– Det är ÅHS styrelse som beslutar vad som ska upphandlas, inte landskapsregeringen. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Kommentarer

Att ägaren vill samordna sin

Att ägaren vill samordna sin IT-verksamhet mellan alla olika verksamheter är fullt rimligt och inget som en styrelse kan sätta sig upp emot. IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet. ÅDA kan säkerligen leverera det som de är ansvariga för men är ÅHS redo i sin organisation att bygga upp beställarkompetensen och då menar jag inte IT-personal utan folk ute i verksamheten plus ledning och chefer? Kan det vara så att att de i ledningen som nu slutat inte riktigt har den kompetensen som krävts? Kanske Holmberg-Jansson ska vara lite mer självkritisk till sin egen organisation innan man gnäller på andra?

J&A har missförstått

J&A har missförstått alltsammans: "IT är just ett sådant ämne där man måste vara en god beställare om man ska lyckas få till en bra verksamhet" stämmer, och ÅHS-folket vet precis vad de behöver, men de hindras av regeringens självgoda atttityd. Det är användaren som vet vad som behövs i verksamheten, vartill kommer kraven från finska staten (infektionsrapportering m.m.), EU och WHO. Om allt detta vet Perämaa och Åda platt ingenting. Och är den okända rikssbenska konsulten kunnig? Våra politiker måte lära sig att sjukvård kostar, och ju mindre befolkningen är, desto mer kostar det per person. Och om de inte accepterar detta, går självstyrelsen under.

Alla accepterar att

Alla accepterar att sjukvården kostar pengar och alla vet att vården kostar mer på mindre orten då det är omöjligt att uppnå stordriftsfördelar. Men att kasta pengar i skön på grund av att ÅHS har en organisationsstruktur som ej förändrats sedan tidigt 1970-tal är inte förnuftigt. Idag följer inte ÅHS upp budgeten i en årsredovisning. Alltså de har absolut ingen objektiv kontroll över hur pengarna har används och vilket resultat man erhållit. Allt går från hand till mun.

En styrelse måste alltid vara

En styrelse måste alltid vara lyhörd för ägarnas vilja och åsikter. I ett aktiebolag är styrelsen är underordnad bolagsstämman. Gällande dess uppdrag, styrelsen är också kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Fungerar detta bra på ÅHS? Skulle ÅHS klara av att ge ut ett mellanbokslut och en prognos för resten av året? Vilka nyckeltal använder man på ÅHS för att följa den ekonomiska utvecklingen? Vilka ekonomiska mål har styrelsen gett ledningen för 2018? Vilka områden måste förbättras? På vilka områden anser styrelsen att rapportering och uppföljning måste förbättras? Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgå hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. Kan ÅHS via Ålandstidningen offentliggöra denna handling?

Andreas Remmer, som i november lämnade jobbet som ekonomidirektör och vice vd i Viking Line, har valts till ny styrelseordförande i Ömsen för 2019. 

En granskning av landskapets pensionsfond visar att det varit ett tufft år för många av placeringarna, inte minst för fondens innehav i skandalomsusade Danske Bank som rasat i värde.
– Aktierna har redan fallit så mycket att våra förvaltare behåller dem för att vänta och se vad som händer, säger Johan Budd, fondansvarig på finansavdelningen.

Pålsböle daghem har drabbats av bakteriell tillväxt och delar av daghemmet har stängts av. Nu utreds vad som ligger bakom bakterietillväxten.
– Personalen har upplevt besvär som har varit svårt att sätta fingret på, säger Aron Lundström, planerings- och utvecklingschef på Finströms kommun.

Åländska hållbara matprodukter ska synliggöras tydligare utanför Ålands gränser och samtidigt ska Åland lyftas som ett resmål dit man åker för matens skull. Projektet lanseras nu och pågår fram till 2021.
– Vi tror att det här är väldigt viktigt för Åland som varumärke, säger Camilla Gunell (S), näringsminister.

Åland nämns i nio motioner som lämnats in i den svenska riksdagen under den allmänna motionstiden.
Per Lodenius (C) vill att regeringen utreder hur Sverige kan leva upp till sitt ansvar som garantstat för Ålandsöverenskommelsen.

Skolskjutsar och anslutningstrafik till färjor. Det är i huvudsak kollektivtrafiken på Åland. Nu vill landskapsregeringen tydliggöra hur framtidens kollektivtrafik ska se ut, genom en ny lag som sätter ramarna.
– Det är ett arbete som kommer ta sin tid, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Landskapsregeringen anser sig ha gjort miljön en tjänst genom att subventionera bussbolagens inköp av biodieseln ”Neste My”. Men stadens tjänstemän håller inte med.
– ”Neste My” kan inte alls kallas miljövänligt, säger Mariehamns miljösamordnare Ulf Simolin, som föreslår att stadsbussarna fortsätter att köra på vanlig diesel.

Sex personer skadades på bussen från Grisslehamn och Eckerölinjen i fredags kväll. Under färden ringde passagerare polisen som stoppade bussen.

– Går det så långt att någon ringer till polisen så har det hänt någonting, men det är ingen idé nu att spekulera över vad som hänt, säger Tomas Karlsson, vd på Eckerölinjen.

På årsdagen av det åländska metoo-uppropet ordnar Ålands feministparaply en uppföljningsmanifestation i stadsbiblioteket.
– Tyvärr har förändringarna under det senaste året varit mindre än vi hoppades, säger föreningens ordförande Sofia Enholm.

Kokain på en av stadens nattklubbar, en kroggäst som försökte slå ned en ordningsvakt, samt en grov spritstöld på landsbygden.
Det är tre av incidenterna som sysselsatte polisen under den stökiga natten mot söndag.

Kommerserådet Anders Wiklöf rasar i en intervju i Hufvudstadsbladet mot att finansutskottet inte låter riksdagen rösta om slopad arvs- och gåvoskatt.
– Arvsskatten är snudd på stöld. Och jag talar inte i egen sak, för skatten slår hårdast mot medelklassen, säger Anders Wiklöf

Getter, grisar och grållar – samt annat som hör adventstiden till – lockar många till att trotsa regnet och begå julmarknad på Jomala gård under lördagen.

Antalet passagerare på Mariehamns flygplats har i år sjunkit med 9 procent. Utrikestrafiken har rasat efter att Next Jet försvann.

Fler nyheter