Runar Karlsson (C), ledamot i ÅHS-styrelsen, stöder utlåtandet att det vore bättre med färre kommuner.
– I ÅHS-styrelsen för jag inte oppositionspolitik, jag arbetar för sjukvårdens bästa. I lagtinget bedriver jag oppositionspolitik, säger han.

Kommentarer

Högtidliga basuneringar om

Högtidliga basuneringar om likvärdig vård oavsett de vårdbehövandes hemvist, kommuntillhörighet. Det vill säga, i praktiken bör samtliga vårdbehövandes behov finansieras gemensamt av samtliga skattebetalare. Så varför i hela friden försöker man inte ens utvekla KST så att ÅHS därtill får bara en part att komma överens med – istället för ett evinnerligt nojsande om i åtminstone det specifika fallet meningslöst kommunantal?

Det visar sig klart nu att

Det visar sig klart nu att våra politiker sitter på för många stolar, finns inga klara linjer och ingen som ens kommer i närheten av att vara trovärdig. LR som gillar att stifta lagar, sätt igång o arbeta för en begränsning i politikernas hattande, idag röstar jag si och i morgon röstar jag så. Vad ger det för trovärdighet, vad skall vi som röstat på respektive veta vad vi får. Skäms på er.

Oj så rätt Du har! Två

Oj så rätt Du har! Två undervattenstunnlar – en till, och en från – Föglö (för undvikande av trafikolyckor), ett flygfält per bebodd holme i skärgården som sådan – plus ett på Asterholma, givetvis – samt minst lika många landsvägsbroar ... det är nog det minsta man som åländsk skattebetalare kan begära att den aktuella infrastrukturen, Kortrutten, innebär ... eller hur? Sjukvården – den är ju ett totalt onödigt påfund för den som är ”slage” frisk under mössan, den. Kanske vi rent av bägge försöker roa våra läsare nu?

Mariehamns stad godkänner ett arrendeavtal som ska ingås med Ålands bostadsrättsförening om en tomt på Segelmakargatan 9.
32 lägenheter planeras och intresset för dem är stort.
– Hittills har vi 35 intresseanmälningar, säger bostadsrättsföreningens ordförande Christina von Hertzen.

Två lag från Finland fick dela på segern i tävlingen ”Smooth Sailing”, som gick ut på att förbättra skärgårdstrafikens bokning.
– Det är fräscht att få utomstående perspektiv på ett problem som är så väl förankrat i det åländska samhället, säger Victoria Sundberg, ordförande för Digitaliseringskommissionen.

Kommunstyrelsen ber på nytt Lemlands ungdomsförening redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, och som kommer att vidtas, för att få ungdomslokalen Valborg i skick.
Styrelsen gick därmed emot kommundirektörens förslag om att avsluta ärendet.

Lyyski Fastigheter gjorde upp det köpeavtal för Bartsgårda gård som landskapsregeringen underkände. Nu menar Inger Lyyski att det egentligen handlar om att köparna ångrat sig och vill häva köpet.
– Köparna har enligt vår mening utövat påtryckning på LR på grund av att de har ångrat sig, säger hon.

I en stor intervju med Ålandstidningen berättar de ledande inom Ålands omsorgsförbund hur de senaste årens turbulens påverkat verksamheten och personalen.
– Vi har haft mycket stressrelaterade sjukskrivningar, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Havsvidden Ab förlorar en tvist mot den tidigare hotelldirektören Katarina Stylander.
Bolaget ska nu betala drygt 24.400 euro till henne i semesterersättning, lön för väntedagar, ersättning för JP-dagar samt för rättegångskostnaderna i målet.

Två grannar till Ålandskomposten i Sund besvärar sig genom det juridiska ombudet Bertil Zetter mot ett nytt beslut som kommunens byggnadstekniska nämnd fattat om anläggningen.
Man kräver även ett verkställighetsförbud.

Landskapsregeringen ger avslag på jordförvärvsansökan för Bartsgårda gård.  Motiveringen är att det finns saker som talar för att det gjorts ett försök att kringgå begränsningar i jordförvärvslagen. – Jag får göra om och göra rätt, säger säljaren och lagtingsledamoten Viveka Eriksson (Lib).

Styrelsen för Ålands omsorgsförbund har beslutat beställa en internrevision för att utreda hur förbundet kunnat hamna i en likviditetskris. Dessutom har budgeten för 2018 överskridits med 360.000 euro.
– Vi insåg först i november hur stor krisen var, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Tora Bäckström, överläkare i kirurgi vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har utsetts till årets cancerläkare. Cancerstiftelsen i Finland gjorde valet med bland annat följande motivering: Tora Bäckström är den sammanhållande kraften inom cancervård på Åland.

92,7 procent av åländska barn födda år 2015 har tagit MPR-vaccinet som skyddar mot mässling påssjuka och röda hund. Det är lägre än snittet i Finland och under de 95 procent som krävs för att mässlingen ska hållas borta.
– Det kunde vara lite bättre, säger chefläkare Olli-Pekka Lehtonen.

Andreas Remmer, som i november lämnade jobbet som ekonomidirektör och vice vd i Viking Line, har valts till ny styrelseordförande i Ömsen för 2019. 

En granskning av landskapets pensionsfond visar att det varit ett tufft år för många av placeringarna, inte minst för fondens innehav i skandalomsusade Danske Bank som rasat i värde.
– Aktierna har redan fallit så mycket att våra förvaltare behåller dem för att vänta och se vad som händer, säger Johan Budd, fondansvarig på finansavdelningen.

Fler nyheter