– Det är ÅHS styrelse som beslutar vad som ska upphandlas, inte landskapsregeringen. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Kommentarer

Att ägaren vill samordna sin

Att ägaren vill samordna sin IT-verksamhet mellan alla olika verksamheter är fullt rimligt och inget som en styrelse kan sätta sig upp emot. IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet. ÅDA kan säkerligen leverera det som de är ansvariga för men är ÅHS redo i sin organisation att bygga upp beställarkompetensen och då menar jag inte IT-personal utan folk ute i verksamheten plus ledning och chefer? Kan det vara så att att de i ledningen som nu slutat inte riktigt har den kompetensen som krävts? Kanske Holmberg-Jansson ska vara lite mer självkritisk till sin egen organisation innan man gnäller på andra?

J&A har missförstått

J&A har missförstått alltsammans: "IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet" stämmer, och ÅHS-folket vet precis vad de behöver, men de hindras av regeringens självgoda atttityd. Det är användaren som vet vad som behövs i verksamheten, vartill kommer kraven från finska staten (infektionsrapportering m.m.), EU och WHO. Om allt detta vet Perämaa och Åda platt ingenting. Och är den okända rikssbenska konsulten kunnig? Våra politiker måte lära sig att sjukvård kostar, och ju mindre befolkningen är, desto mer kostar det per person. Och om de inte accepterar detta, går självstyrelsen under.

Alla accepterar att

Alla accepterar att sjukvården kostar pengar och alla vet att vården kostar mer på mindre orten då det är omöjligt att uppnå stordriftsfördelar. Men att kasta pengar i skön på grund av att ÅHS har en organisationsstruktur som ej förändrats sedan tidigt 1970-tal är inte förnuftigt. Idag följer inte ÅHS upp budgeten i en årsredovisning. Alltså de har absolut ingen objektiv kontroll över hur pengarna har används och vilket resultat man erhållit. Allt går från hand till mun.

En styrelse måste alltid vara

En styrelse måste alltid vara lyhörd för ägarnas vilja och åsikter. I ett aktiebolag är styrelsen är underordnad bolagsstämman. Gällande dess uppdrag, styrelsen är också kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Fungerar detta bra på ÅHS? Skulle ÅHS klara av att ge ut ett mellanbokslut och en prognos för resten av året? Vilka nyckeltal använder man på ÅHS för att följa den ekonomiska utvecklingen? Vilka ekonomiska mål har styrelsen gett ledningen för 2018? Vilka områden måste förbättras? På vilka områden anser styrelsen att rapportering och uppföljning måste förbättras? Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgå hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. Kan ÅHS via Ålandstidningen offentliggöra denna handling?

Mariehamns stad köper den robot som använts i klass 4B i Strandnäs för att fler elever som är hemma sjuka ska kunna delta i undervisningen.

Om det blir landskapsregeringen eller operatören Nordic Jetline som bär kostnaderna för de skador som ms Knipan orsakade i Osnäs i lördags är för tidigt att säga.

– Jag vill inte spekulera i den saken, det blir en försäkringsfråga, säger landskapsregeringens upphandlare Sten Schauman.

Havsvidden vill bygga tre nya lägenhetshotell med sju till nio lägenheter i varje huskropp. Anledningen är att hotellverksamheten behöver flera rum.

– Det här är en viktig del av Havsviddens utvecklingsplan, säger styrelseordförande Oskar Svensson.

Fallande trädet var angripet
Mariehamns stad vidtar omedelbara åtgärder och inleder undersökningar av lindarna längs med Esplanaden efter helgens trädfall. Hittar man sjuka träd kommer de sannolikt att tas ner.
– Min bedömning är att ett sjukt träd måste tas ner ögonblickligen, säger Stefan Nordas, arbetschef vid Mariehamns stad.

Den åländska sjömannen var, när han inte fick mer jobb efter januari 2016, tillsvidareanställd efter tyst förlängning av flera visstidsanställningar.
Det säger mannens ombud Marcus Måtar, som i tingsrätten yrkar på mer än 50.000 euro från arbetsgivaren landskapsregeringen.

Ett bråk ombord på en skärgårdsfärja blev en dyr historia för en man i 50-årsåldern som nu dömts för misshandel och olaga hot.

Enligt en läsare ligger det gummigranulat från konstgräsplanen på Vikingavallen i vattnet i närheten av Dalkarby träsk. Detta har läsaren uppmärksammat bland annat ÅMHM om. 

– Det här kommer att finnas med i vår tillsyn, säger miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson.

Skärgårdsfärjan ms Knipan krossade en brygga och drog sönder två vattenledningar vid pensionatet Vuosnaisten meriasema i Osnäs i lördags.

– Den låg och drev, säger pensionatets ägare Mika Porrassalmi.

Enligt den nya smittskyddslagen måste en stor del av personalen vid Ålands hälso- och sjukvård vara vaccinerad mot en rad sjukdomar. För de i personalen som inte vill vaccinera sig är det omplacering eller uppsägning som gäller.
– Det kan bli aktuellt med uppsägningar, men det är inget vi eftersträvar, säger vårdchefen Sirpa Mankinen.

En ny gård väcker nyfikenhet. Det får Rebecka Eriksson och hennes stab på Himmyra gård erfara under Skördefesten.
Bilköerna ringlar långa till gården.
– Det är helt galet, säger hon och skrattar.

Busringningar, fult språk och allmänt stökiga ungdomar. Det har man på bland annat Kotipizza upplevt under en tid. Men i stället för att porta ungdomarna har man valt att göra tvärtom.
– Det har varit enstaka mindre incidenter och jag kände att det kanske var dags att uppmärksamma det, säger Petra-Maria Ramstedt.

Seniorboende, effektiviserat serviceboende och demensboende.
Den arbetsgrupp som tittat på äldreomsorgen i Finström ser flera behov.

Ett trettiotal personer sprang Skördeloppet på Himmyra gård i Hammarland i går. Många av dem var barn.

Fler nyheter