I takt med att planeringen av en fast förbindelse fortskrider blir anledningarna till att inte bygga en tunnel mellan Föglö och Lumparland allt färre.

Kommentarer

Sin ledare igår, söndag,

Sin ledare igår, söndag, avslutar Rosenqvist som följer, citat: ” Hur det än blir med den fasta förbindelsen till Föglö ...”, ... et cetera. Vill bara påminna om – att det åtminstone ännu – lär ska finnas ytterligare en och annan skärgårdskommun, förutom Föglö. Om Nina Fellmans dröm om hennes exklusivt framtida kommunindelning verkligen skulle gå i uppfyllelse – kan hela skärgårdsbefolkningen då, för sin del, månne förvänta sig en fast förbindelse till fasta Åland?

Bra idé. Vi sammanbinder alla

Bra idé. Vi sammanbinder alla befolkade öar på Åland med tunnlar. Då alla har fast vägförbindelse med varandra har vi inte längre skärgårdskommuner, och på så sätt kan vi uppfylla Nina Fellmans våta dröm om en enda kommun på Åland! Kommunens huvudkontor placeras på Brändö, socialkansliet i Kökar, och personalsektionen i Sottunga. Ekonomikontoret kan placeras i Enklinge och infrastrukturavdelningen på Kyrkogårdsö. På så sätt utlokaliserar vi kommunledingen så att alla perifera delar av kommunen får nya arbetsplatser. Kommunfullmäktiges möten kan hållas i Bomarsund, och kommunstyrelsen kan träffas i Föglö. Ännu en anledning för Johan Holmberg att köpa en ny pärm för att kunna arkivera detta utmärkta förslag till att så samman alla Ålands kommuner.

Sidor

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Februari är årets kortaste månad, det vet vartenda skolbarn att månaden har 28 dagar. När det gäller att lämna yttranden om fyra lagar ger landskapsregeringen de åländska kommunerna en dryg månad för att avge remissutlåtanden om ändringar i sociallagen och den månaden är just februari.

Fotbollsklubben HJK:s anfallare Riku Riski blev känd internationellt när han i januari tackade nej till att delta i landslagslägret i Qatar. Han uteblev av etiska skäl, han ville hålla fast vid sina värderingar, och inte resa till ett land där tusentals migrantarbetare fått sätta livet till när de under omänskliga förhållanden byggt arenor för fotbolls-VM 2022.

Årets EU-val är återigen ett ödesval. Flera av de europeiska länderna skakas av inre strider, samtidigt som behovet av gränsöverskridande samarbete är större än någonsin.

Det pågår just ny ett högintressant spel om Ålands del i landskaps- och vårdreformen i Finland, där utgången framstår som synnerligen oviss.

Fler ledare