Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Kommentarer

Riktigt så här enkelt är det

Riktigt så här enkelt är det inte! Hur gör man då ett företag har verksamhet med anställda som arbetar i flera kommuner, eller ett som arbetar i en kommun men har anställda i en annan? Det är inte ovanligt. Man skall tänka efter innan man understöder den ena parten i en konflikt geom applådera den enas "förtjänstfulla förslag". Jag medger gärna att administrativa beslut på Åland inte alltid präglas av genialitet eller fantasi, men man skall inte tro att allt är så enkelt som Johan Dahlén skriver.

Bästa Retvizan, vad har Johan

Bästa Retvizan, vad har Johan Dahlén med denna saken att göra? Och förövrigt – med tanke på Jomala kommuns smått extrema tillväxt, som motsats till stadens kräftgång vad gäller samhällsutveckling och därtill hörande ekonomi – är det då så konstigt att mariehamnarnas både folkvalda företrädare och tjänstemän smått hysteriskt famlar efter varje halmstrå de hoppas stå sig till förfogande? Men, ett dylikt försök till fördelning av skattemedel inom landskapet som sådant, det om något torde ha fog för att belysas i allas vår Ålandstidningens ledartext.

Det slutar väl med att en

Det slutar väl med att en domstol på fastlandet får ryta till ordentligt, innan LR eller politikerna i Mariehamn ser till att det blir fixat. Vi får snart nog se vilka problem detta felaktiga agerande kan föra med sig. Knappast till gagn för Åland.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rebecka Eriksson

På en fri arbetsmarknad kommer individer och företag att hitta varandra på ett sätt som passar dem, något som Åsubs arbetsmarknadsprognos är en välkommen påminnelse om. En hållbar näringslivspolitik innebär att låta den anpassningen ske utan att intervenera i onödan.

Fler ledare