För att förenkla för markägare och för administrationen inför landskapsregeringen ett förenklat anmälningsförfarande för virkesupplag vid vägar efter stormen Alfrida. Beslutet gäller till den 30 juni.

Enligt landskapslagen om allmänna vägar är det förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde lagra till exempel virke om det kan medföra fara för trafiken. För att förvara virke intill vägar krävs normalt alltså ett tillstånd från landskapsregeringen.

Nu avviker LR från detta och inför ett anmälningsförfarande gällande virkesupplag vid vägar. Orsaken är behovet av virkeslagring för de stora mängder träd som fälldes i samband med stormen Alfrida.

– Efter stormen förväntar vi oss en ordentlig ökning av virkeslagring vid vägar och därför inför vi ett anmälningsförfarande, säger Elin Lindfors, trafikingenjör på landskapsregeringen.

I beslutet skriver LR att man vill förenkla för markägare och administrationen. Avgift för anmälningsförfarandet kommer inte att tas ut och i beslutet finns också tydliga instruktioner för virkeslagring intill väg bifogat.

– Anmälan gör man via landskapsregeringens hemsida.

Upplag ska i första hand placeras så att lastning och lossning kan ske från mindre trafikerade vägar. Om sådan placering inte är genomförbar ska upplaget placeras så att trafiksäkerheten inte riskeras. Det betyder bland annat att lagring inte får ske inom korsningsområdens frisiktsområde eller i kurvor och backkrön. Vid hastighetsbegränsning på 50 km/h är det minsta rekommenderade avståndet från korsningar, backkrön och kurvor 80 meter. Vid 90 km/h ska avståndet vara 190 meter.

Minst tre meter

Enligt anvisningar får upplag inte heller placeras närmare än tre meter från väggren vid hastighetsbegränsning upp till 70 km/h och minst sju meter vid 90 km/h. Vägtrummor och diken ska hållas fria från virke och vältorna läggas upp trafiksäkert så att virke inte riskerar att ramla in på vägbanan.

Eftersom den nedre delen av en virkesvälta kan fungera som ett vägräcke ska vältan från marknivå och upp till en och en halv meter vara jämn mot vägen. Stockar som kan tränga in i en fordonskupé vid kollision får därför inte heller sticka ut.

Beslutet gäller till den 30 juni.

Wiklöf Holding köpte i höstas Air Ålands hangar vid flygfältet. Nu har bolaget fått avslag på jordförvärvstillstånd för fastigheten, eftersom tre av sju i styrelsen saknar hembygdsrätt.
– Vi måste följa lagstiftningen och det finns ingen grund för undantag i det här fallet, säger kansliminister Nina Felman (S).

Finlands Meteorologiska Institut (FMI) har utfärdat en varning för gräsbrand på Åland. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Utöver de 30 miljoner som via Paf-medlen fördelades till det åländska samhället 2018-2019 sponsorerar spelbolaget åländska personer, föreningar och evenemang med cirka 400.000 euro årligen.

Flera patienter evakuerades efter en mindre brand i C-huset på sjukhusområdet i morse. Men läget är nu under kontroll och branden är släckt. Sjukhuset befinner sig dock tills vidare i beredskapsläge.

Ålands natur och miljö och Ålands landsbygdscentrum är kritiska till landskapsregeringens beslut att inte införa en åländsk ursprungsmärkning.
– Vi tycker att det är beklagligt att landskapsregeringen väljer att Åland inte ska ingå i ursprungsmärkningen, säger Simon Holmström, kansliledare på Ålands natur och miljö.

De mindre oppositionspartierna sågar under tisdagens plenum landskapsregeringens 10 euro stora höjning av det månatliga ensamförsörjartillägget i barnbidraget
– Landskapsregeringen presenterar det som en stor förbättring, men det handlar om 30 cent per dag, säger Bert Häggblom (Ob).

Samarbetsförhandlingarna vid Åland Post är avslutade. Två tjänster försvinner.

Vice lantrådet Camilla Gunell (S) beslöt förra veckan att avskriva landskapsregeringens kapitallån på 300.000 euro till Air Åland. Detta sedan Ålands tingsrätt beslutat att konkursen förfaller, eftersom konkursboets medel inte räcker till för att betala kostnaderna för konkursförfarandet.

Ålands Näringsliv vill sälja Bergkulla i Lemland. Pengarna ska användas för olika projekt inom handeln.
– Det tycks vara livets gång att man ska avyttra grejer, men för min del kändes det vemodigt när jag såg annonsen i tidningen, säger hedersmedlemmen Rolf Nordlund.

– Jag är en stor vän av EU. Men jag är inte vän av allt EU gör, säger Anton Nilsson som kandiderar på SFP:s lista i EU-valet den 26 maj
Siktet är inställt på en andraplats på listan, och därmed en möjlighet att bli ersättare i Europaparlamentet.

Rederiet Ansgar Ab från Kumlinge tar över trafiken på skärgårdstrafikens norra linje Hummelvik–Torsholma den 1 september.
Landskapsregeringens månadskostnad om 102.000 euro innebär en 38 procent stor inbesparing jämfört med dagens avtal med Nordic Jetline.

Viking Line avslutade under tisdagen samarbetsförhandlingarna som kan beröra så många som 25 landtjänster.
– Nu ska vi fatta vårt slutliga beslut om uppsägningar, säger vd Jan Hanses.

I dag sattes Skarven i torrdocka i Salo hos Teijo-varvet. Men hur länge den är ur trafik är ännu oklart.
– Jag har fått en rapport på skadorna men vi får se när den är tillbaka i trafik, säger Ansgars vd Tomas Lindqvist.

Fler nyheter