Faktaunderlaget blir bara tyngre, nu krävs även politiskt mod för fortsatt vårjakt.

Kommentarer

Men fåglarna är inte lokala,

Men fåglarna är inte lokala, det är bara jakten som är lokal. Personligen tror jag, som Niklas säger, att man även måste presentera en plan för viltvård med ganska konkreta mål gällande mink och mårdhund, och eventuellt också trut. Lyckas man påvisa att resultat av jakt och viltvård är positivt för stammen bör EU ge klartecken. Jag tror de flesta är medvetna om den oseriösa fågeljakten som bedrivs på Gibraltar och det är viktigt att på alla sätt belysa att den åländska jakten är något helt annat. Ha också i minnet hur denna jakt delvis bedrevs för 30 år sedan. Skulle EU ha information om att en del av jägarna på den tiden var mycket berusade, vilket innebar stor risk för skadeskjutning, att man sköt på honor osv, och därtill risken för människor skulle ett avslag för all framtid vara ett faktum. Men dagens jakt är seriös och bedrivs numera av jägare medan tidigare jakt delvis var ett jippo som drog till sig ett antal oseriösa personer som inte kunde kallas jägare.

Men han har ju inte förmågan

Men han har ju inte förmågan att argumentera med sakliga argument. Därför väljer han att vara klassens pajas. Det är klart att det alltid funnits de som tyckt att klassens pajas är underhållande. Själv anser jag att kommentarerna borde vara intellektuella och sakligt med argument och motargement kommentera ett ämne. Det är klart att en ordvits ibland kan vara på sin plats men att bara läsa ordvitsar blir lite monotomt och tillslut förlorar de sitt syfte. Sapientia, du känner säkert någon som hela tiden skämtar. I början kan det vara roligt men efter en tid tröttnar man på alla fyndigheter.

Bästa ”Findus-variant”, ett

Bästa ”Findus-variant”, ett villkor för att bemöda sig om att argumentera sakligt – det är helt enkelt förekomst av sakliga argument att argumentera emot. Det vill säga, (med Findus huvudsakliga tema som exempel) universitetsbetonade djupdykningar i numera allmänt välkända kommunbestyr på landskapsregeringsnivå, som i demokratisk ordning, liksom, en stödtrupp – gång på gång – bekräftar angående hur ytterligt väl man tillsammans är både insatta i och befrämjar den gemensamma mödans målsättning – att sakligt försöka bemöta en så exklusiv auktoritetsvolym ... ja, det vore nog att framställa sig själv snudd på lika duktig som hela den exklusiva världsförbättrargruppen som sådan. Så varför inte istället lite försöka lätta upp den högtidligt allvarstyngda och vetenskapligt känslosamma debatt-atmosfären i åtminstone stödtruppen – med just en ”ordvits” sådan som ”Findus” med all önskvärd tydlighet faktiskt "förstår" att ta till sig.

När Gräsrot försöker vara

När Gräsrot försöker vara seriös skriver han kommentarer som denna. =Hälften ”vunnit” dock – av/för vem? Den frågan är faktiskt synnerligen relevant med avseende till, dels redan nu satsade skattepengar, dels den hemliga köpesumman angående framtida bruk av den så tydligen behjärtansvärt samhällsbefrämjande anläggningen. För att inte tala om vilken summa ”man” anser står i paritet med att ”man” har lyckats skapa konkursen!" Han gnäller på det ena och det andra men inte med ett enda argument som stöder hans gnäll, inte en kommentar hur det borde ha gjorts.

Det är därför du aldrig ser

Det är därför du aldrig ser en insändare från Gräsrot. Han saknar kapacitet att konkret beskriva en problemställning eller belysa något. Därför skriver han bara lustiga kommentarer som uppskattas av många och anser sig själv vara rakt på sak och på gränsen till uppkäftig ibland.

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare