I takt med att planeringen av en fast förbindelse fortskrider blir anledningarna till att inte bygga en tunnel mellan Föglö och Lumparland allt färre.

Kommentarer

Sin ledare igår, söndag,

Sin ledare igår, söndag, avslutar Rosenqvist som följer, citat: ” Hur det än blir med den fasta förbindelsen till Föglö ...”, ... et cetera. Vill bara påminna om – att det åtminstone ännu – lär ska finnas ytterligare en och annan skärgårdskommun, förutom Föglö. Om Nina Fellmans dröm om hennes exklusivt framtida kommunindelning verkligen skulle gå i uppfyllelse – kan hela skärgårdsbefolkningen då, för sin del, månne förvänta sig en fast förbindelse till fasta Åland?

Bra idé. Vi sammanbinder alla

Bra idé. Vi sammanbinder alla befolkade öar på Åland med tunnlar. Då alla har fast vägförbindelse med varandra har vi inte längre skärgårdskommuner, och på så sätt kan vi uppfylla Nina Fellmans våta dröm om en enda kommun på Åland! Kommunens huvudkontor placeras på Brändö, socialkansliet i Kökar, och personalsektionen i Sottunga. Ekonomikontoret kan placeras i Enklinge och infrastrukturavdelningen på Kyrkogårdsö. På så sätt utlokaliserar vi kommunledingen så att alla perifera delar av kommunen får nya arbetsplatser. Kommunfullmäktiges möten kan hållas i Bomarsund, och kommunstyrelsen kan träffas i Föglö. Ännu en anledning för Johan Holmberg att köpa en ny pärm för att kunna arkivera detta utmärkta förslag till att så samman alla Ålands kommuner.

Sidor

Den gemensamma Ålands räddningsmyndighet ser nu äntligen ut att starta till årsskiftet. En välkommen reform. 18 räddningskårer på 16 kommuner är ett absurt resursslöseri.

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Fler ledare