Regeringen har fullt upp med att beskriva hur förträfflig den nya kommunkartan blir för administration och förvaltning. Plånboksfrågorna för vanligt folk berörs dock nästan inte alls.

Kommentarer

Det fanns en gång ett

Det fanns en gång ett välmående ”företag” på Åland med en omsättning på en halv miljard euro. Vid en första anblick såg att bra ut, likviditeten var föredömlig. Men bakom denna fasad fanns mörka moln, soliditeten sjunker och prognoserna pekar brant nedåt. Företagets ledning har insett att något måste göras och det måste göras nu. Därför planerar de för ett stålbad där alla utgifter och inkomster skall anlyseras. En dag i korridoren stoppade Pelle företagets VD i korridoren och frågade hoppfullt. Nu när kostnaderna beräknas sjunka så finns det väl utrymme för en väl tilltagen löneförhöjning? Pelle jobbar på HR men har ett stort intresse för ekonomiska frågor och en självbild av att han dessutom är väldigt duktig inom ämnet. Företagets VD förklarade för Pelle att det tar många många år innan effekterna av detta program syns. Dessutom kommer det att kosta mer än det sparar i början. Då sade Pelle, varför lånar vi inte? Företagets VD förklarade för Pelle att lån innebär dyra att företaget måste betala dyra räntor i framtiden vilket bara försämrar läget. Nu började Pelle bli irriterad.

Han fräste, vi är mitt i en

Han fräste, vi är mitt i en lågkonjunktur men alla vet att efter en lågkonjunktur kommer en högkonjunktur. Detta hade Pelle lärt sig på Julle och där hade de kommit fram till att det snart vänder. Företagets VD förklarade att visst, även vi påverkas av konjunkturen men våra problem är inte cykliska utan strukturella. Försäljningen på vår största marknad, Finland, har sjunkit katastrofalt och våra tidigare sammarbetspartner på den marknaden har avgått, gått över till andra branscher eller tvingats några pinnar ner på stegen. De fina intäkterna vi fick från den finska marknaden återkommer nog aldrig. Pelle visade klart att han inte förstod. Då drog VD:n en klassisk liknelse. Pelle vi måste rätta våra kostnader efter våra intäkter. Vi har en för stor motor för våra behov. Visst man åker mycket bekvämare med en stor motor än med en liten motor som får gå på högvarv, men en stor motor kostar mycket pengar. Vi byter nu motor till en mindre billigare motor men som är hårt trimmad. Den har sämre drag men högre toppfart. Vad är bättre frågar han Pelle. Pelle som är motorintresserad svarat att man inte kan uttala sig om detta, det beror på omständigheterna och de kan vara lika bra. Företaget

Om detta inte fungerar får vi

Om detta inte fungerar får vi köpa en ännu billigare otrimmad motor utan både drag och toppfart, tro mig det vill ingen. Nu var Pelle riktigt arg. VD.n pratar motorer när Pelle snackar pengar i börsen. Han nästan ropar, se på bokslutet. Företagets VD förklarade tålmodigt. Bokslutet belyser bara situationen förra året, ensamt säger det inget om framtiden. Du måste även läsa ledningens översikt, revisionsberättelsen, omvärdesanalysen, jämföra de tio senaste boksluten för att få en uppfattning om läget. Skitsnack tänkte Pelle, sådant där säger de aldrig i DI som han från och till läser. Företagets VD bad Pelle att gå hem och studera hela företaget på nytt och så kan de diskutera saken på nytt. Pelle skrek rakt ut, varför skulle vi gå med på ett stålbad om vi inte får mer pengar i börsen? Nu hade företagets VD fått nog och sade hej då Pelle. Nu var Pelle så arg att han skakade. Men så fick han en brilliant ide, han kunde fortfarande övertyga företagets ledning att detta stålbad måste innebära mer pengar i plånboken. Alla vet ju om kostnaderna sjunker så måste det finnas pengar över till annat. Till och med alla på Julle förstår det.

En utmärkt ledare, med mycket

En utmärkt ledare, med mycket relevanta frågor och kommentarer! Tyvärr tror jag inte regeringen bryr sig om det här som kallas för ekonomi och förankring i verkligheten. I så fall hade allmänheten för länge sedan blivit informerad om vad som behöver göras för att få den offentliga ekonomin i balans och hur nästa steg ska se ut för att klara av framtidens ekonomiska utmaningar som från början sades vara orsaken till reformbehovet.

Om Landskapsregeringen ändå

Om Landskapsregeringen ändå hade nån'ting som åtminstone lite påminde om Niklas Lampis förmåga att begrunda relevanta aspekter angående allas vårt åländska samhälles framtid – då vore nog Findus-syndromet helt och hållet onödigt ... som den rudimentära företeelsen faktiskt håller på att bli, tack och lov! Medvetet, eller inte – med hjälp av sin kännspaka ”ringa-, skriva- och springa-telefon”snudd på överträffar ”Findus” Niklas Lampis utomordentligt tydliga belysning av dessa tingens ordning. Med andra ord, frågan är om inte ”Findus” i sin indirekta belysning av först och främst fru ”kommunministerns” smått barnsliga grötmyndighet rent av överträffar Niklas Lampis beskrivning av den? Och vad bör man annat än tacka för det? .... PS Få se om ”Sesam-nyckeln” ger sig tillkänna också denna helg? DS

Sidor

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare