– Det är ÅHS styrelse som beslutar vad som ska upphandlas, inte landskapsregeringen. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Kommentarer

Att ägaren vill samordna sin

Att ägaren vill samordna sin IT-verksamhet mellan alla olika verksamheter är fullt rimligt och inget som en styrelse kan sätta sig upp emot. IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet. ÅDA kan säkerligen leverera det som de är ansvariga för men är ÅHS redo i sin organisation att bygga upp beställarkompetensen och då menar jag inte IT-personal utan folk ute i verksamheten plus ledning och chefer? Kan det vara så att att de i ledningen som nu slutat inte riktigt har den kompetensen som krävts? Kanske Holmberg-Jansson ska vara lite mer självkritisk till sin egen organisation innan man gnäller på andra?

J&A har missförstått

J&A har missförstått alltsammans: "IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet" stämmer, och ÅHS-folket vet precis vad de behöver, men de hindras av regeringens självgoda atttityd. Det är användaren som vet vad som behövs i verksamheten, vartill kommer kraven från finska staten (infektionsrapportering m.m.), EU och WHO. Om allt detta vet Perämaa och Åda platt ingenting. Och är den okända rikssbenska konsulten kunnig? Våra politiker måte lära sig att sjukvård kostar, och ju mindre befolkningen är, desto mer kostar det per person. Och om de inte accepterar detta, går självstyrelsen under.

Alla accepterar att

Alla accepterar att sjukvården kostar pengar och alla vet att vården kostar mer på mindre orten då det är omöjligt att uppnå stordriftsfördelar. Men att kasta pengar i skön på grund av att ÅHS har en organisationsstruktur som ej förändrats sedan tidigt 1970-tal är inte förnuftigt. Idag följer inte ÅHS upp budgeten i en årsredovisning. Alltså de har absolut ingen objektiv kontroll över hur pengarna har används och vilket resultat man erhållit. Allt går från hand till mun.

En styrelse måste alltid vara

En styrelse måste alltid vara lyhörd för ägarnas vilja och åsikter. I ett aktiebolag är styrelsen är underordnad bolagsstämman. Gällande dess uppdrag, styrelsen är också kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Fungerar detta bra på ÅHS? Skulle ÅHS klara av att ge ut ett mellanbokslut och en prognos för resten av året? Vilka nyckeltal använder man på ÅHS för att följa den ekonomiska utvecklingen? Vilka ekonomiska mål har styrelsen gett ledningen för 2018? Vilka områden måste förbättras? På vilka områden anser styrelsen att rapportering och uppföljning måste förbättras? Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgå hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. Kan ÅHS via Ålandstidningen offentliggöra denna handling?

Harry Jansson är ny gruppledare i Centerns lagtingsgrupp. Han efterträder Veronica Thörnroos som nyligen valdes till partiordförande. Till vice gruppledare i lagtingsgruppen utsågs Jörgen Pettersson.

I kväll läggs ett förslag till stadsplaneändring fram för stadsutvecklingsnämnden gällande tomterna vid Strandgatan–Villagränd– Servicegatan.

Förslaget avviker från nämndes tidigare beslut. I stället föreslår stadsarkitekt Sirkka Wegelius på nytt en kompromiss.

De senaste åren har flera röster höjts för att skogen ”Böjsarns skog” i Gottby – sedan den tillföll Jomala kommun via ett danaarv för några år sedan – ska bevaras. Trots det har kommunen under hösten fortsatt den omfattande avverkningen. 

– Det måste finnas flera aspekter att beakta när man väljer att ta ner en så gammal skog, säger Rolf Nordlund som växt upp i trakten.

Rättegången där den tidigare dömda knivmannen från Godby står åtalad för bland annat hemfridsbrott, misshandel och olaga hot har skjutits upp till klockan 14.00 i dag.

Åländska markägare, som äger områden som klassas som impediment, riskerar i vissa fall kraftigt höjda fastighetsskatter nästa år.

Det säger lagtingsledamot Harry Jansson (C), som har uppmärksammats på ett fall där skatten ökar med mer än 10.000 euro per år.

Önningebybon Carl Geelnard, 16, har fått uppleva något som många jägare drömmer om – att skjuta en guldbock.

– Man ska inte räkna med att det händer en gång till. Men man kan alltid hoppas.

Hyresgästen Kurt Holmberg på Jurmo är kritisk till skötseln av Fastighets Ab Vesterbötes radhus på Jurmo.

Han har gjort anmälningar till både polisen och ÅMHM.

I onsdags fyllde Finland 100 år som självständig stat. Men hur mår 100-åringen i allmänhet, och hur mår dess relation med 96-åriga Åland i synnerhet? Lantrådet Katrin Sjögren framförde landskapets hälsning till president Sauli Niinistö på slottsbalen, och har sin uppfattning om nationens tillstånd.

Polisen hade att göra natten till lördag. Vid stadens nöjesetablissemang fick lagens väktare rycka in flera gånger, berättar polisen i ett pressmeddelande.

Med 23 sekunder kvar att spela i hemmamatchen mot FOC Farsta rakade Alexander Grundström in segerpucken till 2–1 efter en rejält tilltrasslad situation framför kassen.

– Jag trodde faktiskt inte att domaren skulle godkänna målet, säger han.

Polisen behöver bli mer tillgänglig. Det konstaterar kommissarie Olof Lindqvist med anledning av att många utsatta inte anmäler sexuella övergrepp.

Genom ett nytt samarbetsavtal med ett japanskt företag hoppas Optinova växa rejält både i Japan och Kina.
– Träffar vi rätt i offertrundorna är det stora ordrar det handlar om, säger Anders Wiklund, vd för Optinova-koncernen.

Eftersom försäljningen av Fifax till Kina ännu inte slutförts har bolaget bett ägarna skjuta till tre miljoner euro i en nyemission.
– Styrelsen har fullmakt att ta in ytterligare tre miljoner euro om det behövs, säger ordföranden Pentti Kulmala.

Fler nyheter