Hela denna sida är en annons

Printa stort på hemmaplan

Ibland har storleken faktiskt betydelse. Till exempel då du vill nå ut med ditt budskap i utemiljö eller i konkurrens med många andra på en mässa. Därför har Mariehamns Tryckeri investerat i en ny kraftfull maskin för digitaltryck i storformat.

Då du vill nå ut med viktiga budskap krävs det stora skyltar. I begreppet storformat ingår allt från affischer och ljustavlor till banderoller, vepor, rollups och mycket mer. Med sin nya, effektiva digitala printer kan Mariehamns Tryckeri nu leverera trycksaker på upp till 160 centimeters bredd och i mängder av olika material.
– Vi trycker på allt – papper, plast, klistermaterial, presenningsliknande material – allt som kunderna önskar idag. Och behövs det bredare tryck än 160 centimeter så hjälper vi till att ordna även det via underleverantörer, säger Yngve Johansson, vd på Mariehamns Tryckeri.
Ett särskilt smart material som Yngve gärna lyfter fram är Strip Mesh – ett slags väv som släpper igenom luft och därför inte skapar det vindfång som storformatsreklam annars ofta gör.

Den digitala tillverkningen gör det billigare att tillverka högkvalitativa och flera kvadratmeter stora produkter även i små upplagor.
– Det här är smart för exempelvis mindre företag, och sådana har vi som alla vet gott om på Åland, säger Yngve.
I dag finns det många digitala onlinetryckerier med billiga lösningar som kan vara frestande att använda. Men då missar man den personliga kontakten man får hos ett tryckeri som finns på hemmaplan.
– Till oss kan du komma och diskutera din trycksak på plats och visa dina egna idéer, så hjälper vi till att lösa det, säger Yngve.
– Hos ett onlinetryckeri ute i världen är det ingen som bryr sig om du har skrivit fel någonstans eller som hjälper dig att välja rätt material till din trycksak. Du ska ha koll själv, men som liten företagare vill du kanske helst ägna sig åt din egen verksamhet istället, säger Yngve.
Fördelen med att trycka lokalt är också att man får riktigt snabba leveranser.
– Om våra kunder har bråttom så har även vi bråttom. Vi vill upprätthålla den kvalitet och det goda rykte som Mariehamns Tryckeri alltid har haft – och nästa år blir det faktiskt 80 år.

De vanligaste materialen för storprint

  • Plastmaterial för utomhusbruk – används till exempel i gatupratare och för utereklam. Finns i både tjock och tunn plast.
  • Plastmaterial för inomhusbruk – exempelvis till rollups eller affischer där man önskar en matt yta.
  • Fotopapper – används till affischer inomhus när man vill ha en glansig yta.
  • Brandklassad canvas – används till rollups i miljö där brandklassning krävs, till exempel på fartyg.
  • Backlightmaterial – används i ljusboxar.
  • Strip Mesh – smart, luftgenomsläppligt material för storskalig utomhusreklam, exempelvis banderoller som annars ofta skapar stort vindfång.

Mariehamns TryckeriAnnons

Snabba (t)ryck och personlig service

Vilket papper ska du välja? Hur ska tryckfilerna levereras? Vad är det för skillnad på mesh och plastväv? Även om onlinetryckerierna står som spön i backen är det inget som slår en vanlig, hederlig personlig kontakt då det kommer till att beställa trycksaker.