Antalet övernattningar på de åländska hotellen ökade med nästan två procent 2019 jämfört med året innan. Sammanlagt var de 208.500 stycken, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå.

De tre förare som under fredagen höll överhastigheter på Neptunigatan i Mariehamn erhöll vardera ordningsboter från polisen.

En polispatrull noterade under torsdagen, på Eckerövägen i närheten av Södra Överbyvägen, en förare som körde om två fordon i anslutning till ett backkrön med tillhörande begränsad sikt.

Personen som under torsdagen körde 134 km/h på Hammarlandsvägen, där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h, misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten.

Föraren som under torsdagen framförde sitt fordon i 73 km/h på ett vägavsnitt i Eckerö, där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h, delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten.
Det meddelar polisen i ett pressmeddelande.

Polisen stannade under torsdagen den lastbil som framförde osurrad last längs med Godbyvägen.
”Lasten fick surras innan fortsatt färd. Chauffören delgavs en böteslapp som misstänkt för trafikförseelse”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Föraren som under torsdagsmorgonen ”framförde sitt fordon utan att använda körljus” på Neptunigatan i Mariehamn delgavs en ordningsbot som misstänkt för trafikförseelse.

Stadsstyrelsen bordlade under torsdagen ärendet om val av medlemmar till stadens nya koncernkommitté.

Inga namn på de personer som föreslås ta plats i stadens, vid sidan av stadsstyrelsen, sex nämnder är offentliga efter stadsstyrelsens möte på torsdagseftermiddagen.

Telekombolaget DNA Oyj beviljas tillfällig näringsrätt i landskapet för tiden 26 januari 2020–25 januari 2025. Det beslutar vicelantråd Harry Jansson (C) på enskild föredragning under torsdagen.

Jana Eriksson (Lib), med ersättaren Nina Bengtsson (Lib), valdes på onsdagskvällen till ny ordförande för kommunstyrelsen i Lemland.

Mathias Sandberg (C) valdes under onsdagskvällen till ny ordförande för kommunfullmäktige i Lemland.
Ny första vice ordförande är Anna Jansson (Lib), och ny andra vice ordförande är Susanne Fagerström (MSÅ).

En berusad och hotfull person störde under onsdagen ordningen i flera butiker i ett köpcenter.