Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.

Brister i ledarskap och den åländska demokratin sätts på prov. Det är läxan som Åland får ta efter kansliminister Nina Fellmans misslyckade e-röstningsprojekt. Svaret på frågan om vem som ska reda upp efteråt står dock fortfarande oskriven.

1.492 av Ålands väljare riskerar att inte kunna rösta i lagtingsvalet på grund av e-röstningsschabblet.
Det här är inget annat än en av de värsta politiska skandalerna det moderna Åland har upplevt.

En försiktig åthutning åt regeringspartierna och en återgång till Centern som dominerande parti. Ålandstidningens pejling ger ett rättvist och föga förvånande resultat.

Den ökade sociala skiktningen i samhället gör att toleranser för avvikande minskar, man ser med misstänksamhet på den som anmäler avvikande åsikt eller avviker från det normala i gruppen. Det kan se ut som obetydligheter men är det inte.

Svenska skolverkets beslut att stryka antikens historia från grundskolans läroplan var befängt. Tyvärr är den tidiga historiens plats i vår egen läroplan inte heller något att hurra över.

Vargen skapar känslor och när det sker attacker på produktionsdjur för andra gången på Åland är det dags att agera. Åland är för litet för varg.

Kortrutter och kommunreform i all ära men nu måste debatten ändra fokus. Fokus måste sättas på andra för Åland direkt avgörande frågor. Vi kan inte ha ett val bara kring kommuner och skärgårdstrafik.

Åland är i dag ett av få landskap i Finland där befolkningen växer. Det är förstås till godo för det åländska samhället men ökar samtidigt pressen på landskapet och kommunerna.

Kulturlivet på Åland bubblar –men inte tack vare en dynamisk och intresserad kulturpolitik. Frågan är om det blir bättre efter valet. Valprogrammen är praktiskt taget renons på kulturpolitiska förslag.

Många unga saknar syfte i livet. Några slutgiltiga svar finns inte, men frågan måste lyftas gång på gång.

De åländska kommunerna är under press. Reformtrycket är hårt och nya pålagor har inte kompenserats ekonomiskt genom högre landskapsandelar. Budskapet från förra veckans kommunseminarium är tydligt – det här går inte längre.

Tänk att en färja skulle utgöra skiljelinjen i en ny blockpolitik!

Fler ledare