Kommentarer

Det finns nog ett gäng

Det finns nog ett gäng nykomlingar i politiken som borde ta sig en funderare om de faktiskt har de rätta förutsättningarna för driva ett fungerande samhälle. Ibland är det bättre att vara tyst istället för att bevisa sin okunskap.

Hej du ”engagerad mariehamnare”. Du frågar dig ”hur många nationaliteter och inflyttare till behövs för att Åland ska vara tillräckligt berikat?” Tja.

Svenska Demensförbundet definierar ett demensvänligt samhälle så här:

Det glädjer mej att åtminstone Robert Vickström i lördagens I gluggenhar en intention att höja debatten om mångkultur till den nivå den hör hemma.

En stor taggig risbuske ges till alla vattenslösare, samt till de personer som haft mage att kommentera mig när jag alltid köper fem liters vattendunkar eftersom mitt syfte är att spara. Vattnet använder jag enbart som matvatten.

Att det har uppstått alltför många problem med multikultur och att alltför många människor har fått sina liv slagna i spillror helt i onödan beror på konflikträdslan och att det under många år betraktats

Peter Enberg med flera påpekar i sin insändare den mycket prekära situationen som är följd av Mariehamns stads parkeringsnorm. Parkeringsnormen är föråldrad och för sträng.

I Ålandstidningen den 19 september meddelar landskapsregeringens infrastrukturavdelning att den ska publicera 4 artiklar om planeringen i landskapet. Den första delen i artikelserien, en allmänt hållen text, ingick i tidningen samma dag.

Angående Jan Grönstrands uttalande om Skarven som ett ”missfoster”. Skarven planerades av de främsta fartygskonstruktörerna i Finland. Skrovets utformning fastställdes efter modelltester i testbassängen i Helsingfors.

Debatten om monokultur vs multikultur fortsätter. Mycket på grund av den svartvita debatten där man inte svarar på enkla frågor utan i stället vill misstolka. Antingen är man för eller emot.

Resultatet av mänskliga rättigheter är mångkultur, ett samhälle som accepterar mångfald och olikheter. Det är när multikulturalism framställs som ett problem mellan invandrare och ”infödda” som liknelserna med rasism börjar komma fram.

Att analysera bostäder på Åland är intressant av flera orsaker: det kan visa vilka utvecklingstrender som råder; var vill vi ålänningar helst bo, och varför? Är det bara vid vattnet, i ”stan” eller på Solberget?

Tack för svaret, Fredrik Rosenqvist. Tråkigt att sanningen inte står högre i kurs än att ni väljer att modifiera den för att bevisa er tes.

Replik: ”Vad är demokrati?” den 20 september. Genom användning av ett förvrängt ordval framför Fredrik Rosenqvist ett maskerat ideologiskt ställningstagande.

Fler insändare