Kommentarer

Att försvara Ålands

Att försvara Ålands svenskspråkiga status blir allt svårare. Angreppen kommer från många håll och i olika skepnader. Senast i raden är domkapitlet. ”Jomala församling fick nyligen avslag av Borgå stift att undantas från kravet att kyrkoherden skulle tala finska”. Ur led är tiden. Tack Gunilla Forss för den ögonöppnaren.

Det har diskuterats att Åland

Det har diskuterats att Åland skulle bilda ett eget stift. Ålands stift. Och inte längre tillhöra Borgå stift. Tanken borde tas upp på nytt, då det visar sig att Borgå stift inte längre vill beakta Ålands enspråkigt svenska status. Borgå stift har avvisat tanken på att Åland skulle bilda ett eget stift, av förklarliga skäl, då domkapitlets makt över kyrkorna är stor, och vem vill nu förlora sin makt över ca 16 församlingar?

I samband med behandlingen av 2019-års Ålandsbudget lät utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) påskina att nu skulle frågan om klasslärarbehörighet för åländska ungdomar utbildade på svenska sidan lösas på ett smidigt sätt.

Pensionerna har stigit med 47 procent sedan 1996 medan lönerna stigit med 90 procent under samma tid. Detta på grund av ett index som styr pensionerna på ett märkligt sätt jämfört med lönerna.

När Zlatan Ibrahimovic flyttade till Frankrike för att spela för Paris Saint-Germain erbjöd klubben honom skjuts, en dyr bostad och massor med pengar.

Lagtingsman S. Toivonen frågar i en insändare om landskapsregeringen planerar ett asylcenter på Åland, i storleksordningen avsett för 350 personer.

Härom sistens berörde jag bakgrunden till namnet ”Åland” utifrån nyliga inlägg av filologen Johan Schalin som disputerade förra året.

Det finns olika system i en vallag för att öka jämställdheten och i dagarna har Ålands lagting klubbat en ny vallag, men den åtgärd som hade syftet att främja jämställdheten, den är tyvärr inte med.

Lagtingsledamoten Stephan Toivonen väljer i sin insändare i fredagens tidningar att på ett cyniskt och osmakligt sätt göra invandrarfientlig politik av de tragiska och förfärliga händelserna i Uleåborg. Det är inte oväntat.

I går stötte jag ihop med vännen Roger Nordlund på S-market. När han fick syn på mig började han le, och frågade hur det var med "Spåmannen Mats", som redan visste utgången av nästa val.

Den 15 januari 2019 är det exakt 10 år sedan Nordiska Ministerrådets Gränshinderforum sparkade igång projektet ett nytt nordiskt pantsystem för dryckesemballage i Köpenhamn.

Hätska debatter om invandrare och asylsökande som misstänkta sexualbrottslingar har florerat på åländska sociala medier de senaste veckorna. Sexualbrott är tyvärr ett stort område, något som inte minst metookampanjen vittnar om.

Benita Mattsson-Eklund hade i Ålandstidningen en ledare om stormen Alfrida och naturmiljön. Ledaren blandar dock ihop trädbevuxna områden i vår närmiljö med ekonomiskogsbruk på ett sätt som blir förvillande.

Det verkar som om det helt och hållet undgått tidingens ledarskribent hur Finlands regering har reagerat på de sexuella övergrepp som skett mot barn i Uleåborg utförda av unga irakiska män.

”En pensionär sedan tre år”tycks vara en av få pensionärer som verkar nöjd med sin pension och som därtill verkar stöda det finländska pensionssystemet, som gör att ju äldre man blir desto fattigare blir man.

Fler insändare