Kommentarer

Det är helt korrekt att

Det är helt korrekt att ifrågasätta mångkultur och att det är ett självändamål att göra europeiska länder mångkulturella. Mångkultur avser i princip också alltid att införa islamistiska seder och bruk så på det sättet är det inte alls mångkultur man avser då man talar om mångkultur. Hur ofta talar man om att införa och acceptera buddistiska seder och bruk? Aldrig, det är alltid hala kött, sharialager, moskeer och böneupprop! Däremot skall acceptans och förståelse av andra kulturer alltid uppmuntras men det är inte samma sak som aktivt arbeta för att våra samhällen skall bli mångkulturella.

Det finns många olika begrepp

Det finns många olika begrepp vad mångkultur är Mest är det känt för alla getton i Sverige Med folk som står långt utanför det Svenska samhället Det är det som kommer att hända även här på långsikt Skall inte invandrarna ta seden dit dom kommer ? Eller är det så vi skall rätta oss efter dom ? Det finns ett område i Mariehamn Där dom tycker att dom kan göra hur dom vill Övriga hyres gäster har klagat i flera år utan resuntat

Och betänk, de manliga

Och betänk, de manliga flyktingarna från Syrien hann knappt landa på Åland innan de började kräva en moske. Har någon hört thailändarna på Åland kräva ett tempel?????? Snart kommer krav på halakött och att griskött skall förbjudas i skolan.

Dubbelmonarkin är väl kanske

Dubbelmonarkin är väl kanske inte ett så bra exempel på multikulturella samhällens företräden, med tanke på hur det hela slutade... Sedan vore det klädsamt om debattörerna ville definiera kultur före debatten. Dvs menar man bara yttre detaljer som mat och musik och traditioner, eller menar man det som definierar ett samhälle; individens frihet, kvinnans roll, religionens och gruppens roll, tillit till medmänniskan, syn på arbete och fritid, tolerans för oliktänkande tex. Här finns det nämligen stora skillnader mellan synsätten i världen och det är bra mycket viktigare än en midsommarstång. De som förespråkar multikultur får gärna säga på vilka av dessa områden vi behöver bli bättre på och vem vi kan lära av? Det finns säkert saker vi kunde göra annorlunda , men att okritiskt och ytligt hylla multikultur är knappast svaret på integrationsfrågorna.

Anders Gustafsson, citat: ”Så

Anders Gustafsson, citat: ”Så, vilka aspekter av din definition av ”åländsk kultur” anser du att hotas av en temadag i skolan? Är det midsommarstången? Vårt åländska hemvete? Lödagsfyllan? Är det vad du vill att vi ska folkomrösta om?” ... Man kan undra, med dessa utomordentligt exklusiva visdomsord som en tillrättavisning av ”orolig förälder” – önskar månne högvälborne herr Anders Gustafsson därmed marknadsföra sig som varande en smått gudomligt global kulturguru med förhoppning om att bli tagen på allvar av en åländsk allmänhet i svårartad villfarelse?

”Släpp inte in män från länder med usel kvinnosyn”. Det åländska valåret inleds med ett riktigt bottennapp levererat, faktiskt rätt otippat, av Runar Karlsson (C).

Centerns Runar Karlsson och undertecknad har totalt olika syn på hur Ålands ekonomi ska skötas, eller hur kommunstrukturen på Åland bör se ut. Tyvärr har Runar Karlsson och jag även helt olika människosyn.

Det är glädjande att får stöd av Ålands framtid i frågan om behovet av skolcoacher i våra grundskolor. Mariehamns stad har redan tagit steget och anställt två skolcoacher.

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

I en insändare i fredagens tidning föreslår Sara Kemetter (S) att Mariehamns stad anställer åtminstone en skolcoach per skola. Motivet är att stödja eleverna till en god social samvaro i skolan och stävja mobbning.

Jag håller helt med ordförande för äldrerådet och alla som kommenterat på nätet att skatt på pension är högre än på löneinkomst.

Bra när det går att skörda många vinster från en insats. Att se till att stadens fina gång- och cykelvägar är säkra och farbara i största möjliga mån året runt skulle generera många vinster, inte minst ekonomiska.

Läser med oro utvecklingen inom äldreomsorgen i Mariehamns stad. Lördagens insändare från Barbro Sundback och särskilt från närvårdare inom staden säger mycket.

Stort tack till alla som så väl städat upp vägar och diken efter stormen Alfridas härjningar.

Jag älskar politik. Helst på landskapsnivå! Just nu handlar det mesta om stormen Alfrida, av förståeliga skäl, men jag tänkte att vi skulle glömma den en stund. Jag vet nämligen resultatet i det kommande lagtingsvalet.

Både Mia Hanströms, styrelseordförande för Ålands radio och tv och vd Agneta Mattssons bortförklaringar, när det gäller schabblet med den icke fungerande reservkraften, i Smedsböle, visar att de inte är kompetenta för sin uppgift att ansvara för r

Angående planerna på att skrota kraftverket och bygga kontor i stället. Man vet aldrig vad som händer politiskt i framtiden med till exempel Ryssland, Sverige, Finland och Europa när det är så oroligt i världen.

Ålands penningautomatförening grundades den 31 oktober 1966, spelverksamheten började 1967.

Fler insändare