Med framförhållning och bra planering stod Åland redo att ta emot de ökända polska supportrarna.

Kommentarer

Dom supportrar till det

Dom supportrar till det polska laget vi såg på stan var män i sextioårs åldern . Jaha, är det dom som ska slå sönder stan tänkte vi ? ? Nog har jag upplevt att många s k vanliga turister beter sig betydligt värre , speciellt finska grupper !Vi kanske skall ha inreseförbud till Åland , då får vi lugn och ro ! Idrotten skall vara med och betala notan för polisinsatsen ! !

Ha ha det var inte att

Ha ha det var inte att överdriva från medias sida. Erkänn isället att Ålandstidningen blivit en tidning som motsvarar de svenska kvällstidningarna. När inte ens ledarna längre är av god journalistisk kvalite då är den löjliga skrämselartiklarna och 24 timmars bevakningen en stor sak. Har ni följt upp mediauppståndelsen och de förvränga analyserna i Rysslands största press efter fredsmötet. Pajasar är vad ni är.

Folk driver fortfarande med

Folk driver fortfarande med Kina för att de ansågs sig vara mittens rike. Jag hoppas så få som möjligt utanför Åland läst dessa artiklar, som Ålänning får man skämmas. Att sen förvänta oss att någon i Helsingfors skall ta oss på allvar... ha ni...

Visserligen inte mer än

Visserligen inte mer än liksom en tredelad doktorsavhandling, men ändå! Tack vare ovanstående ”Findus-tyngda” analys av ledarsidan ... ja, vad kan man annat än falla till föga inför denna smått otroliga exklusivitet? Kanske rent av producerad per mobiltelefon, dessutom? Och som lök på laxen följer avhandlingens tredje inlaga, citat: ”Uppträder man som ett skämt måste man tyvärr acceptera att bli betraktad som ett skämt”. Det var just det, jo ... i humanitetens namn, Amen.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Det är en nackdel att vatten, el och avlopp kostar mer på Åland, men tyvärr är det något vi måste leva med.

Språket är inte heller bara skolans ansvar även om den spelar en viktig roll. Det är totalbilden av hur språket används av vuxna som är stilbildande för de unga.

Fler ledare