Ålands näringsliv vill att landskapsregeringen ska utreda om en tunnel till Föglö blir mer ekonomiskt fördelaktigt än färja.
Men infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) menar att det inte är ett alternativ.
– Att bredda upphandlingen är ett ickealternativ, säger han.

Kommentarer

Är Mika Nordberg något slags

Är Mika Nordberg något slags diktator överden s.k. infrastrukturen, eller är han bara fylld av inbillad makt? Vi får väl ändå utgå från att det finns folk som vet bättre än han; hans uppträdande har länge haft alltför diktatorisk prägel. Ta emot, och visa litet ödmjukhet! "Att få med något som inte ens funnits i tidigare regeringsskrivningar, det fungerar inte, säger Mika Nordberg." är horribelt. Talar han om Bibeln eller Koranen? Eller anser han att en åsikt som står i "regeringsskrivningar" (vad är det - en tidigare okänd förvaltningsterm?) gäller för evigt? En "minister" skall vara lyhörd för andras åsikter.

Bygger man upp

Bygger man upp skärgårdstrafiken på rätt sätt berör en tunnel direkt 1.626 personer dvs betydligt fler än många faståländska kommuner. Beaktar man även genomfartstrafiken till Finland och alla stugägare är det nog endast Mariehamn som kan mäta sig med skärgården vad beträffar antalet trafikerande.

Det bor inte många på Föglö

Det bor inte många på Föglö utan få... 532 människor vilket betyder att en tunnel brutto kostar ca 300 000 euro per föglöbo. Jag är medveten att summan inte alls blir så stor beroende på andra besparingar osv. Men det finns ingen kalkyl utan bara en massa tyckanden och gissningar.

Folk har i alla tider bott i

Folk har i alla tider bott i skärgården. Och kommunikationerna har varit betydligt sämre än dom är idag . Så vad har hänt med skärgårdsbefolkningen ? Är befolkningen utbytt ?Är det enbart inflyttade mesar och gnällspikar som bor där idag ! Man vet vad man gör när man bosätter sig i skärgården !

Tunneln flyttar hela fasta

Tunneln flyttar hela fasta Åland ca 20 km närmare fasta Finland där Ålands största och viktigaste exportmarknad finns. Därtill förbättrar tunneln kommunikationerna till Föglö, runt halva Kumlinge, Kökar och Sottunga dvs 36 % (=4 809 470 000 m2) av Ålands totala yta. På detta område finns det enligt den senaste statistiken 658 bostäder, 1418 fritidshus, 287 uthyrningsstugor och 116 företag, varav de två största bolagen 2017 omsatte 67 000 000 och genererade 6 000 000 i vinst.

Bästa Otto Hojar, med hjälp

Bästa Otto Hojar, med hjälp av beräkningar och analyser enligt Dig här ovan verkar Du tro FS links vara begåvat med förmåga att kunna ge ett åländskt infrastruktur-spektakel evigt liv. Som bara ett exempel, hur stora färjor vill det till mellan Föglö och riket för att klara av den antydda exporten från ”hela fasta Åland” via dem? Som positivt av FS links smått grandiosa analyser i sin helhet framstår att ju fler alternativ och tillskott Landskapsregeringen distraheras av i fallet, som desto mindre ekonomiskt relevant framstår den så kallade kortrutten som sådan.

Hur skulle det vara om Ålands

Hur skulle det vara om Ålands Näringsliv själva bekostade tunnelutredningen? Om de anser att det finns ett stort behov av den, från näringslivets sida sett, så finns det säkert tillgängligt kapital inom näringslivet för en tunnelutredning. Varför skall skattebetalarna stå för alla utredningar?

Sidor

Det kan inte uteslutas att polisen – genom att på olämpliga sätt förhöra stressade vittnen med narkotikaproblem – producerade en fullständigt vilseledande förundersökning.
Det säger den rånåtalade mannens ombud Trond Hornseth i Åbo hovrätt.

För att uppmärksamma internationella barndagen ordnade daghemmet Gullvivan under tisdagen en barnparad. Hela dagiset gick till butiken i samlad tropp med plakat och flaggor .
– Barnen är det allra viktigaste vi har, säger branträdgårdsläraren Rosita Westerberg-Grönroos.

Kaj Grundström tar över som ordförande för Mariehamns Pensionärsförening, MPF, efter Kaj-Gustav Sandholm.

Initiativtagaren Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United tilldelas årets Rädda barnen-pris för att i flera år ha arrangerat fotbollsskolan Annica Sjölund Summer Camp för tjejer.

I kväll får infrastrukturnämnden flera svar om den första etappen av Ålandsvägens ombyggnad.

Kantstenarna och tjärasfalten hör till det som tas upp i tjänstemännens beredning.

Vad betyder effektivisering mer än nedläggning av lokal service? Och hamnar fullmäktige i finkan om Eckerö motsätter sig reformen?

Det var två av frågorna som oroade Eckeröbor under måndagskvällen ställde till utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson.

Staden måste placera ut stora mängder sprängsten på platsen för den planerade friidrottsarenan i Ytternäs. Annars riskerar den nya anläggningen att sätta sig.
Åtgärden betyder att invigningen försenas till sommaren 2020 – och att friidrotten därmed står utan löparbanor den våren.

Efter tre dagars debatt antog lagtinget lagen om ny kommunindelning.
Men talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) ville skjuta på beslutet – och lade ned sin röst.
– Det gick inte att göra på annat sätt, säger hon.

Då alla 41 församlingar som håller val har räknat sina röster är det preliminära valdeltagandet i Borgå stift 16 procent. I valet 2014 var deltagandet 15,7 procent, enligt Kyrklig Tidningstjänst.

Ålands natur och miljö vidhåller i ett genmäle till landskapsregeringen sina synpunkter på kortruttens första vägplan som man tidigare framfört i ett besvär. Samtidigt uppmanar man landskapsregeringen att invänta avgörande av besväret innan kortrutten förverkligas.

Högsta förvaltningsdomstolen har riktat en begäran om förklaring till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med anledning av den tjänst som ombildades tidigare i år. 

Bakom besväret mot beslutet om ombildningen står 14 anställda vid ÅMHM.

Det går att bevara kulturmiljön och samtidigt utveckla Kastelholmsområdet. Det menar Landskapets fastighetsverk.
– Jag upplever att många tycker att det finns jättemycket potential i det här området men att det har hänt alltför lite, säger vd Stefan Rumander.

Resultatet av dagens kyrkofullmäktigeval i Mariehamn är nu klart. Här är de invalda.

Fler nyheter