Ålands näringsliv vill att landskapsregeringen ska utreda om en tunnel till Föglö blir mer ekonomiskt fördelaktigt än färja.
Men infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) menar att det inte är ett alternativ.
– Att bredda upphandlingen är ett ickealternativ, säger han.

Kommentarer

Är Mika Nordberg något slags

Är Mika Nordberg något slags diktator överden s.k. infrastrukturen, eller är han bara fylld av inbillad makt? Vi får väl ändå utgå från att det finns folk som vet bättre än han; hans uppträdande har länge haft alltför diktatorisk prägel. Ta emot, och visa litet ödmjukhet! "Att få med något som inte ens funnits i tidigare regeringsskrivningar, det fungerar inte, säger Mika Nordberg." är horribelt. Talar han om Bibeln eller Koranen? Eller anser han att en åsikt som står i "regeringsskrivningar" (vad är det - en tidigare okänd förvaltningsterm?) gäller för evigt? En "minister" skall vara lyhörd för andras åsikter.

Bygger man upp

Bygger man upp skärgårdstrafiken på rätt sätt berör en tunnel direkt 1.626 personer dvs betydligt fler än många faståländska kommuner. Beaktar man även genomfartstrafiken till Finland och alla stugägare är det nog endast Mariehamn som kan mäta sig med skärgården vad beträffar antalet trafikerande.

Det bor inte många på Föglö

Det bor inte många på Föglö utan få... 532 människor vilket betyder att en tunnel brutto kostar ca 300 000 euro per föglöbo. Jag är medveten att summan inte alls blir så stor beroende på andra besparingar osv. Men det finns ingen kalkyl utan bara en massa tyckanden och gissningar.

Folk har i alla tider bott i

Folk har i alla tider bott i skärgården. Och kommunikationerna har varit betydligt sämre än dom är idag . Så vad har hänt med skärgårdsbefolkningen ? Är befolkningen utbytt ?Är det enbart inflyttade mesar och gnällspikar som bor där idag ! Man vet vad man gör när man bosätter sig i skärgården !

Tunneln flyttar hela fasta

Tunneln flyttar hela fasta Åland ca 20 km närmare fasta Finland där Ålands största och viktigaste exportmarknad finns. Därtill förbättrar tunneln kommunikationerna till Föglö, runt halva Kumlinge, Kökar och Sottunga dvs 36 % (=4 809 470 000 m2) av Ålands totala yta. På detta område finns det enligt den senaste statistiken 658 bostäder, 1418 fritidshus, 287 uthyrningsstugor och 116 företag, varav de två största bolagen 2017 omsatte 67 000 000 och genererade 6 000 000 i vinst.

Bästa Otto Hojar, med hjälp

Bästa Otto Hojar, med hjälp av beräkningar och analyser enligt Dig här ovan verkar Du tro FS links vara begåvat med förmåga att kunna ge ett åländskt infrastruktur-spektakel evigt liv. Som bara ett exempel, hur stora färjor vill det till mellan Föglö och riket för att klara av den antydda exporten från ”hela fasta Åland” via dem? Som positivt av FS links smått grandiosa analyser i sin helhet framstår att ju fler alternativ och tillskott Landskapsregeringen distraheras av i fallet, som desto mindre ekonomiskt relevant framstår den så kallade kortrutten som sådan.

Hur skulle det vara om Ålands

Hur skulle det vara om Ålands Näringsliv själva bekostade tunnelutredningen? Om de anser att det finns ett stort behov av den, från näringslivets sida sett, så finns det säkert tillgängligt kapital inom näringslivet för en tunnelutredning. Varför skall skattebetalarna stå för alla utredningar?

Sidor

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Landskapsregeringen har utsett Viking Lines förre vice vd Andreas Remmer till ny styrelseledamot i Paf.
Han efterträder Danne Sundman som avled i november.

Fler nyheter