Landskapet har reserver på 70 miljoner euro i form av Pafmedel. De vill man nu använda för att motverka de negativa effekterna av coronaviruset.
– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen, säger finansminister Torbjörn Eliasson (C).

Landskapsregeringen mötte lagtingsgrupperna under tisdagen.

– Vi hade ett mycket bra möte med samtliga partier. Vi är överens om att det är stora insatser som kommer att krävas. Lagtinget är berett att fatta snabba beslut, säger  Torbjörn Eliasson.

Reserver på 70 miljoner euro kan användas, säger han.

– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen.

Höjd dagpenning

Pengarna fördelas i en trestegsraket, enligt Torbjörn Eliasson. Det första steget är den kommande tilläggsbudgeten.

– Där finns några akuta insatser.

Han tillräckliga resurser för ÅHS och Ams. Eftersom det blir permitteringar och ”ebb i kassan” för hushållen ska man även höja dagpenningens minimibelopp. Den är i dag 36 euro per dag och blir nu dubbelt så mycket.

– Det minskar trycket på utkomststöd från kommunerna.

Landskapsregeringen ska även be om en fullmakt på 20 miljoner euro av lagtinget, som man vill använda för garantier till företag genom Finnvera.

Steg två i raketen är andra typer av stöd till företagen.

– Det arbetet behöver starta ganska snart.

Det tredje steget ska tas i landskapets budget 2021.

– Vi hoppas att alla försöker se ljuset i tunneln. Vi kommer i alla fall att göra allt vad vi förmår, säger Torbjörn Eliasson.

Ska trygga behov

Landskapsregeringen har även informerat försörjningsberedskapscentralen i Helsingfors om Ålands behov av transporter.

Enligt landshövding Peter Lindbäck, som är ordförande i samrådsdelegationen för beredskapsärenden, är det samrådsdelegationens uppgift att se till att Ålands behov av bland annat mat och bränsle blir tillgodosett.

Viking Line är registrerat i försörjningsberedskapscentralens resursregister och kan åläggas att utföra vissa transporter för att trygga försörjningsbehovet på Åland, säger Peter Lindbäck. Även landskapet har en betydande flotta, nämner han.

– Orsaken till att Viking Line är med är att de får statligt stöd, sjöfartsstöd. Man har låtit sig stå till förfogande om en sådan här situation skulle uppstå. Vilket man från deras sida säkert har räknat med inte skulle uppstå.

Åländska företags möjligheter att exportera produkter utanför Åland är däremot inte samrådsdelegationens bord, enligt Peter Lindbäck. Näringslivets främjande är en uppgift för landskapsregeringen.

Permitteringar och skärgårdstrafik

Landskapsregeringen har hittills inte tagit ställning till frågan om permittering av landskapsanställda när vissa verksamheter stängs.

– Vi har inte diskuterat det. Det är en viktig fråga men annat har haft prioritet under dagen, säger lantråd Veronica Thörnroos (C).

Om skärgårdstrafiken säger hon att den fortsätter som vanligt och att ingen förändring sker tillsvidare. Om det blir neddragningar i trafiken kommer det att ske med lång framförhållning, enligt Veronica Thörnroos.

Direktiven från statsrådet är väldigt tydligt. Kommunala fritidsanläggningar ska vara stängda. Det säger idrottsminister Annika Hambrudd (C) med anledning av att åländska kommuner tolkat direktiven på olika sätt.

– Det är ett problem om inte alla följer statsrådets direktiv.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Fler nyheter