Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.

Kommentarer

Citat: ”Mariehamn slipper

Citat: ”Mariehamn slipper alla förändringar men får lägga välmående Järsö-Nåtö till sin skattebas. Alla de andra får betala för Ålands utsatta delar.” Ytligt sett, Niklas Lampi, ter sig denna Din ledare dessvärre som ett aningslöst eko. Påminnelserna om fru ”kommuninisterns” – på stadens vägnar och i LR:s namn – nu fullkomligt nakna grötmyndighet, varningarna för den har länge fortgått i en smått oändlig ström med hemort runtom i hela Lanskapet. Hennes kamp för att Mariehamn ska bli en allsmäktig landsbygdens och skärgårdens rikligt belönade förmyndare dock – den kan ses som påbörjad redan 1966-67, i och med att ”LOS” (Landsbygdens och skärgårdens valförbund) bildades. Motvikten till LOS initierades på högborgerligt håll – i civiliserad form – med dåvarande; Tor-Alf Eliasson, Klas Eklund, Nils Dahlman, Regina Johansson och Karin Bamberg som frontfigurer i nyskapade ”Frisinnad samverkan”. Deras tillvaratagande av stadens intressen är nu förbytt till en stödform för en socialistisk lidelse som mycket tydligt framgår av citatet ovan ur Din ledartext. (Forts följer)

Igår, annandag påsk klockan

Igår, annandag påsk klockan 12:53, befäste Du – ”Tulo” – Dig ingå i Findus-syndromet. På två sätt, dels både inleddes och avslutades Din faktiskt ovanligt grundliga samhällsanalys med det kännspaka adelsmärket; ”ha ha”, dels visade Du Dig med all önskvärd tydlighet vara begåvad med samma ”Sesam-nyckel” som ”Findus” fixade för ”egen” räkning kl. 15:50, 15:57 och 16:09 under långfredagen. Men däremot – vems är ”ringa-, springa- och nätkapningstelefonen” som kom till användning? Hur som helst – huvudsaken är att ”Findus-seriositeten” angående fru ”kommunministerns” samhällspyssel blir allt klarare, ju. Tack! ... PS. I insändar spalten, annandagen kl. 12:45, 12:47 och 13:07 – då verkade ”Findus” ha fått sig ytterligare en ”ny” arbetskamrat, denne med signaturen ”Peter”. Ja, stämningen verkar onekligen ha blivit något skärrad i det internet-begåvade kommunmodifieringssällskapet. DS

(Forsättning) Att

(Forsättning) Att landsbygdens och skärgårdens talesmän i lagtinget generellt inte tycks förstå innebörden av ens fru ”kommuninisterns” uppenbara handel och vandel – det om något bevisar nödvändigheten av Dina ”ekon”. Tack, Niklas Lampi!

Har inget personligt emot JP

Har inget personligt emot JP men kan konstatera att han långt ifrån var mogen att bli partiordförande. Han har infört en väldigt populistisk touch över partiet. Jag har hört siffror på att nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs. Detta vet center. Att då inte presentera ett eget förslag är faktiskt skamligt. Det som inte framgått i debatten är att ngt måste göras snabbt innan landskapet börjar blöda. Detta kan likställas med privatiseringen av skärgårdstrafiken och kortrutten. Alternativet att fortsätta som förut finns inte. Att vänta på kommunernas egen samverkan är inte heller ett alternativ. Nog vet niklas också att det skulle ta allt för lång tid och att wn välmående kommun ogärna tar över problem kommuner frivilligt. Jag anser att regeringen misslyckats lite med att få ut informationen.

Gemomförs ovannämnda projekt

Gemomförs ovannämnda projekt för att öka servicenivån? Nej de genomförs för att landskapet inte har råd att fortsätta som tidigare pga klumpsummor mm. Alldeles säkert är det trevligare för en kökarsbo att åka färja hela vägen än att dela upp sin resa i olika delmoment. Men genom dessa projekt försöker man minimera de negativa effekterna.

Bästa Findus-företeelse (FF),

Bästa Findus-företeelse (FF), Du/Ni har alltså ”hört” att, citat: ” ... nuvarande kommunstruktur kommer att kosta 20-30 miljoner extra över en viss preriod om inget görs”. Är det månne samma sorts hörsägen som ligger till grund också för FF:s betygsättning av Jörgen Pettersson (JP) i egenskap av centerns ordförande? Det står förvisso var och en fritt att ”tycka” vad man vill om JP:s ordförandeskap. Men just en ”auktoritet” som FF – den poängterar ju titt som tätt att företeelsens argumenteringskonst är baserad på fakta, minsann ... liksom. Och utgående därifrån – särskilt vad gäller fru ”kommunministerns” så innerligt ”åländska” framtidsfunderingar – framhäver ”Findus” faktiskt själv med emfas ”samhällsnyttan” av FF. I sammanhanget noteras med en viss förnöjsamt att ”Findus-telefonen” lämpar sig inte bara till att ringa, skriva och springa med – den duger tydligen också till så kallad nätkapning. Under långfredagen var, som synes, något av en ”Sesam-nyckel” duktigt i farten, till och med fyra gånger angående ledaren (i kommentators-spaltens helgdagslås). Frågan är om inte ”Findus” nu rent av börjar bli tämligen obekväm för ”landskapet” i dess kommunala ”omsorger”?

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

I dag tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. En högtidsstund för bokälskare, och en nyttig påminnelse om att böcker och läsning faktiskt är allvarliga saker.

Diskussionen i staden om vad som ska hända med WHA kompliceras av särintressen på både sidor i debatten.

Fler ledare