Den fredliga och demokratiska omvandlingen av hela Europa väntar ännu på att slutföras.

Kommentarer

Men fakta är att EU saknar en

Men fakta är att EU saknar en arme och ekonomiska resurser, medan Putins Ryssland sitter på gaskranen och har en arme med en flottbas mitt in i hjärtat av Ukraina dvs Sevastopol på Krim. Och sist men inte minst Ukrainas handelsförbindelser med Ryssland är av vital betydelse för att hjulen skall rulla i Ukraina. Bara det att EU finns är nog inte tillräckligt.

En annan tanke är att det

En annan tanke är att det inte är speciellt lätt att spela boll i skymning. För det är precis var EU befinner sig i den här frågan, i en skymningszon. Nationalismen som EU menar sig slåss emot inom unionen är ett stort problem inom Ukraina. Stora även inom de EU-positiva positionerna, blir nationalismen en bagatell när det handlar om EU:s personliga intressen? Vidare har skett en statskupp i landet på en demokratiskt val President. Jag tycker personligen att det är bra att Janukovytj fått kliva ner, men ska EU som maktfaktor verka på samma sätt som USA gjort i Centralamerika och andra områden i världen? Detta smakar lika illa som EU:s kamp mot svenskt snus samtidigt som man subventionerar tobaksodling inom unionen.

Att demonstranter kräver

Att demonstranter kräver nyval och demonstrerar för det samt ändring av avtal är ingen statskupp. Inte heller att bli skjutna i huvudet av prickskyttar samt innebrända i ett stenhus. Presidenter kan bli avsatta av sitt lands parlament om de missbrukar makten t.ex Nixon i USA.

Jag tycker att det var mycket

Jag tycker att det var mycket mer än en demonstration, även om det var enda vägen för att snabbt få till en förändring. Sen att prickskjuta på folk är fruktansvärt och borde absolut öppna för en rättslig utredning. Min kritik är riktad mot EU då det i mycket inte finns en röd tråd, det känns som om gränser sätts beroende på vem som sätter dem och mot vem. Tobaksfrågan är förstås ett bra exempel på vilken cirkus vi lever i Angående Nixon så avgick han 1974

Relativt klarsynt analys, men

Relativt klarsynt analys, men ack så felaktiga slutsatser. Att revolutionen i Ukraina är ett föredöme för hela Europa, för att inte säga Västvärlden, är helt klart. Att EU skulle ha ett dyft med saken att göra är löjeväckande. EU har inget med saken att göra. USA bidrog till en början genom att låta organisationen National Endowment for Democracy betala protesterande i Kiev kontanter och också låta trycka upp plakat och spela in klatschiga Youtube-filmer. Dessa grupperingar har dock blivit totalt akterseglade av de två nationalistiska grupperingarna Svoboda och Högersektorn som har lett revolutionen. Det är inte "vanligt folk" som fått "plikta med livet" i Kiev utan hårdförda paramilitära medlemmar ur Högersektorn. Dessa grupper har lika lite lust att samarbeta med Bryssel som med Moskva. Tvärtom, Ukraina har precis inlett en konservativ nationalistisk revolution och Västeuropa kommer onekligen att haka på. Kom ihåg att Julia Tymosjenko är minst lika korrupt som Janukovitsj. Svoboda-politiker kommer att ta många platser i den nya regeringen, de har redan den viktiga Riksåklagarpositionen. De kommer att kräva att arkiven över bolsjevikernas folkmord på 8-12 miljoner ukrainare öppnas

Ersättarna i lagtinget får kritik för att de sällan vågar ha egna åsikter, men på samma gång är det heller inte fel av dem att rösta med partiet.

Att använda Skördefesten för att tydliggöra viktiga åländska frågor för beslutsfattare i Finland är rätt väg att gå.

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Fler ledare