Föraren som under lördagen körde 90 km/h på Landsväg 1 i Hammarland, där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h, misstänks nu för trafikförseelse.

Polisen avlivade under lördagen ett rådjur som skadats i en trafikolycka i Jomala.

Polisen delade under fredagen ut två bötesförelägganden avseende överhastigheter på stadens gator.

Att en ung person under fredagen gick runt på ett hustak i Mariehamn och hotade göra sig själv illa, föranledde att polis kallades till platsen.
Enligt ett pressmeddelande hade barnet självmant lämnat taket när ordningsmakten kom fram till platsen.

Misstankar om stöld, häleri och skadegörelse uppges vara orsaken till att polisen under fredagen genomförde en brottsplatsundersökning på en Mariehamnsadress.

Polisen upptäckte under fredagen en narkotikapåverkad person. Vederbörande delgavs böter för straffbart bruk av narkotika.

Natten till torsdagen utförde polisen flera nykterhetskontroller. Vissa av förarna testades även för narkotika, men samtliga var nyktra.

Mariehamns stad meddelar att Havsgatan skall byggas om. Grävningsarbeten för vatten- och avlopp pågår i korsningen Havsgatan-Skillnadsgatan.

Under tisdagen greps en person i Mariehamn på basen av polislagen. Orsaken var att personen trängt sig in i en fastighet och vägrat gå därifrån.

Under tisdagskvällen stannades en personbil i Mariehamn för kontroll. Ett narkotikasnabbtest av föraren visade ett positivt resultat på bruk av narkotika.

Viking Seniors har de senaste veckorna samlat in bidrag för att kunna färdigställa minnesmärket över Gunnar Eklund som Ålandstidningen tidigare berättat om. Insamlingen till minnesmärket, som ska stå i Esplanaden,  avslutades under måndagen.

Önskemål om en lindrigare parkeringsnorm får ofta för mycket uppmärksamhet i den komplexa stadsplaneringen. Det säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Vi kommer inte ifrån att någon måste ta ansvar för alla bilar.

18 av 27 stadsfullmäktigeledamöter vill att staden omgående – före den nya delgeneralplanen för centrum klubbas i vår – fattar beslut om en ny, lindrigare parkeringsnorm.
Det visar Ålandstidningen kartläggning.