglö. Kostnadssidan tyngs bland annat av kostnader vid ÅHS för vård av klienter som kommunen i nuläget inte har möjlighet att möjlighet att ta hem.

Viking Line redovisar 5,4 miljoner euro i vinst för Q2 2019. Men årets tunga inledning gör att halvårsnettot slutar på -8,8 miljoner euro.

En bedrägerihärva avhandlas för tillfället i Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo. En av de åtalade är en åländsk man som misstänks för grov penningtvätt.
När huvudförhandlingen inleddes i fredags dök den åländska mannen inte upp. Han befinner sig i ett annat land.
Han har nu häktats i sin frånvaro. Åklagaren vill få honom utlämnad från landet han befinner sig i.

Regeringen försöker hantera landskapsägda bolag på liknande sätt som det privata näringslivet fungerar. Detta gäller framför allt tillsättandet av bolagsstyrelser.
– Det är uttryckligen kompetens som avgör. Sedan kan det ibland vara en person som har en politisk tillhörighet samtidigt, säger finansminister Mats Perämaa.

De åländska idrottsanläggningarna är viktiga för turismnäringen – särskilt under lågsäsongen.
– Men det finns fortfarande en större potential att ta tillvara på, säger Björn Wennström vid Visit Åland.

Tio ÅAB-anställda firar på lördagen bankens 100-årsjubileum under blöta former.
– Det är ett sätt att uppmärksamma Östersjön, säger avdelningschef Maud Johans om den 14 sjömil långa simturen från Västerhamn till Östra hamnen.

Fler nyheter