Kommentarer

På Åland är alla djur förutom

På Åland är alla djur förutom människan satte på undantag av olika påhittade orsaker? På vilka grunder kan man fråga sig? Allt från kanadagäss till skogsbässar skall skjutas bort. I olika jägarforum pratas vitt och brett om Sgt om I stort sett allt. Detta verkar vara ett accepterat begrepp på holmen. Man skäms tammefan. Djurägare I farozonen kunde ju börja med att sätta upp viloga viltstängsel istället för att lipa på farstukvisten tycker jag. Skärpning Åland!

Bästa Pravda, som den sanna

Bästa Pravda, som den sanna djurvän Du verkar vara – Du behöver knappast oro Dig så hjärtskärande som Du gör för vargens väl och ve, nej. Med lite tur ligger isen kvar över sommaren, mellan Åland och riket. Och förhoppningsvis kommer just därför nästa vinters spårsnö visa att Din skyddsling har knallat hem och följdakligen klarat sig undan den stora stygga ålänningen. De' Du!

Förövrigt,

Förövrigt, myndighetsinformation? Förutom Pravda, givetvis, vilken åländsk myndighet är kompetent som rådgivare angående allas vårt åländska vargläge? Den enda Gräsrot kan tänka sig så tillvida – efter vad som hittills har framkommit i ärendet – det är fd jakt- och naturvårdskonsulent Jens Harberg. Det han inte visste på sin tid – det tog han reda på och stod upp för.

Motståndet mot hembudsklausulen och försäljningen av delar av verksamheten får kritik, men både delägaren Viking Line och Alandia agerar helt logiskt.

Det är ganska ointressant att älta historien just nu. Det viktigaste är att flygförbindelserna kommer igång igen.

De egna går nu emot kommunreformen. Men räddas kanske regeringen av oppositionens Runar Karlsson som nu begått en av de mest drastiska u-svängarna i åländsk politik någonsin?

Det pågår just nu en stark trend där etablerade politiska partier kollapsar, där den senaste politiska skrällen ägde rum i Malaysia.

Viktigt är att man, när den tiden kommer, gör en seriös bedömning av vad som ska byggas på platsen och hur det stilmässigt ska se ut.

Det senaste ”provtänket” inom skärgårdstrafiken verkar vara lika illa genomtänkt.

Det senaste ”provtänket” inom skärgårdstrafiken verkar vara lika illa genomtänkt.

Av intervjuerna med respektive rederis personalchef att döma verkar Rederi Ab Eckerö och Viking Line ha rätt olika syn på hur sexuella trakasserier i kölvattnet av metoo ska hanteras.

Förordningen innebär ännu mer pappersarbete för företag och organisationer. Men syftet är värna den personliga integriteten i en tid när persondata allt oftare används som en handelsvara.

Generationsskiftet i Rederi Ab Eckerös styrelse är genomfört och bolaget ser fortsättningsvis ut att vila i trygga händer.

Forskning visar att det finns tydliga positiva samband mellan vistelse i naturen och fysisk och psykisk hälsa.

Åsubs senaste konjunkturrapport fortsätter sätta fingret på den oroande trenden att hushållens skulder ökar samtidigt som tillväxten stagnerat.

Tonen om invandring har förändrats i svensk politik i allmänhet och hos Socialdemokraterna i synnerhet.

Fler ledare