Vägarna i kommunen är framkomliga och vägbelysningen fungerar i de områden där det finns ström, men kommunen uppmanar ändå trafikanter till försiktighet.

Skolskjutsarna har organiserats om, och berörda har kontaktats. Kommunen uppmanar vårdnadshavare att fortlöpande kontrollera vägarna och följa barnen till upphämtningsställena. Om hinder uppstår ska man kontakta kommunen.

Elever i årskurs 1-6 som inte har ström hemma erbjuds plats på eftis, och får duscha i skolan.

De personer som fortfarande är utan el och har svårt att få vardagen att gå ihop uppmanas kontakta kommunen. Journummer kl 07–21: 0457-3448334.

Tappställen för vatten finns dygnet runt vid Ödkarby skola (till höger om huvudentrén) samt vid kommunens enheter under ordinarie öppethållning.

Saltvikare utan el får duscha vid Ålands Idrottscenter i Godby, och vårdhemmet Sunnanberg fungerar fortsättningsvis för nödinkvartering.

Kommunkansliet är endast delvis försett med el på grund av ett elfel under tisdagseftermiddagen. Kansliets telefonväxel nås på tel 48900, där information och kontaktuppgifter finns. Kommundirektören nås på tel 0457-5244049.

En bil fattade vid 17-tiden eld i Lemland. Orsaken till branden är oklar, men enligt räddningschef Lennart Johansson började bilen brinna efter att ägarna varit ute och kört med den.

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson, som i onsdags valdes till ny ordförande i Swedbank, sitter kvar som styrelseledamot i Wiklöf Holding – Ålandsbankens största ägare Anders Wiklöfs holdingbolag.

POLIS En brottsanmälan har upprättats för misstänkt rattfylleri och straffbart bruk av narkotika, efter en förare testade positivt för amfetamin samt cannabis.

POLIS En person avvisades från en förplägningsrörelse. Personen var däremot inte sugen på att gå hem, och började i stället störa ordningsvakterna i deras arbete.

POLIS Natten till söndagen utförde polisen två nykterhetskontroller. I Finström kontrollerades 69 stycken varav en blåste under gränsen för rattfylla, övriga var nyktra. I Lumparsund kontrollerades 69 stycken.

POLIS Någon gång under natten mellan torsdag och fredag påträffade polisen i Mariehamn en bilförare som blåste över den tillåtna promillegränsen. I förarens bil påträffades också en mindre mängd cannabis och personen är nu misstänkt för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika. 

En personbils registerskyltar avlägsnades eftersom fordonsskatten var betald och en annan personbilsförare överskred den högsta tillåtna hastigheten och delgavs en ordningsbot misstänkt för trafikförseelse.  

En berusad och aggressiv person greps av polisen på ett gästhem i Mariehamn. Personen hade stört övriga boende på gästhemmet och varit aggressiv mot sin partner. Den gripne misstänks för misshandel. Inga personskador uppstod i samband med händelsen. 

DOM I Åbo hovrätt dömdes en man för grovt ocker, Hovrättens beslut har inte ännu vunnit laga kraft. Den dömde har anfört ett yttrande, där han menar att hovrättens föredragare skall ha varit jävig i tvistemålet.

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson, som i onsdags valdes till ny ordförande i Swedbank, sitter kvar som styrelseledamot i Wiklöf Holding – Ålandsbankens största ägare Anders Wiklöfs holdingbolag.

TRAFIK Under onsdagen stoppade polisen en mopedbil som kördes med släckta lyktor. Föraren försökte ljuga om sin identitet men uppgav sitt rätta namn sedan polisen hotat att gripa hen med stöd av polislagen.
Föraren hade lånat mopedbilen av en kompis och saknade giltigt körkort.
Förarens kördes hem till sina föräldrar och fick böter för olovlig körning och lämnande av oriktiga personuppgifter.

JOMALA Flertalet av kommunstyrelsens beslut i måndags gällde planeärenden.
Gällande det utdragna arbetet med en ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs blev beslutet att ändra förslaget i enlighet med vårens samrådsförfarande, och därpå ställa ut förslaget på nytt.

Kommunstyrelsen tog under måndagskvällen upp den unika motion som syftar till att ge Jomalabon Jan-Erik Ståhlman en byggrätt och som Ålandstidningen berättade om i förra veckan.

JOMALA Kommunen köper inkommande läsårs läromedel till lågstadieskolorna från Söderlund Bok & Papper Ab. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagskvällen.

JOMALA Kommunen fortsätter utredandet av förutsättningarna för att anlägga en ny rondell i Dalbo, i den nuvarande korsningen Blomstringevägen–Handelslänken–Fågellänken. Det beslutade kommunstyrelsen under måndagskvällen.