Det blir troligen lättare att nå resultat om man tar tillvara de samarbetsförslag som nu kommer från fältet.

Kommentarer

Sammanslagning på frivillig

Sammanslagning på frivillig basis kan vara bra. Ökat samarbete är inte alltid bra. Samarbeten mellan kommuner kan fungera bra praktiskt, men det finns en risk att alltför långtgående samarbeten gör att kommunerna tappar i ledning över verksamhet och ekonomi. Olika kommunala samarbetsformer gör det också svårt för kommun invånarna att se var besluten är fattade och av vem man ska utkräva ansvar. Detta leder i slutändan till ett demokratiskt underskott.

”Men det är rimligen

”Men det är rimligen resultatet som räknas. Därtill kan regeringen med fog hävda att man också spelat en roll. Det var först när man gjorde allvar med sitt hot om en karta uppifrån som det blev fart på diskussionerna. På så sätt har regeringen i högsta grad varit med och provocerat fram det som sker, om det sker”, skriver Du Niklas Lampi, med bägge fötter stadigt på jorden som vanligt. ”... om det sker”. Det var just det, jo! Utan att Landskapsregeringen (LR) först i praktiken entledigar sin fru ”kommunminister” från hennes livsuppgift blir det knappast något sammangående av kommuner alls. Och om också LR slutligen kommer till insikt om den nödvändigheten ... ja, då är det nog i realiteten ”Findus-syndromet” – medvetet, eller inte om sin bedrift – som LR först och främst har att tacka för sitt uppvaknade.

Det tar nog inte länge innan

Det tar nog inte länge innan kappvändarna i regeringen börjar backa och påstår att det var deras förslag. Då är det också dags att byta den nybakade minister som i sin iver att visa sin politiska effektivitet ställt med detta. Minister blir man efter långvarigt politiskt arbete där man lär sig visa respekt och ödmjukhet för sitt uppdrag.

Fellman bör avgå eller

Fellman bör avgå eller avsättas. LR får ingenting uträttat , däremot har man skapat ( eller Fellman har skapat ) enorma klyftor i det åländska samhället. Man kan fråga varför inte Sjögren reagerar över orsaken till den turbulenta situationen . Ibland måste man diskutera personfrågor !

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

I dag tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. En högtidsstund för bokälskare, och en nyttig påminnelse om att böcker och läsning faktiskt är allvarliga saker.

Diskussionen i staden om vad som ska hända med WHA kompliceras av särintressen på både sidor i debatten.

Det finns många som vill se hur unionen tänker hantera krisen i Katalonien. För det är inte längre en intern spansk angelägenhet när makten sätts in mot människor som vill utöva sina demokratiska rättighet.

Fler ledare