Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Kommentarer

Riktigt så här enkelt är det

Riktigt så här enkelt är det inte! Hur gör man då ett företag har verksamhet med anställda som arbetar i flera kommuner, eller ett som arbetar i en kommun men har anställda i en annan? Det är inte ovanligt. Man skall tänka efter innan man understöder den ena parten i en konflikt geom applådera den enas "förtjänstfulla förslag". Jag medger gärna att administrativa beslut på Åland inte alltid präglas av genialitet eller fantasi, men man skall inte tro att allt är så enkelt som Johan Dahlén skriver.

Bästa Retvizan, vad har Johan

Bästa Retvizan, vad har Johan Dahlén med denna saken att göra? Och förövrigt – med tanke på Jomala kommuns smått extrema tillväxt, som motsats till stadens kräftgång vad gäller samhällsutveckling och därtill hörande ekonomi – är det då så konstigt att mariehamnarnas både folkvalda företrädare och tjänstemän smått hysteriskt famlar efter varje halmstrå de hoppas stå sig till förfogande? Men, ett dylikt försök till fördelning av skattemedel inom landskapet som sådant, det om något torde ha fog för att belysas i allas vår Ålandstidningens ledartext.

Det slutar väl med att en

Det slutar väl med att en domstol på fastlandet får ryta till ordentligt, innan LR eller politikerna i Mariehamn ser till att det blir fixat. Vi får snart nog se vilka problem detta felaktiga agerande kan föra med sig. Knappast till gagn för Åland.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Dagens samhälle byggdes av individer som själva och i grupp byggde vårt samhälle utifrån egen drivkraft. Numera förlitar sig allt fler på att det offentliga ska lösa de dagliga utmaningarna. Det kommer vi inte ha råd med i framtiden. Vi måste hitta tillbaka till vårt eget ansvar.

Väljarna ska avgöra om lagtingsledamöterna är värda nytt förtroende. Men väljarna får inte insyn i den viktigaste delen av lagtingets arbete.

Fler ledare