Författare diskuterade  verklighet kontra fiktion

I lördags möttes åländska författare på den åländska bokmässan.