Nu måste stadens politiker öppna ögonen för att många äldre känner sig otrygga och far illa när de, mot sina viljor, tvingas bo kvar i hemmen. Det säger en dotter till en 91-årig Mariehamnare.
– Mina vänner upplever samma sak. Stadens besked är att det finns tillräckligt med omsorgsplatser, men våra föräldrar får inga sådana, trots att de ramlar och kan bli liggande i timtal.

Kommentarer

Att bygga väggar och tak,

Att bygga väggar och tak, skall väl kunna gå... men vem skall arbeta inom äldreomsorgen? Redan nu är det brist på personal, många sjukskrivna pga pressade arbetsskift. Hemtjänsten ger den service du betalar för, där av längden osv på besöket. Är det ett tillsynsbesök du betalar för så är det vad du får.

Nej Gurra , besöken från

Nej Gurra , besöken från hemtjänsten kostar lika för alla. Däremot kan man få besök flera gånger per dag, men alla är lika korta utom dom gånger dom städar , litegrann. Ingen ont om personalen , inte deras fel att tidsramarna är så korta och att dom är överbelastade.Tyvärr får väl folk inte vad dom betalar för , för vem tror att det är gratis att tex bo på Trobergshemmet ? 85 % av pensionen betalar dom.Konstigt att man inte tror att äldre har rösträtt . Hur man tar hand om dom äldre säger mycket om samhället. Om man vill att folk skall bo hemma så måste man göra det fysikt möjligt som tex hissar .Gör det lätt för äldre.För kom ihåg att den som har tur blir äldre !

Att hjärtlöst svara med

Att hjärtlöst svara med statistiska uppgifter är oproffsigt och tyvärr det vanliga sättet stadens äldrechefer väljer att debattera. Om någon som verkligen behöver institutionsvård blir nekad det är det till föga tröst att stan har bättre medeltal än andra orter. Vissa äldre kan och ska inte bo hemma - då dör dom i olyckor, svält eller sjukdom. Den romantiska bilden av att alla vill bo hemma är falsk och används för att försvara snåla budgetar.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter