– Det är ÅHS styrelse som beslutar vad som ska upphandlas, inte landskapsregeringen. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Kommentarer

Att ägaren vill samordna sin

Att ägaren vill samordna sin IT-verksamhet mellan alla olika verksamheter är fullt rimligt och inget som en styrelse kan sätta sig upp emot. IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet. ÅDA kan säkerligen leverera det som de är ansvariga för men är ÅHS redo i sin organisation att bygga upp beställarkompetensen och då menar jag inte IT-personal utan folk ute i verksamheten plus ledning och chefer? Kan det vara så att att de i ledningen som nu slutat inte riktigt har den kompetensen som krävts? Kanske Holmberg-Jansson ska vara lite mer självkritisk till sin egen organisation innan man gnäller på andra?

J&A har missförstått

J&A har missförstått alltsammans: "IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet" stämmer, och ÅHS-folket vet precis vad de behöver, men de hindras av regeringens självgoda atttityd. Det är användaren som vet vad som behövs i verksamheten, vartill kommer kraven från finska staten (infektionsrapportering m.m.), EU och WHO. Om allt detta vet Perämaa och Åda platt ingenting. Och är den okända rikssbenska konsulten kunnig? Våra politiker måte lära sig att sjukvård kostar, och ju mindre befolkningen är, desto mer kostar det per person. Och om de inte accepterar detta, går självstyrelsen under.

Alla accepterar att

Alla accepterar att sjukvården kostar pengar och alla vet att vården kostar mer på mindre orten då det är omöjligt att uppnå stordriftsfördelar. Men att kasta pengar i skön på grund av att ÅHS har en organisationsstruktur som ej förändrats sedan tidigt 1970-tal är inte förnuftigt. Idag följer inte ÅHS upp budgeten i en årsredovisning. Alltså de har absolut ingen objektiv kontroll över hur pengarna har används och vilket resultat man erhållit. Allt går från hand till mun.

En styrelse måste alltid vara

En styrelse måste alltid vara lyhörd för ägarnas vilja och åsikter. I ett aktiebolag är styrelsen är underordnad bolagsstämman. Gällande dess uppdrag, styrelsen är också kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Fungerar detta bra på ÅHS? Skulle ÅHS klara av att ge ut ett mellanbokslut och en prognos för resten av året? Vilka nyckeltal använder man på ÅHS för att följa den ekonomiska utvecklingen? Vilka ekonomiska mål har styrelsen gett ledningen för 2018? Vilka områden måste förbättras? På vilka områden anser styrelsen att rapportering och uppföljning måste förbättras? Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgå hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. Kan ÅHS via Ålandstidningen offentliggöra denna handling?

Flera skolungdomar i Föglö misstänks för vandalism sedan en pulversläckare tömdes i kommunens nyligen renoverade gym under torsdagskvällen.

– Vi har ganska bra koll på vilka som besökte gymmet då. Det är ett pojkstreck, men vi har polisanmält saken för att signalera att det är oacceptabelt, säger Agneta Raitanen vid kommunkansliet.

Vid Germundö slalombacke i Saltvik är det full fart. Barn och ungdomar från flera av de åländska kommunerna har samlats för att tillbringa en dag i backen med olika aktiviteter.

Statsminister Juha Sipilä utesluter inte att en extra finländsk plats i EU-parlamentet kan tillfalla Åland.

– Vi ska höra ålänningarna, skriver han i Helsingin Sanumat.

Fastighetsägaren Tomas Brunberg, som i sitt utspel i fredagens tidning, anklagar stadsdirektör Barbara Heinonen och stadsarkitekt Sirkka Wegelius för att ha partibok, vill nu förtydliga sig. 

– Man kan få intrycket av att de hör till socialdemokratiska partiet. Jag menade att de agerar enligt deras (läs socialdemokraternas, reds. anm.) ideologi, säger Tomas Brunberg.

På grund av frätskador i svartvattentanken behöver Ejdern dockas. Under samma tid är även Viggen på dock och därmed flyttar Knipan till linjen som trafikerar Åva-Osnäs.

En kvinna, tidigare anställd inom stadens äldreomsorg, har avskedats efter att ha tagit emot mer än 1.000 euro från en av sina klienter.

”Huruvida den anställdas handlande även strider mot eventuella andra lagar får en framtida polisutredning utvisa”, skriver socialdirektör Susanne Lehtinen i beslutet.

Trots kritiken i fredagens ledare i Ålandstidningen avböjer fortsättningsvis minister Tony Asumaa (Lib) att svara på frågor om sin tidigare roll som chef över penningtvättsfrågor och ansvarsfullt spelande på Paf.

Petri Carlsson menar att det finns problem med att stadens tjänstemän inte vill bereda ärenden på det viset som den politiska majoriteten vill, men han vill inte kommentera Tomas Brunbergs anklagelser om tjänstemannastyre och partibok.

Stadsstyrelsens ledamöter ser inga – eller i alla fall inga stora – problem med tjänstemannastyre i Mariehamn, det visar Ålandstidningens rundringning.

Stadsstyrelseledamot Birgitta Johansson (ÅF) har sagt sitt om chemtrails och andra konspirationsteorier. Nu slutar hon torgföra frågorna för att behålla sin plats i stadsstyrelsen.
– Jag har fått medhåll från många politiker, men nu får andra fortsätta debatten, säger Birgitta Johansson.

Freddie Kalas kommer tillbaka till Åland och Rockoff. Det meddelar festivalen på sin Facebook-sida.

Thai-krogen i Godby stänger den 2 mars efter knappt 17 månader på Långkallesgränd 1.

– Vi har ett troget lunchgäng, men restaurangen tar för mycket tid med tanke på vår familjesituation, säger Nicklas Mörn vars hustru Wilaiwan Mörn står för matlagningen.

Stadsdirektör Barbara Heinonen säger att Tomas Brunbergs beskyllningar är ”fula ord att säga”. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius säger å sin sida att det är en kränkning.

– Jag tycker det är en förolämpning, som tjänsteman upplever jag det som en personlig förolämpning. Det finns inget fog för att säga så. Det är ofattbart. Vi gör bara vårt arbete så bra vi kan. 

Fler nyheter