Lokalbörsen

Aktie Köp Sälj Senaste avslut Senaste avsl. datum Dividend
Mariehamns tryckeri 500 - 600 16.12.20 100
MP Ab 2.000 - 2.000 2.10.20 30
Mariehamns Telefon 1.500 - 1.500 1.12.20 125
Eckerö 30 31 30 6.4.21 -
Hildegaard 27.000 - 27.000 18.12.20 800
ÅTT Ab 110 - 110 17.3.21 8
Ångfartygs Ab Alfa 9.000 -

9.000

3.12.20 350
Ålands Skogsindustrier Ab 15 - 15 25.2.21 0,60
Ålands Vindenergi andelslag 300 380 380 16.2.21 -
Ab Lantbruk 370 - 370 22.3.21 10
Transmar Ab - - - - 1
Stallhagen Ab - 150 139 2.11.20 -
Nya Ålands Tidnings-Ab - - 20 - -
IFK Mariehamn AB - 101 - - -
Medimar Ab - - 12 - -

Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.