Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Kommentarer

"nya byggnader inte kommit

"nya byggnader inte kommit upp på de tomma tomterna". Precis! En av de större syndarna är - Tidningen Åland. När det gamla tidningshuset revs., meddelades det att ett nytt liknande hus skulle uöpföras snarast möjligt på platsen. Jag är inte säker, men var det inte rent av ett villkor för rivningen av Julius Sundbloms gamla hus? Och hur många år sedan var det?

Mariehamn behöver en ny

Mariehamn behöver en ny stadsarkitekt, eftersom hon är en del av problemet. Och tyvärr pga den stora avundsjukan som sossarna besitter så händer inget så länge dom finns med i bilden. Varifrån kommer deras avundsjuka ? Ingen sossepolitiker har det dåligt ställt , tvärtom. Finns det någon sosse som saknar tak över huvudet och ej har mat på bordet ?Eller är det enbart ren och skär avundsjuka mot andra människor ?

Det är tragiskt med den tomma

Det är tragiskt med den tomma ÅTT tomten. Orsaken torde vara stadens huvudlösa parkeringsnormer, nu när dessa orimliga krav har (eller är på gång att mildras) kanske vi snart får se ett nybygge på den förnuvarande så fula tomten. Beträffande Sossar, så har de väl aldrig gjort sig kända för att stöda det privatägda o framåtsträvande.

Sanningssägare – de sätter

Sanningssägare – de sätter förvisso krydda på allas vår vardag de, jo. Men, också i det nu aktuella sammanhanget bör man kanske inte helt och hållet förbise att sanningssägande som sådant står i direkt relation till var på den politiska skalan – från ytterligheterna så kallade social- och till dito ålandsdemokrati – den önskade tillbedjaren finner sitt intellekt acklimatisera sig. I klarspråk, enligt ett ordspråk: ”Hvar och en rosar sin vattvälling”.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Fler ledare