Ålands näringsliv vill att landskapsregeringen ska utreda om en tunnel till Föglö blir mer ekonomiskt fördelaktigt än färja.
Men infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) menar att det inte är ett alternativ.
– Att bredda upphandlingen är ett ickealternativ, säger han.

Kommentarer

Är Mika Nordberg något slags

Är Mika Nordberg något slags diktator överden s.k. infrastrukturen, eller är han bara fylld av inbillad makt? Vi får väl ändå utgå från att det finns folk som vet bättre än han; hans uppträdande har länge haft alltför diktatorisk prägel. Ta emot, och visa litet ödmjukhet! "Att få med något som inte ens funnits i tidigare regeringsskrivningar, det fungerar inte, säger Mika Nordberg." är horribelt. Talar han om Bibeln eller Koranen? Eller anser han att en åsikt som står i "regeringsskrivningar" (vad är det - en tidigare okänd förvaltningsterm?) gäller för evigt? En "minister" skall vara lyhörd för andras åsikter.

Bygger man upp

Bygger man upp skärgårdstrafiken på rätt sätt berör en tunnel direkt 1.626 personer dvs betydligt fler än många faståländska kommuner. Beaktar man även genomfartstrafiken till Finland och alla stugägare är det nog endast Mariehamn som kan mäta sig med skärgården vad beträffar antalet trafikerande.

Det bor inte många på Föglö

Det bor inte många på Föglö utan få... 532 människor vilket betyder att en tunnel brutto kostar ca 300 000 euro per föglöbo. Jag är medveten att summan inte alls blir så stor beroende på andra besparingar osv. Men det finns ingen kalkyl utan bara en massa tyckanden och gissningar.

Folk har i alla tider bott i

Folk har i alla tider bott i skärgården. Och kommunikationerna har varit betydligt sämre än dom är idag . Så vad har hänt med skärgårdsbefolkningen ? Är befolkningen utbytt ?Är det enbart inflyttade mesar och gnällspikar som bor där idag ! Man vet vad man gör när man bosätter sig i skärgården !

Tunneln flyttar hela fasta

Tunneln flyttar hela fasta Åland ca 20 km närmare fasta Finland där Ålands största och viktigaste exportmarknad finns. Därtill förbättrar tunneln kommunikationerna till Föglö, runt halva Kumlinge, Kökar och Sottunga dvs 36 % (=4 809 470 000 m2) av Ålands totala yta. På detta område finns det enligt den senaste statistiken 658 bostäder, 1418 fritidshus, 287 uthyrningsstugor och 116 företag, varav de två största bolagen 2017 omsatte 67 000 000 och genererade 6 000 000 i vinst.

Bästa Otto Hojar, med hjälp

Bästa Otto Hojar, med hjälp av beräkningar och analyser enligt Dig här ovan verkar Du tro FS links vara begåvat med förmåga att kunna ge ett åländskt infrastruktur-spektakel evigt liv. Som bara ett exempel, hur stora färjor vill det till mellan Föglö och riket för att klara av den antydda exporten från ”hela fasta Åland” via dem? Som positivt av FS links smått grandiosa analyser i sin helhet framstår att ju fler alternativ och tillskott Landskapsregeringen distraheras av i fallet, som desto mindre ekonomiskt relevant framstår den så kallade kortrutten som sådan.

Hur skulle det vara om Ålands

Hur skulle det vara om Ålands Näringsliv själva bekostade tunnelutredningen? Om de anser att det finns ett stort behov av den, från näringslivets sida sett, så finns det säkert tillgängligt kapital inom näringslivet för en tunnelutredning. Varför skall skattebetalarna stå för alla utredningar?

Sidor

Kvart över sex på måndagskvällen blev Slemmern isfri, det säkraste vårtecknet som finns i Mariehamn.

Mariehamns stad ska genomföra ett antal grävarbeten som gör att framkomligheten i trafiken försvåras. Det gäller Köpmansgatan, Havsgatan och Neptunigatan.

Ålands framtids Axel Jonsson vill att Ålands kommuner slopar den kommunala delen av bolagsskatten. Det skulle sänka skatten med sex procentenheter.

– Vi skulle kunna göra det mycket attraktivt för företag att flytta till Åland genom att sänka bolagsskatten till 14 procent, säger Jonsson.

Pectus permitterar sju tjänster när en av bolagets större kunder flyttar och avslutar samarbetet. Samtidigt planerar man att skaffa sig fler ben att stå på – bland annat genom lagerhotellverksamhet och gemensamma faciliteter för småföretag.

– Vi måste hitta nya saker att göra och vi tror på framtiden, säger partner Anders Winkelmann.

Visit Åland och Folkhälsan på Åland är de i särklass största mottagarna av verksamhetsstöd i form av Paf-medel sedan 2015.
Det visar Ålandstidningens granskning av de senast fördelade 100 miljonerna.

Magnus Thörnroos var befälhavare när ms Isabella grundstötte vid Staholm utanför Långnäs 2001. Han kan dra flera paralleller till det som hans åländska kollega Bengt-Owe Gustafsson och ms Viking Sky var med om i helgen.
– En mycket pressande situation, konstaterar Magnus Thörnroos.

Carolina Sandell har valts in i OP Gruppens förvaltningsråd. Hon har sedan 2010 suttit i styrelsen för Andelsbanken för Åland.

Stadsstyrelsen har beslutat att följa upp hur sammanslagningen av Mariehamns elnät och Mariehamns energi genomfördes.

Upprinnelsen till ärendet är en mycket kritisk skrivelse från personalen vid det ena bolaget.

De åländska elbolagen Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Elnät har alla stora investeringsbehov, men de har de senaste åren även gjort vinster i miljonklassen. Genom stora överavskrivningar undgår de dessutom att betala skatt på vinsterna de gör.

Hammarlänningen Bengt-Owe Gustafsson är befälhavare på kryssningsfartyget Viking Sky som fick motorhaveri i Norge i lördags.
– Det är klart att det har varit oroliga timmar när man inte visste utgången, säger hans mamma Maj-Gun Gustafsson.
Norska regeringen ger besättningen beröm för hur man hanterade situationen.

Stadsstyrelsen vill inte minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige.

Stormen Alfrida kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Även papperslösa bör ha rätt till socialvård.
Det anser Emmaus Åland i sitt utlåtande över det nya lagförslaget om socialvård.

Fler nyheter