– Det är ÅHS styrelse som beslutar vad som ska upphandlas, inte landskapsregeringen. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Kommentarer

Att ägaren vill samordna sin

Att ägaren vill samordna sin IT-verksamhet mellan alla olika verksamheter är fullt rimligt och inget som en styrelse kan sätta sig upp emot. IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet. ÅDA kan säkerligen leverera det som de är ansvariga för men är ÅHS redo i sin organisation att bygga upp beställarkompetensen och då menar jag inte IT-personal utan folk ute i verksamheten plus ledning och chefer? Kan det vara så att att de i ledningen som nu slutat inte riktigt har den kompetensen som krävts? Kanske Holmberg-Jansson ska vara lite mer självkritisk till sin egen organisation innan man gnäller på andra?

J&A har missförstått

J&A har missförstått alltsammans: "IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet" stämmer, och ÅHS-folket vet precis vad de behöver, men de hindras av regeringens självgoda atttityd. Det är användaren som vet vad som behövs i verksamheten, vartill kommer kraven från finska staten (infektionsrapportering m.m.), EU och WHO. Om allt detta vet Perämaa och Åda platt ingenting. Och är den okända rikssbenska konsulten kunnig? Våra politiker måte lära sig att sjukvård kostar, och ju mindre befolkningen är, desto mer kostar det per person. Och om de inte accepterar detta, går självstyrelsen under.

Alla accepterar att

Alla accepterar att sjukvården kostar pengar och alla vet att vården kostar mer på mindre orten då det är omöjligt att uppnå stordriftsfördelar. Men att kasta pengar i skön på grund av att ÅHS har en organisationsstruktur som ej förändrats sedan tidigt 1970-tal är inte förnuftigt. Idag följer inte ÅHS upp budgeten i en årsredovisning. Alltså de har absolut ingen objektiv kontroll över hur pengarna har används och vilket resultat man erhållit. Allt går från hand till mun.

En styrelse måste alltid vara

En styrelse måste alltid vara lyhörd för ägarnas vilja och åsikter. I ett aktiebolag är styrelsen är underordnad bolagsstämman. Gällande dess uppdrag, styrelsen är också kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Fungerar detta bra på ÅHS? Skulle ÅHS klara av att ge ut ett mellanbokslut och en prognos för resten av året? Vilka nyckeltal använder man på ÅHS för att följa den ekonomiska utvecklingen? Vilka ekonomiska mål har styrelsen gett ledningen för 2018? Vilka områden måste förbättras? På vilka områden anser styrelsen att rapportering och uppföljning måste förbättras? Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgå hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. Kan ÅHS via Ålandstidningen offentliggöra denna handling?

Efter flera månaders väntan har invånarna på Kökar äntligen fått en butik igen. Den nybyggda butikslokalen var under torsdagens öppning full av nyfikna besökare.
- Alla var väldigt målinriktade och ville ha en butik, och så blev det, säger Robert Karlman.

Försöken att syresätta den övergödda Kaldersfjärden pågår inte längre.
– Vi har sagt att det inte är någon idé att köra pumparna eftersom det inte verkar ha den önskade effekten, säger Carina Aaltonen (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Jomala.

Landskapsregeringen bör bjuda in alla berörda parter från Sverige och Finland till Åland i höst, för att säkerställa ålänningarnas tillgång till SVT Play .
– Det gäller bara att hitta ett datum och få det att klaffa, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).
Han har lett arbetet i mediekommittén, som nu är klar med sitt förslag till mediepolitiskt program.

Landskapsregeringen har konstruerat ett nytt stödsystem för vindkraften.
– Systemet är en morot och en ekonomisk stötdämpare som ska få investerare att fatta beslut om att producera el, säger näringsminister Camilla Gunell (S).

Med undantag för ett par lås, en dörr och några kranar är ritningarna till Jomalas miljövänliga samlingshus nu spikade.
– Byggnaden kommer att uppfylla miljömålen, säger Jonas Larsson, miljösamordnare vid konsulten Sweco.

Mariehamns hamn Ab får tillbaka drygt en miljon euro som man betalade i överlåtelseskatt 2015.
Pengarna ska användas till de stora investeringar som väntar.

Mariehamn sänker inkomstskatten från 17,50 till 17,25 procent. Det beslutade stadsfullmäktige under tisdagskvällens möte.

Ett system för att med tre klick kunna meddela sina kollegor var man befinner sig. Nu kan Västra Saltviks frivilliga brandkår bara minuter efter att ett larm gått ha bemanningsituationen kartlagd.
– Det underlättar mycket. Man har stått här många gånger utan att veta hur många det är som är på väg, säger kårchef Sten-Göte Nyman.

JS aviation kommer sannolikt att på torsdag inleda flygtrafik till Åbo för cancerpatienter. Sedan Nextjet gick i konkurs har det funnits ett stort behov i att skapa en fungerande flygtrafik till Åbo från Åland.

Agneta E Björklund har utsetts till tf vd för Mariehamns Ab. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

I går hölls ett möte i landskapsregeringen om eventuell skyddsjakt på de vargar som blivit skäl till oro bland åländska boskapsinnehavare.

I maj avrådde Världsnaturfonden WWF konsumenter från att köpa torsk från Östersjön, då Östersjöbeståndet anses hotat.
– Beståndet på Åland är jättefint och välmående. Det här kommer att drabba oss torskfiskare riktigt hårt, säger Ben Nylund.

En man som under 2015 och 2016 förskingrade över en miljon euro från sin arbetsgivare i Finland spelade bort en del av pengarna hos Paf.
Paf anmälde kunden till CKP sex gånger på fyra månader.
– Förhoppningsvis – även om vi inte har fått någon återkoppling från CKP – var det vår aktivitet som fick dem att böja nysta i ärendet, säger Pafs kommunikationsdirektör Anders Sims.

Fler nyheter