Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Kommentarer

"nya byggnader inte kommit

"nya byggnader inte kommit upp på de tomma tomterna". Precis! En av de större syndarna är - Tidningen Åland. När det gamla tidningshuset revs., meddelades det att ett nytt liknande hus skulle uöpföras snarast möjligt på platsen. Jag är inte säker, men var det inte rent av ett villkor för rivningen av Julius Sundbloms gamla hus? Och hur många år sedan var det?

Mariehamn behöver en ny

Mariehamn behöver en ny stadsarkitekt, eftersom hon är en del av problemet. Och tyvärr pga den stora avundsjukan som sossarna besitter så händer inget så länge dom finns med i bilden. Varifrån kommer deras avundsjuka ? Ingen sossepolitiker har det dåligt ställt , tvärtom. Finns det någon sosse som saknar tak över huvudet och ej har mat på bordet ?Eller är det enbart ren och skär avundsjuka mot andra människor ?

Det är tragiskt med den tomma

Det är tragiskt med den tomma ÅTT tomten. Orsaken torde vara stadens huvudlösa parkeringsnormer, nu när dessa orimliga krav har (eller är på gång att mildras) kanske vi snart får se ett nybygge på den förnuvarande så fula tomten. Beträffande Sossar, så har de väl aldrig gjort sig kända för att stöda det privatägda o framåtsträvande.

Sanningssägare – de sätter

Sanningssägare – de sätter förvisso krydda på allas vår vardag de, jo. Men, också i det nu aktuella sammanhanget bör man kanske inte helt och hållet förbise att sanningssägande som sådant står i direkt relation till var på den politiska skalan – från ytterligheterna så kallade social- och till dito ålandsdemokrati – den önskade tillbedjaren finner sitt intellekt acklimatisera sig. I klarspråk, enligt ett ordspråk: ”Hvar och en rosar sin vattvälling”.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Fler ledare