Jomala behåller skatteöret 16,50 procent under 2020. Det beslutar kommunfullmäktige på tisdagskvällen.

Avloppsvattenavgiften i Jomala höjs vid årsskiftet med 6 procent, från 2,49 euro per kubikmeter till 2,64 euro per kubikmeter. Det beslutar kommunfullmäktige under tisdagen.

Lekparksavgiften i Jomala, som justerades senast den 1 januari 2018, höjs vid årsskiftet. Det beslutar kommunfullmäktige.
Den månatliga avgiften höjs, enligt socialchefens förslag, från 11 euro till 12 euro. Avgiften per närvarodag höjs från 2,20 euro till 2,30 euro.

En ny arbetsgrupp utreder och förbereder byggnation av ett nytt daghem på Möckelö Strand. Det beslutar kommunfullmäktige under tisdagen.

Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 34.657 euro till åtgärder för fuktskador i Vikingahallen.
Renoveringen har därmed betingat knappt 225.000 euro.

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel om 80.000 euro för en daghemsmodul vid Österkulla daghem.

Jomala kommun bjuder församlingen 248.000 euro för den så kallade kantorsgården. Det beslutar kommunfullmäktige under tisdagen.

Ms Skarven är i dag tillbaka i trafik på Föglölinjen. Färjan har varit på översyn sedan den 11 oktober, och den mindre färjan ms Knipan har då trafikerat mellan Svinö och Degerby.

Två bilar krockade vid 17.30 i korsningen mellan Torggatan och Skillnadsgatan

Föraren som under onsdagen körde 110 km/h på Hammarlandsvägen i Boda, där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h, delgavs ordningsböter om 200 euro.
”En trafikförseelse noterades då en förare på samma plats inte höll ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Anmärkning delgavs”, skriver polisen i samma pressmeddelande.

Polisen påträffade under onsdagen en efterlyst person.
”Personen stämdes till Helsingfors tingsrätt”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Ett eller flera barn påträffade under onsdagen ammunition ”i ett olåst och icke bevakat fordon på landsbygden intill en skola”. Det uppger polisen i ett pressmeddelande.
”Polisen granskade ärendet och böter kommer att delges, ammunition omhändertogs”, skriver polisen.

”Ansträngda resurser” gjorde det under onsdagen svårt för allmänheten att nå polismyndigheten. Det uppger polisen i ett pressmeddelande på onsdagskvällen.
”Allmänheten som försökt nå polisen har fått vänta och haft svårt att komma fram via växeln, vi beklagar eventuella olägenheter”, skriver polisen.