I takt med att planeringen av en fast förbindelse fortskrider blir anledningarna till att inte bygga en tunnel mellan Föglö och Lumparland allt färre.

Kommentarer

Sin ledare igår, söndag,

Sin ledare igår, söndag, avslutar Rosenqvist som följer, citat: ” Hur det än blir med den fasta förbindelsen till Föglö ...”, ... et cetera. Vill bara påminna om – att det åtminstone ännu – lär ska finnas ytterligare en och annan skärgårdskommun, förutom Föglö. Om Nina Fellmans dröm om hennes exklusivt framtida kommunindelning verkligen skulle gå i uppfyllelse – kan hela skärgårdsbefolkningen då, för sin del, månne förvänta sig en fast förbindelse till fasta Åland?

Bra idé. Vi sammanbinder alla

Bra idé. Vi sammanbinder alla befolkade öar på Åland med tunnlar. Då alla har fast vägförbindelse med varandra har vi inte längre skärgårdskommuner, och på så sätt kan vi uppfylla Nina Fellmans våta dröm om en enda kommun på Åland! Kommunens huvudkontor placeras på Brändö, socialkansliet i Kökar, och personalsektionen i Sottunga. Ekonomikontoret kan placeras i Enklinge och infrastrukturavdelningen på Kyrkogårdsö. På så sätt utlokaliserar vi kommunledingen så att alla perifera delar av kommunen får nya arbetsplatser. Kommunfullmäktiges möten kan hållas i Bomarsund, och kommunstyrelsen kan träffas i Föglö. Ännu en anledning för Johan Holmberg att köpa en ny pärm för att kunna arkivera detta utmärkta förslag till att så samman alla Ålands kommuner.

Sidor

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

När nästan ingen tid återstår tycks parterna fortfarande stå långt från varandra.

Landskapets kistor har åter fyllts på. Men att nu tömma dem vore en förhastad och riskabel strategi.

Fler ledare