Stort missnöje bland boende i gränsregioner

”Det finns en misstro mot hur samarbetet har fungerat och att många har varit kritiska främst till skattefrågor.”